SSO om H.C. Andersen i Dansk og Psykologi

  • HF 2. år
  • SSO (Psykologi C, Dansk A)
  • 12
  • 21
  • 8471
  • PDF

SSO om H.C. Andersen i Dansk og Psykologi

SSO om H.C. Andersen i fagene Dansk A & Psykologi C.

Denne Større Skriftlige Opgave har titlen "Et eventyrligt portræt af Hans Christian Andersen - Den Grimme Ælling som parabel på hans liv og psyke".

Opgaven kommer ind på H.C. Andersens liv, forfatterskab, kærlighedsliv samt en biografisk, psykoanalytisk og litteraturhistorisk læsning af eventyret "Den grimme Ælling".

Til sidst ses på eventyret i et litteraturhistorisk perspektiv.

Studienets kommentar

Et meget grundigt og flot arbejde, der kan fungere som inspiration for andre, som skal i gang med at skrive SSO. Det trækker op, at eleven benytter et rigt kildemateriale, men alligevel formår at afgrænse sit emne. Analyserne viser en stor danskfaglig viden og sikkerhed.

Indhold

1: Indledning 3
1.1: Metode 3
1.2: Emneafgrænsning 4
2: H. C. Andersens liv 5
2.1: H. C. Andersens forfatterskab 6
2.2: H. C. Andersens kærlighedsliv 8
3: Den grimme ælling: biografisk læsning 9
3.1: Den grimme ælling: psykoanalytisk læsning 15
3.2: Den grimme ælling: litteraturhistorisk perspektiv 17
4: Konklusion 19
5: Litteraturliste 21
5.1: Litteratur 21
5.2: Film 22
5.3: Hjemmesider 22

Uddrag

I. 1: METODE

Jeg vil lave et eventyrligt portræt af H. C. Andersen, hvor jeg ud fra faktuelle oplysninger og begivenheder redegør kronologisk for hans liv og forfatterskab med dertilhørende kommentarer. Det er ud fra mine bilag og fundet materiale, at jeg vil danne mig dette kronologiske forløb.

Ens kærlighedsliv er en betydelig del af ens personlighed og liv, derfor vil jeg kort redegøre for H. C. Andersens seksualitet, hvor jeg perspektiverer til to andre eventyr: "Tepotten" og "Den lille Havfrue" for at bistå min analyse af "Den grimme Ælling".

I analysen af "Den grimme Ælling" vil jeg ud fra en portrætterende biografisk- og psykoanalytisk jungiansk læsning prøve at få en dybere personlig forståelse for H. C. Andersens verden. Hertil vil jeg især gøre brug af et interview med den britiske litteraturkritiker Jackie Wullschlager, forfatteren til H.C. Andersen - en biografi fra 2002.

I den biografiske læsning vil jeg ud fra et portrætterende spor fortolke sammenhængen i "Den grimme Ælling" under henvisning til H. C. Andersens biografi, hvortil jeg kort redegør for eventyrets handling. Jeg vil altså kronologisk sammenligne handlingen med H. C. Andersens eget livsforløb. I den psykoanalytiske læsning vil jeg på bedste vis se på både det manifisterede- og det latente eventyr, altså det H. C. Andersen bevidst og ubevidst har ønsket at give udtryk for i teksten. Det er vha. den psykoanalytiske jungianske læsning, at jeg søger ind mod eventyrets kerne og de komplekser, det iscenesætter,5 for at få den dybereliggende mening frem i lyset, altså det kunstneriske udtryk for H. C. Andersens personlighed. Det er nemlig det ubevidste, der påvirker den kreative proces, som kunst opstår af.

Til slut vil jeg sætte "Den grimme Ælling" i et litteraturhistorisk perspektiv, hvor jeg kort beskriver den litteraturhistoriske periode, og inddrager elementer som jeg kan perspektivere "Den grimme Ælling" med, hertil perspektiverer jeg yderligere til to eventyr: "Hyrdinden og Skorstensfejeren" og "Skyggen"... Køb adgang for at læse mere

SSO om H.C. Andersen i Dansk og Psykologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.