SSO om den aktuelle flygtningesituation i 2016

  • HF 2. år
  • SSO (Samfundsfag B)
  • 10
  • 19
  • 4211
  • PDF

SSO om den aktuelle flygtningesituation i 2016

SSO i Samfundsfag B, som handler om den aktuelle flygtningesituation i 2016.

Opgaveformulering
Redegørelse for for hvordan de generelle tal og betragtninger omkring flygtninge/indvandring ser ud.
Undersøgelse af hvilke fordele og ulemper, der kan være for et samfund, ved at tage imod flygtninge.
Diskussion af holdninger til indvandring

Indhold

Abstract: 3
Indledning: 4
Redegørelse: 6
Antal registrerede flygtninge: 6
Lokal befolkningsprognose: 7
Undersøgelse: 8
Fordele og ulemper ved at modtage flere flygtninge: 8
Udlændinge politik i Danmark: 10
Diskussion: 11
Succeskriterier for integrationsindsatsen i kommunerne: 12
Integrations former: 14
Holdningen til flere flygtninge: 14
Politiske skillelinjer: 15
Konklusion: 16
Litteratur liste: 17
Internetsider: 17
Bøger: 17
Bilag A 18
Bilag B 19

Uddrag

Indledning:

Vi har i hele verdenen oplevet en massiv tilstrømning af flygtninge som følge af konflikten i Syrien.
Konflikten i Syrien har rødder mange år tilbage, men eskalerede i 2011 til en borgerkrig , der har ført til, at flere millioner af mennesker er blevet tvunget til at flygte ud af deres hjemland for at overleve.
Danskerne fik et indblik i flygtningekrisens alvor i en, på mange måder opsigtsvækkende, uge i september. De syriske flygtninge krydsede i store mængder grænserne, og nåede til Danmark.
Her i mit lokalområde har vi haft flygtningekrisen på tæt hold, også før den omtalte uge i september. Vi fik for omkring et år siden et asylcenter på Bornholm, med beskeden om, at vi hertil ville få ca. 300 flygtninge som naboer . Bornholmerne var fra starten meget splittede. Nogen stod med åbne arme og bød dem velkommen, mens andre havde en del sværere ved at se det positive. Situationen giver et meget sandfærdigt billede af, hvordan danskerne reagerede på de mange nye flygtninge, som vi fik øjnene op for i september. Alle følelser blev præsenteret. Nogen viste vrede, nogen var bange. Andre hjælpsomme og nysgerrige. Der var dem, som så det som en gevinst, og igen dem, som mente det modsatte. Debatten om flygtninge, kan i den grad sætte danskernes følelser i kog, og det skete også her på Bornholm. Der var en rygende debat, både i den lokale avis og på de sociale medier. Vores lokale borgmester Winni Grosbøll så, først og fremmest, asylcenteret som en økonomisk gevinst. Nogen mente, at det var med god grund, fordi de nye borgere ville give arbejde til byens forretningsdrivende og give et plus på kommunekontoen. Mens andre mente, at de nye fremmede ville ødelægge vores ø samfund, med kriminalitet og tømme kommunekassen for alle penge, som burde bruges på de lokale.
Den aktuelle flygtninge situation fylder så meget, ikke bare her, men i hele Danmark og resten af verden, og det vækker derfor en naturlig interesse hos mig. For at danne mig holdning, som er fagligt argumenteret, vil jeg i denne opgave forsøge, at få et mere nuanceret billede af den

aktuelle flygtninge situation. Det vil jeg gøre ved, at redegøre for hvordan de generelle tal og betragtninger omkring flygtninge/indvandring ser ud. Det gør jeg ved, at se på forskellige opgørelser og statistikker. Derefter vil jeg undersøge hvilke fordele og ulemper, der kan være for et samfund, ved at tage imod flygtninge. Det vil jeg gøre ved, at se på de medieafdækkede historier, der findes omkring de gode og dårlige erfaringer lokalsamfund har haft, når de har modtaget flygtninge, samtidig vil jeg undersøge historien bag udlændinge loven i Danmark. Endeligt vil jeg diskutere holdninger til indvandring, ved en hurtig sammenligning af udlændinge loven i Danmark i forhold til Sverige, samt et overblik over integration i teori og praksis. Dertil kommer også en diskussion, vedrørende spørgsmålet, om muligheder og opbakning til, at der placeres flere flygtninge på Bornholm. Det vil jeg gøre ved, at foretage en meningsmåling undersøgelse, og forbinde resultaterne med teorien om politiske skillelinjer.

Redegørelse:
Antal registrerede flygtninge:
På verdensplan er det samlede antal registrerede flygtninge fra Syrien oppe på 4.389.735 personer siden 2011.
Fra april 2011 og frem til september 2015 havde 270.775 flygtninge fra Syrien søgt om asyl i Europa, som er ca. 6,4% af det samlede antal flygtninge fra Syrien. Størstedelen det vil sige, 89.270 søgte asyl i Tyskland og 61.525 søgte asyl i Sverige, på en 7. plads ligger Danmark med 11390 syriske flygtninge der søgte om asyl og hvis vi så kigger nærmere på tallene fra årets begyndelse og frem til 30. september har vi her i Danmark modtaget 4.398 asyl ansøgninger fra syriske flygtninge.
I mit lokalområde, dvs. i Bornholms regionskommune ligger kvoten på ... Køb adgang for at læse mere

SSO om den aktuelle flygtningesituation i 2016

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SSO om den aktuelle flygtningesituation i 2016.