SOP: Virksomhedsanalyse af Fritz Hansen og Fredericia Furniture

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 30
  • 6784
  • PDF

SOP: Virksomhedsanalyse af Fritz Hansen og Fredericia Furniture

Dette SOP indeholder en komparativ analyse mellem Fritz Hansen og Fredericia Furniture. Gennem det er der en intern og ekstern analyse: Den interne del er en regnskabsanalyse. Den eksterne del er Porters og PESTEL. Til slut en vurdering af, hvad Fredericia Furniture kan gøre for at vækste.

Studienets kommentar

Rigtig fin opbygning af opgaven, god rød tråd og konklusionen samler overskueligt op på hele SOP'et.
Der kunne arbejdes videre med teorien i metode-afsnittet.
Rigtig fin regnskabsanalyse!

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Abstract
3. Indledning
3.1 Afgrænsning
3.2 Metode
4. Præsentation af Fritz Hansen & Fredericia Furniture
4.1Fredericia Furniture præsentation
4.2 Fritz Hansen præsentation
5. Redegørelse af markedet for designmøbler i Danmark
5.1 PESTEL
5.2 Porters Five Forces
6. Intern komparativ analyse
6.1 Rentabilitetsanalyse
6.1.1 Fritz Hansen
6.1.2 Fredericia Furniture
6.2 Intern Komparativ af Fritz Hansen & Fredericia Furniture
7. Fredericia Furnitures fremtidige strategi
7.1 SWOT
7.2 Ansoff Vækstmatrix
8. Konklusion
9. Litteratur liste
10. Bilag
10.1 Bilag 1 – Porters Five Forces
10.2 Bilag 2 – Regnskabsanalyse Fritz Hansen
10.3 Bilag 3 – Regnskabsanalyse Fredericia Furniture
10.4 Bilag 4 – Du Pont modellen

Uddrag

3. Indledning
Designmøbelbranchen er en af Danmarks kendetegn når der bliver snakket om Nordisk Design. Derfor vil det være interessant at lave en komparativ mellem en af de største aktører på markedet i form af Republic of Fritz Hansen (som vil blive omtalt som Fritz Hansen), som har haft en afkastningsgrad på hele 24,5 % i 2013. De bliver endda kaldt for ”Superdesignere” af Udenrigsministeriet og er en del af Udenrigsministeriets ”Eksportkanon”. Sammenlignet med en af de mindre aktører på markedet, Fredericia Furniture som i 2013 har en afkastningsgrad på 4,3 og året før var i minus.
Ud fra dette vil det være interessant at udarbejde en fremtidig strategi for Fredericia Furniture for at finde ud af hvordan de skal skabe succes som Fritz Hansen.
Men før det, vil opgaven begynde med en præsentation af Fritz Hansen og Fredericia Furniture. Hvorefter det danske marked for designmøbler vil blive redegjort med fokus på både den afhængige og den uafhængige omverden. Det vil blive analyseret med en PESTEL og Porters Five Forces. Derefter vil der blive udarbejdet en intern komparativ analyse af de to virksomheder, med udgangspunkt i deres regnskab. Hvortil Fredericia Furnitures fremtidige strategi vil blive diskuteret og vurderet... Køb adgang for at læse mere

SOP: Virksomhedsanalyse af Fritz Hansen og Fredericia Furniture

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.