SSO: Civilisationernes sammenstød & Muhammedkrisen

  • HF 2. år
  • SSO (Religion B)
  • 12
  • 27
  • 6624
  • PDF

SSO: Civilisationernes sammenstød & Muhammedkrisen

SSO i Religion, som indeholder en redegørelse for Samuel Huntingtons teori om Civilisationernes sammenstød med særligt fokus på den vestlige og den muslimske civilisation og forholdet mellem disse.

Opgaveformulering
Der ønskes en redegørelse for Samuel Huntingtons teori om Civilisationernes sammenstød med særligt fokus på den vestlige og den muslimske civilisation og forholdet mellem disse.
Efter en kort introduktion til forløbet af Muhammedkrisen ønskes en analyse af de standpunkter, der kom til udtryk på begge sider i konflikten med et formål at klargøre, hvad der egentlig var på spil for de involverede parter.
Endeligt ønskes med inddragelse af vedlagte bilag en vurdering af, om Huntington kan bruges som forklaringsmodel til at forstå Muhammedkrisen.

http://www.religion.dk/viden/2007-01-09/debatt%C3%B8rer-kritiserer-huntingtons-teori

Elevens kommentar

Nej

Indhold

Indledning
Civilisationernes sammenstød
- Hvad er en civilisation?
- Vesten og Islam
Muhammedkrisen
Introduktion til krisen
Billedforbud
Profeten Muhammed
Kampen om ytringsfrihed
Muhammedkrisen, clash eller ej?
- Kritik af Huntington
- Sammenstød
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

30. september 2005 trykte Jyllands-Posten en række tegninger af profeten Muhammed for at skabe debat om selvcensur i de danske medier. Flere af tegningerne havde karikaturiske træk og reaktionerne derpå blev voldsomme uroligheder i de muslimske lande. 150 mennesker blev dræbt og adskillige danske ambassader blev angrebet. Politologen Samuel P. Huntington skriver i sin bog 'Civilisationernes sammenstød – mod en ny verdensorden' at den største trussel mod verdensfreden i nyere tid er sammenstød mellem civilisationerne, så spørgsmålet er om denne konflikt var Huntingtons teori i levende live. Der har som nævnt været sammenstød mellem islam og vesten i mange, mange år, og det er ikke noget der ser ud til at stoppe foreløbig, men hvorfor kan de to områder ikke enes? Er det værdi forskelle eller religion der skaber uenighederne? Er der en sikker vinder, eller er de begge tabere?... Køb adgang for at læse mere

SSO: Civilisationernes sammenstød & Muhammedkrisen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.