SSO: American Psycho & Yuppiekulturen

  • HF 2. år
  • SSO (Psykologi C, Engelsk B)
  • 12
  • 16
  • 4976
  • PDF

SSO: American Psycho & Yuppiekulturen

SSO om Bret Easton Ellis' roman American Psycho fra 1991. Opgaven er skrevet i fagene Engelsk B og Psykologi C.

Problemformuleringen lægger vægt på narcissisme, både i romanen American Psycho og i det senmoderne samfund generelt.

Opgavebeskrivelse:
I denne opgave vil jeg diskutere hvilket billede Bret Easton Ellis' værk American Psycho tegner af Yuppiekulturen i USA i 1980'erne. Desuden vil jeg analysere værkets hovedperson Patrick Bateman med fokus på hans sociopatiske og narcissistiske personlighed. I analysen vil jeg inddrage Freuds teori om primær- og sekundær narcissisme. Hertil vil jeg også inddrage Karen Horneys teori om narcissisme, da hun har kritiseret Freuds teori og har en anden indgangsvinkel til narcissismen.
Jeg vil også kort vurdere fremstillingen af Patrick Bateman i den filmatiserede udgave af American Psycho i forhold til romanen, hvorefter jeg vil diskutere hvorvidt det senmoderne samfund fremmer sociopati og narcissisme. I denne diskussion vil jeg inddrage artiklen ”Psykopatens tidsalder” fra tidsskriftet information den 15.juni 2007.

Studienets kommentar

En flot SSO. Dog er der visse steder, hvor formidlingen kikser lidt. Fx er der citater i opgaven, der ikke kommenteres på eller bruges til noget.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
American Psycho og Yuppiekulturen 5
Narcissisme i yuppiekulturen 6
Analyse af Patrick Bateman 7
Patrick Bateman ifølge Freud 7
Bateman ifølge Horney 9
Bateman som narcissistisk psykopat 10
Den filmatiserede Patrick Bateman 12
Psykopati og narcissisme i det senmoderne samfund 13
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning

Det senmoderne samfund har fra 1980 og frem forandret sig i sådan grad, at man aldrig har set lignende. Denne forandring, der f.eks. indebærer at individet i denne tid har langt bedre muligheder for at være herre over sit eget liv end hidtil, skabte i USA i 1980 det kendte yuppie begreb. ”Yuppie”, en forkortelse for young urban professional, er en betegnelse for unge højtlønnede og højtuddannede mennesker. Disse personer er karakteriseret ved at være drevne karrieremennesker, der oftest arbejder i en storby, hvor et andet vigtigt kulturtræk inden for yuppielivsstilen kan gøre sig gældende - nemlig yuppiens forbrug af udsøgte og ekstraordinære goder, og dette gør sig gældende for alt, lige fra bolig til fødevarer. Bret Easton Ellis har skrevet romanen ”American Psycho”, som tager udgangspunkt i denne yuppiekultur i 1980'ernes USA i byen New York . Bogens hovedperson Patrick Bateman er en inkarneret del af yuppiemiljøet, og det vigtigste i Batemans liv er hans image, altså den måde hvorpå andre mennesker ser ham... Køb adgang for at læse mere

SSO: American Psycho & Yuppiekulturen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.