SRP om velfærdsstatens udvikling og finansloven 2015

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 25
  • 5703
  • PDF

SRP om velfærdsstatens udvikling og finansloven 2015

Her finder du et Studieretningsprojekt (SRP), som handler om den danske velfærdsstats udvikling fra 1930'erne og frem til i dag samt en undersøgelse af den seneste finanslovs (2015) ideologiske tendenser.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for velfærdsstatens udvikling i Danmark fra 1930'erne og frem til i dag.
Dernæst ønskes en undersøgelse af hvilke ideologiske tendenser, der præger finansloven fra 2015
Endelig ønskes der en diskussion af, hvilken retning velfærdsstaten bevæger sig i.

Elevens kommentar

Opgaven er en smule kort. ca 14,5 side

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Velfærdsstatens udvikling fra 1930'erne til i dag 4
Første fase 4
Anden fase 5
Tredje fase 6
Ideologiske tendenser i finanslovsforslaget 2015 9
Finanslovsforslaget 2015 9
Tendenser fra konkurrencestaten 13
Velfærdsstatens fremtidige udvikling 15
Velfærdsstatens udfordringer 15
Øget globalisering og forsørgerbyrden 15
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bilag 23

Uddrag

Indledning
En af de ting der kendetegner Danmark, er vores omfattende velfærdsstat. Velfærdsstaten er en af de mest væsentlige samfundsmæssige nyskabelser, som har været med til at imødekomme mange af de sociale problemer og udfordringer, som samfundsudviklingen har bragt med sig. Dens opbygning og udbygning har stået på igennem generationer, og det er derfor ikke overraskende, at velfærdsstaten efterhånden er gået i danskernes blod og blevet en del af vores identitet. Med en fagkombination af historie og samfundsfag vil jeg forsøge at gøre mig klogere på velfærdsstaten, dens udvikling og ikke mindst dens fremtidsperspektiver. I den første del af opgaven vil jeg redegøre for velfærdsstatens udvikling fra 1930'erne frem til i dag med fokus på reformer, udbygninger og skiftende opgaver. Herefter vil jeg i en analyse undersøge, hvilke ideologiske tendenser der kommer til udtryk i finanslovsforslaget 2015. I arbejdet med det empiriske materiale har jeg brugt den historiske kildekritiske metode med fokus på tendensen. Tendensen vil jeg sammenholde med relevant samfundsfaglig teori, for herefter at kunne udlede de ideologiske tendenser i finanslovsforslaget 2015.
Til sidst vil jeg diskutere, hvilken retning velfærdsstaten bevæger sig hen imod.

I opgaven vil jeg fokusere på forholdet mellem staten og det enkelte individ, incitamentet for at arbejde og den øgede globalisering, med henblik på hvilke konflikter disse kan forårsage.

Velfærdsstatens udvikling fra 1930'erne til i dag
Den danske velfærdsstat har en lang historie bag sig. Historisk set kan velfærdsstatens udvikling fra 1930'erne deles op i 3 faser. De tre faser tager udgangspunkt i den økonomiske situation samt de reformer og love, som blev implementeret i den pågældende periode. Jeg vil i dette afsnit redegøre for velfærdsstatens udvikling fra 1930'erne frem til i dag.
Første fase
Den første fase strækker sig fra begyndelsen af krisen i 1930'erne frem til starten af 1950'erne. I 1930'erne var Danmark, som resten af verden, påvirket af den økonomisk krise forårsaget af børskrakket i New York i 1929. På grund af den verdensomspændende krise steg arbejdsløsheden i Danmark til ca. 32% i år 1932. Arbejdsgiverne krævede en lønreducering på omkring 20% og varslede lockout for 100.000 mand fra 1. februar 1933 . En sådan ændring på arbejdsmarkedet ville have forværret den økonomiske situation langt mere, end hvad den var i forvejen. For at undgå yderligere økonomiske problemer gik den Socialdemokratiske regering, bestående af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, sammen med partiet Venstre for at få forhandlet sig frem til Kanslergadeforliget, som skulle vise sig at være et af de første brede forlig om velfærdsstaten. I Kanslergadeforliget finder vi statsministeren K.K Steinckes socialreformen, som er den samlende betegnelse på et kompleks af fire store love; lov om offentlig forsorg, lov om folkeforsikring, lov om arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning samt lov om ulykkesforsikring . I den nye socialreform blev skønsprincippet afløst af retsprincippet, ydelserne blev mere ensartet fra område til område og adgangen til hjælp blev gjort lettere... Køb adgang for at læse mere

SRP om velfærdsstatens udvikling og finansloven 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om velfærdsstatens udvikling og finansloven 2015.