SRP om Vindmøller i Fysik

  • STX 3.g
  • SRP (Fysik A)
  • 10
  • 31
  • 7975
  • PDF

SRP om Vindmøller i Fysik

Her kan du finde inspiration til et Studieretningsprojekt (SRP) om vindmøller.

Opgaven indeholder en besvarelse følgende problemstillinger med fagene Fysik A og International Økonomi B som fag:

Redegørelse for den danske vindmølleindustris historie i Danmark, og en vindmølles funktion samt en teoretisk redegørelse for en vindmølles fysiske principper, herunder et bevis for vindens maksimale effekt(Betz lov) og opdriftsprincippet (Bernoullis ligning).

Desuden indeholder opgaven en eksperimentiel undersøgelse af en vinges opdrift, og der bliver talt om en effektkurve for en vindmølle.

Herefter redegøres der for vindmøllebranchens indvirkning på samfundsøkonomien og den den danske energiforsyning, og hvorfor netop vindmøller er at foretrække i den danske energiforsyning.

Til sidst diskuteres det, hvorvidt Vestas har mulighed for øget vækst med udgangspunkt i Kina.

Lærers kommentar

Meget fin opgave, men som indeholder små fejl hist og her. Forsøget i Fysik kunne godt have været mere gennemarbejdet.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Abstract
2. Indledning
3. Vindmølleindustriens historie i Danmark
4. Vindmøllens funktion
4.1 Fysiske principper
4.2 Vindens effekt
4.3 En mølles maksimale effekt - Betz lov
4.4 Opdriftsprincippet - Bernoullis ligning
5. Eksperimentel undersøgelse
5.1 Vinges opdrift
5.2 Effektkurve for mølle
6. Vindmøllebranchen indvirkning på samfundsøkonomien og den danske energiforsyning
6.1 Vindmølleindustrien og dansk økonomi
6.2 Hvorfor er brugen af vindmøller i den danske energi forsyning at foretrække?
7. Vestas' muligheder for øget vækst med udgangspunkt i Kina.
8. Konklusion
9. Litteraturliste
10. Bilag

Uddrag

2. Indledning
Siden industrialiseringen i starten af 1800-tallet har vedvarende energi vist sig som værende en vigtig faktor for vores verden. Vores energiforbrug har været markant stigende siden industrialiseringens indtog. Dette har medført et stigende forbrug af fossile brændstoffer, og som konsekvens heraf et større ozonlag - dette karakteriseres ud fra den såkaldte drivhuseffekt. Fossile brændstoffer som energikilde vagte politikernes bekymring i 1987, da Brundtlandrapporten blev fremlagt. Rapporten forudsagde nogle af de konsekvenser verdenen ville stå ansigt til ansigt med, hvis ikke man begyndte at fokusere på vedvarende energi som energikilde. På daværende tidspunkt er udviklingen af vindmøller sat i gang. Fordelagtige betingelser i form af gratis vind og begrænsede afgifter betyder, at allerede dengang var der interesse for vindmølle potentiale - det var bare et spørgsmål om at udnytte den rigtigt. Det viste sig, at vi i Danmark allerede dengang var det førende land inden for udvikling af vindmøller, en position vi stadig besidder. Vindmølleindustrien er fortsat i udvikling. Det danske vindmølle firma Vestas indtager en førsteplads på verdensranglisten over produktion og udvikling af vindmøller.

Læseren vil i opgaven først blive præsenteret for en kort redegørelse af den danske vindmølleindustris historie og udvikling. Efterfølgende vil funktionen af en vindmølle blive gennemgået. Denne vil indeholde en sammenfatning af de fysiske principper bag en vindmølle og dens funktion. Herunder vil det blive udledt, hvorledes udtrykkende vindens effekt, møllens maksimale effekt og til sidst opdrifts princippet opstår. Herefter vil der være en eksperimentel undersøgelse af en given vinges opdrift, samt en måling af en effektkurve for en modelvindmølle.
Efterfølgende vil det blive undersøgt, i hvilket omfang den danske vindmøllebranche har haft betydning for den danske samfundsøkonomi - afsnittet afsluttes med en diskussion af, hvorvidt brugen af vindmøller i den danske energiforsyning er at foretrække. Slutteligt indeholder opgaven en vurdering. I denne vurderes mulighederne for en øget vækst for firmaet Vestas med udgangspunkt i et øget salg af vindmøller til Kina... Køb adgang for at læse mere

SRP om Vindmøller i Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.