SSO om Globalisering ifølge Giddens og Beck

 • HF 2. år
 • SSO (Samfundsfag B)
 • 12
 • 18
 • 4110
 • PDF

SSO om Globalisering ifølge Giddens og Beck

Denne SSO i Samfundsfag B indeholder en historisk gennemgang af globaliseringen via sociologer Anthony Giddens og Ulrich Beck med enkelte afstikkere til Jurgen Habermas, Rune Lykkeberg og Pierre Bourdieu.

Du kan læse meget mere om Beck i vores kompendium om hans teori. Hvis du har mere brug for hjælp til at forstå Giddens, så har vi også et kompendium om Giddens teori.

Studienets kommentar

En fin opgave om Giddens og Beck og globaliseringen. Opgaven er meget tung teoretisk og bliver derfor også meget redegørende. Der bruges simpelthen rigtig meget plads på at redegøre for, hvad Giddens og Beck mener om globaliseringen. Redegørelsen for teorierne er helt ok. Desværre bliver der ikke diskuteret, og man kunne med fordel have diskuteret, hvor Giddens og Beck fx er uenige om globaliseringens konsekvenser.

Indhold

Indledning 1
Globaliseringens historiske rødder 3
En anden type moderne 4
Giddens strukturationsteori 5
Giddens og globaliseringen 6
Det første og det andet moderne 7
Ulrich Beck og Risikosamfundet 8
Risikopolitisering 10
Ekspertsystemernes udfordringer i risikosamfundet 10
Globaliseringens udfordringer i forhold til demokratiet 11
Konklusion 12
Abstract 15
Litteraturliste: 16
Artikler: 16
Bøger: 16
Internet: 16

Uddrag

Til at redegøre for hvad globalisering betyder for os som borgere, har jeg valgt først at forklare den historiske kontekst, for derefter fokusere på Anthony Giddens. Giddens er en sociolog fra England, der bl.a. har været med til at definere globaliseringen ved hjælp af sin strukturationsteori. Denne teori dækker bl.a. over et samspil mellem ekspertsystemer, borgere (Giddens kalder disse for agenter) og handlinger i et samfund, som han kalder senmoderne.
Hovedkilden til dette kommer fra interviewbogen ”Samtaler med Anthony Giddens - At forstå modernitet”, som er skrevet af Christopher Pierson i samarbejde med Anthony Giddens. Bogen forklarer de Giddenske begreber og desuden rummer den tidligere udgivende artikler.
Herefter har jeg analyseret risikosamfundet, som indgår i hvad den tyske sociologi Ulrich Beck definerer som ”det andet moderne”; pendanten til Giddens' senmoderne samfund.
Forskellen ved de to Herrers teorier består i, at deres fokus på, hvilken betydning de refleksive menneskers handlinger har på de strukturer, de indgår i, er forskellige. Hvor Giddens ser muligheder, ser Beck et net af risici, som jeg har knyttet til den historiske kontekst, ved at kigge på, hvordan det forventes, at ekspertsystemerne reagerer og agerer i forhold til borgernes forventninger.
”Samtaler med Ulrich Beck - Frihed eller Kapitalisme”, der er skrevet af Johannes Willms i samarbejde med Ulrich Beck, har dannet rammen for mit fokus i analysen af Ulrich Becks opfattelse af risikosamfundet.
Min opgave ender ud i en diskussion af, hvilke udfordringer der kan være ved afhængigheden af ekspertsystemer i risikosamfundet, der skal imødekomme den dynamiske udveksling af kapital, varer, ideer, information og mennesker, hen over landegrænser og kontinenter, og den deraf følgende stadig mere vidtgående gensidige afhængighed lande og folk i mellem.
Til at kortlægge udfordringerne har jeg valgt at inddrage Jürgen Habermas og Rune Lykkeberg, der hver giver deres indspark til hvordan ekspertsystemernes magt, eller mangel på samme, kan forhindre løsninger og skabe konflikter i en globaliseret verden.
Dette har jeg gjort ved hjælp af artiklerne: Habermas: ”Europa har kurs mod overfladisk demokrati”, der blev bragt i dagbladet Information og Lykkeberg: ”Latterligt at kræve demokrati overalt”, der blev bragt på raeson.dk... Køb adgang for at læse mere

SSO om Globalisering ifølge Giddens og Beck

[2]
Bedømmelser
 • 06-04-2015
  Rigtig god opgave, som kan bruges som inspiration
 • 18-04-2014
  en meget brugbar og inspirerende opgave