SRP om Wall Street krakket i 1929 og Finanskrisen i 2009

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 19
 • 7397
 • PDF

SRP om Wall Street krakket i 1929 og Finanskrisen i 2009

Dette SRP er skrevet i Samfundsfag og Historie.

Opgaveformulering

Sammenlign Wall Street-krakket i 1929, og finanskrisen i vor tid, 2009. Opgaven indeholder både samfundsfaglige samt historiske paralleller mellem de to kriser, en grundig analyse af deres faktorer, en sammenligning af disse, og en vurdering af hvorvidt kriserne ville kunne have fundet sted, i hinandens tidsaldre.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven mangler et abstract, som der børe være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning s.2

1. Nuværende finanskrise og krakket i 1929
1.1. Historiske paralleller s.2
1.2. Samf. faglige paralleller s.3
1.3. Delkonklusion s.4

2. Krakkets udbrud og krisers opståen
2.1. Økonomiske faktorer for krakket s.5
2.2. Kriser opstår s.10
2.3. Suprimelån s.11
2.4. Delkonklusion s.12

3. Krisens konsekvenser og løsninger
3.1. Påvirkningen af USA, inden- og udenrigspolitisk s.13
3.2. Diskussion af løsninger på den nuværende krise s.14
3.3. Fortsat 3.2, inddragelse af økonomiske teorier s.17
3.4. Delkonklusion s.18

Konklusion s.19

Litteraturliste s.21

Uddrag

Indledning.
Økonomiske kriser kan være resultat af mange ting, f.eks. lang tid med stor vækst i markedet, eller uenighed omkring centrale handelselementer som olie osv. Min problemformulering tager udgangspunkt i to kriser, hhv. den nuværende finanskrise og krakket på Wall Street i 1929, hvor der bl.a. sættes fokus på forskelle og ligheder mellem de to kriser- der sammenlignes centrale punkter i begge kriser. Wall Street-krakket siges, at være den værste krise, der nogensinde har raseret, men spørgsmålet er hvordan den påvirkede samfundet. Hvilke økonomiske faktorer der grundlagde krakket, hvordan kriser opstår og hvad subprimelånene havde at skulle have sagt i den nuværende finanskrise, er også interresant i denne sammenhæng. Her analyseres historiske kilder med kildekritisk analyse, anvendes baggrundsviden samt materiale, til at opnå den interessante viden. Slutteligt ses der også på, hvordan krakkets konsekvenser påvirkede USA politisk på flere områder, hvordan man kan løse den nuværende finanskrise, og hvad økonomiske teorier siger til de løsninger, og statslig indgriben i økonomien. Det løses gennem en analyseret og begrundet vurdering, en grundig diskussion og en perspektiverende sammenligning. Dermed er to af de største kriser klarlagt... Køb adgang for at læse mere

SRP om Wall Street krakket i 1929 og Finanskrisen i 2009

[2]
Bedømmelser
 • 09-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Ok opgave, der dog er mangelfuld på nogle områder
 • 13-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave! Var meget nyttig til inspiration.

Materialer relateret til SRP om Wall Street krakket i 1929 og Finanskrisen i 2009.