SSO om eugenik | Historie B

  • HF 2. år
  • SSO (Historie B)
  • 10
  • 18
  • 4525
  • PDF

SSO om eugenik | Historie B

Her finder du en Større Skriftlig Opgave (SSO) skrevet i Historie B, som handler om eugenik (racehygiejne) i Danmark, Tyskland og USA, hvor følgende spørgsmål i problemformuleringen tages under behandling:

- Hvilken tanke lå bag eugenikken i 1930?
- Hvilket menneskesyn havde man i Danmark kontra USA?
- Hvad er holdningerne til eugenik efter 1940?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Eugenik ”Den gode fødsel” 4
Galtons tanke 5
Eugenik i Danmark 6
Socialdemokratens overbevisende påstande 6
Sterilisationslovgivningen i Danmark 8
Racehygiejne i USA 9
Folkemord i videnskabens navn 10
Den positive eugenik i Tyskland 11
Eftermæglet 11
Genteknologi, nutidens eugenik 12
Nutidens ”negativ eugenik” 13
Nutidens ”positiv eugenik” 14
Fremtidens børn, er reagensbørn 15
Konklusion 16
Abstract 16
Litteratur 17-18

Uddrag

Man forbinder ofte eugenik og racehygiejne med nazisme og jødeudryddelse, men sandheden er, at den eugeniske videnskab var en accepteret og anderkendt teori i den vestlige verden. Tanken om eugenik kom lang tid før nazismen, da der var en almindelig frygt for degenerering. Historien har dokumenteret, at mennesker undertrykker mennesker - af forskellige årsager-, men jeg vil forsøge at kigge tilbage på nyere tid og finde frem til, hvilken indvirkning eugenik havde på Danmark, USA og Tyskland, og hvilken konsekvenser eugenikken bragte med sig.

For at søge svar på, hvorfor tanken om eugenikken blev så udbredt, vil jeg i det følgende kigge på evolutionsbiologien og dens etiske grænser og gøre rede for den befolkningsmæssige udvikling i Danmark og USA, og kigge på de argumentationer, som blev anvendt i de nævnte lande i det 20. århundrede frem til slutningen af 2. Verdenskrig. Jeg vil forsøge at finde ligheder og forskelle på de eugeniske tanker mellem Danmark og USA. Efterfølgende vil jeg gøre rede for, hvilke konsekvenser krigen havde for eugenikken, og derefter vil jeg finde ud af, om eugenikken har overlevet mellekrigstanken, og hvis den har, på hvilken måde. Jeg vil tage udgangspunkt i bøger og artikler, som afspejler sig af de holdninger, som lå til grund for den tanke, der lå bag eugenikken og gøre rede for nutidige debatter for at finde ud af, hvor den etiske grænse er i dag.

EUGENIK, den gode fødsel

Hvor man altid havde set mennesket som et væsen, skabt af Gud, og som var alle andre levende organismer overlegen, ændrede tankegangen sig under det moderne gennembrud. Darwins evolutionsteori var overbevisende, og man begyndte at se mennesket som et naturligt og biologisk væsen, der havde udviklet sig gennem flere millioner år. Denne accept af evolutionsbiologien fik en betydning for politiske og samfundsmæssige ændringer... Køb adgang for at læse mere

SSO om eugenik | Historie B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.