SSO om Human Trafficking i USA

  • HF 2. år
  • SSO (Engelsk B)
  • 12
  • 27
  • 9035
  • PDF

SSO om Human Trafficking i USA

Denne SSO om human trafficking i USA er skrevet i Engelsk B.
Opgaven redegør for human trafficking i USA, analyserer en tale af Obama, "Remarks by the President to the Clinton Global Initiative", som adresserer human trafficking og sætter hans tale i relation til Abraham Lincolns tale a House Divided. Ydermere perspektiverer den til globalisering og menneskerettigheder i forhold til human trafficking.

Lærers kommentar

At den var stort set fejlfri, mit sprog var virkelig flot, mit research arbejde i forhold til materiale var imponerende mm.
I småtingsafdelingen havde han, at et par af mine fodnoter skulle have været en del af brødteksten.
Fik yderligere en mail fra en studiesekretær fra VUC Roskilde, om de måtte benytte min SSO, som inspiration for fremtidige kursister, fordi den var så god.

Elevens kommentar

Censor sagde, at den var en tand for lang og at et par af mine fodnoter skulle have været en del af brødteksten, men at det var i småtingsafdelingen.

Indhold

1.0 Indledning 3
2.0 Human Trafficking i Nutidens USA 4
2.1 Hvad er Human Trafficking? 4
2.2 Human Trafficking i USA Gennem Tiden 5
2.3 Hvor Stort er omfanget af Human Trafficking i USA? 7
3.0 Demokraten og Republikaneren 11
3.1 Resume af Barack Obamas tale ”Remarks by the President to the Clinton Global
Initiative” 11
3.2 Retorikken som Allieret 12
3.3 Demokraten og Republikaneren – én mission, 154 år til forskel 15
4.0 Human Trafficking i En Globaliseret Verden 18
4.1 Udbud og Efterspørgsel 18
4.2 Næstekærlighed eller Deportering 19
4.3 En Verden Uden Human Trafficking 21
5.0 Konklusion 22
6.0 Litteraturliste 24
7.0 Bilag 26

Uddrag

1.0 Indledning
Human trafficking er et fænomen, som blev introduceret allerede i 1904, alligevel har det været en hård kamp at få sat human trafficking på den internationale agenda. Human trafficking industrien er en realitet, som ikke kan ignoreres. Den er at finde i alle lande inklusiv USA, og den vokser sig kun større år for år.

Denne opgave vil belyse menneskehandlen i USA på nuværende tidspunkt. Der vil blive inddraget statistisk materiale til understøttelse af de fremførte påstande vedrørende human traffickings nutidige omfang i USA. Ydermere vil der blive undersøgt hvilke initiativer der bliver taget i kampen mod menneskehandel, der vil herunder indgå en analyse af USA's præsident Barack Obamas tale, som omhandler human trafficking, ”Remarks by the President to the Clinton Global Initiative”. I forbindelse med analysen af Obamas tale, vil opgaven også komme ind på den tale, som Abraham Lincoln holdt i 1858, inden han blev valgt til præsident af USA, ”House Divided”. Der vil også være en perspektivering til menneskerettigheder og globalisering, og i hvilken forstand der er en sammenhæng mellem human trafficking og to ovenstående.

2.0 Human Trafficking i Nutidens USA
USA de fries land og destinationen hvor drømme kan blive til virkelighed. På den glamourøse overflade synes det måske at være sandt, men tager man et kig bag kulisserne vil man finde ud af, at USA ikke kun er en rendyrket inkarnering af ”The American Dream”. Hvert år bliver der handlet med tusindvis af mennesker i USA mod deres frie vilje og dette på trods af, at USA for omtrent 150 år siden skrev under på ”The Emancipation Proclamation” , som officielt skulle have gjort en ende på handlen... Køb adgang for at læse mere

SSO om Human Trafficking i USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.