SSO om Alkohol | Kemi B

  • HF-enkeltfag 2. år
  • SSO (Kemi B)
  • 10
  • 13
  • 1869
  • PDF

SSO om Alkohol | Kemi B

Denne Større Skriftlig Opgave (SSO) på HF handler om alkohol og er skrevet i Kemi B.

Opgaven lægger ud med en redegørelse for alkoholers opbygning, hvor alkoholers fysiske samt kemiske egenskaber inddrages.

I den analyserende del kommer opgaven ind på sammenhæng mellem alkoholer og kulbrinter.

I den diskuterende del af opgaven diskuteres det om alkohol-molekylet er enten et polært eller upolært molekyle. Her blandes et opløsningsmiddel sammen med det alkohol-molekyle, som opgaven har arbejdet med, for netop at se hvor blandbart det vil være. I det vil man kunne diskutere hvilke slags intermolekylær kræfter, der er tale om i dette fænomen.

Opgaven rundes af med at diskutere dybere, hvad der vil fremstå hvis alkohol-molekylet bliver oxideret med eksempelvis stoffet KMnO4(aq).

Indhold

Abstract: 2
Indledning 4
Redegørelse 5
Alkohol opbygning 5
Alkohols fysisk-kemiske egenskaber 6
Analyse 8
Diskussion 9
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Figur 1 viser den tætte sammenhæng mellem alkoholer og kulbrinter. Methan CH4 ligner methanol CH3OH og ethan C2H6 ligner ethanol C2H5OH osv. Alkoholerne ligner således kulbrinter, men indeholder blot et (eller flere) oxygenatomer, som er placeret mellem C-atomet og H-atomet. Denne opbygning giver alkoholer særlige fysiske egenskaber, som vil blive forklaret længere ned i teksten.

Binding mellem -OH gruppe(r) og carbon har en betydning for alkoholen, og man inddeler det derfor i tre kategorier:

• Primære alkoholer, hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der kun er bundet til højst ét andet C-atom, dvs. indeholder strukturen -CH2OH.
• Sekundære alkoholer, hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der er bundet til netop to andre C-atomer, dvs. indeholder strukturen >CHOH.
• Tertiære alkoholer, hvor OH-gruppen er bundet til et C-atom, der er bundet til tre andre C-atomer. En tertiær alkohol indeholder atomgruppen COH.

Methanol og ethanol set i figur 1 viser eksempler på primære alkoholer. Figur 2 viser desuden eksempler på sekundære og tertiære alkoholer... Køb adgang for at læse mere

SSO om Alkohol | Kemi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.