SSO om Folkeeventyr, Prinds Hvidbjørn og Ravnen

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 12
  • 21
  • 7378
  • PDF

SSO om Folkeeventyr, Prinds Hvidbjørn og Ravnen

En større skriftlig opgave (SSO) om folkeeventyr. Først redegøres for folkeeventyret som genre og herunder dens forankring i den mundtlige fortælletradition. Herefter analyseres eventyrene "Prinds Hvidbjørn" og "Ravnen" med udgangspunkt i en jungiansk læsestrategi.

Endelig diskuteres folkeeventyrets funktion som eksistentiel livstolkning under inddragelse af bl.a. J.R.R. Tolkiens essay fra bogen "Træ og blade" og den kendte børnepsykolog Bruno Bettelheims todelte bind "Eventyrets fortryllelse".

Studienets kommentar

En meget velskrevet og gennemarbejdet opgave på et højt fagligt niveau. Eleven laver nogle flotte fortolkninger, og den afsluttende diskussion og inddragelse af Tolkien og Bettelheim er med til at trække karakteren helt op i top.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Problemformulering 3
Redegørelse for folkeeventyrets kendetegn som genre 4
Analyse og fortolkning af Prinds Hvidbjørn 6
Analyse og fortolkning af Ravnen 10
Sammenfatning af de 2 eventyr 14
Diskussion af folkeeventyrenes funktion som eksistentiel livstolkning 15
Konklusion 18
Litteraturliste 20
Bilag 21

Uddrag

Det er med udgangspunkt i ovenstående, at jeg har valgt at skrive større skriftlig opgave om den litterære genre kaldet folkeeventyr. I min opgave vil jeg starte med at redegøre for, hvad der kendetegner folkeeventyret som genre og herunder dens forankring i den mundtlige fortælletradition. Herefter vil jeg efter bedste evne demonstrere, hvordan man kan analysere og fortolke to udvalgte folkeeventyr ud fra et livstolkende perspektiv, hvori jeg vil uddybe nogle af deres eventyrlige træk og ikke mindst inddrage en analyse af deres komposition og symbolske indhold. De to eventyr, jeg har valgt, er henholdsvis Prinds Hvidbjørn og Ravnen, som begge er trylleeventyr, og som skildrer forløbet med en kommende ægtefælle, der er forvandlet til et dyr. I min analyse og fortolkning vil jeg primært anvende en jungiansk læsestrategi, men også komme med eksempler på, hvordan man kan anvende andre inspirationskilder. Ydermere vil jeg lave en sammenfatning af de to trylleeventyr, hvor jeg vil se nærmere på, hvordan de hver især skildrer individuationsprocessen for henholdsvis en kvinde og en mand og endvidere belyse deres generelle temaer og budskaber. Endelig vil jeg via inddragelse af sekundær litteratur som J.R.R. Tolkiens essay fra bogen Træ og blade og den kendte børnepsykolog Bruno Bettelheims todelte bind Eventyrets fortryllelse diskutere folkeeventyrets funktion som eksistentiel livstolkning... Køb adgang for at læse mere

SSO om Folkeeventyr, Prinds Hvidbjørn og Ravnen

[1]
Bedømmelser
  • 09-12-2014
    Fint emne med gode fokuspunkter.

Materialer relateret til SSO om Folkeeventyr, Prinds Hvidbjørn og Ravnen.