SOP om værdiansættelse af Novo Nordisk | Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

SOP om værdiansættelse af Novo Nordisk | Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

Her finder du et SOP, som indeholder en værdiansættelse af Novo Nordisk. Er skrevet i 2015.

SOP'et indeholder først og fremmest et virksomhedsportræt af Novo Nordisk og en redegørelse for Price/Earnings børsnøgletallet. Herefter udarbejdes en fundamentalanalyse af Novo Nordisk, som indeholder en ekstern og intern analyse med bl.a. en PESTEL analyse og en brancheanalyse. SOP'et afsluttes med en vurdering af Novo Nordisk fremtidsudsigter samt en vurdering af Novo Nordisk aktien.

Er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B.

Opgaveformulering

- Redegørelse for børsnøgletallet P/E
- Fundamentalanalyse (intern og ekstern analyse) af Novo Nordisk
- Vurdering af fremtidsudsigterne for Novo Nordisk på baggrund af hvor attraktive aktierne er

Elevens kommentar

Literaturlisten lever ikke helt op til kravene, da den ikke er stillet korrekt op. Derudover har jeg skrevet lidt for meget, hvilket dog ikke har påvirket karakteren.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Metode afsnit 2
Afgrænsning 2
Virksomhedsportræt 3
Redegørelse for price-earning (P/E) 4
Fundamental analyse eksterne analyser: PESTEL 6
Politiske og lovgivningsmæssige forhold: 6
Økonomiske forhold: 7
Sociale og kulturelle forhold 9
Delkonklusion 10
Porters five forces 10
Leverandører: 10
Kunder: 11
Konkurrencesituationen I branchen: 11
Delkonklusion: 13
Interne analyser værdikæde: 14
Primære aktiviteter 14
Støtteaktiviteter 16
Delkonklusion: 17
Bosten-matricen 17
Delkonklusion 17
Regnskabsanalyse 18
Forrentning af den samlede investerede kapital: 19
Afkastningsgraden (AG) 19
Overskudsgrad (OG) 20
Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 20
Konklusion: forrentningen af den samlede investerede kapital 21
Forrentning af ejernes investerede kapital 21
Egenkapitalens forrentning (ekr) 21
Konklusion af rentabilitetsanalysen 22
SWOT-opsamling 23
Vurdering af fremtidsudsigter 24
Vurdering af Novo Nordisk aktien 26
Børsnøgletalsanalyse 26
Konklusion 28
Litteraturliste 29
Bilag: 34
Bilag 1: pest, teknologiske forhold 34
Bilag 2: Novo Nordisks pipeline over diabetes og fedme produkter 35
Bilag 3: P5F, potentielle indtrængere og substituerende produkter 35
Bilag 4: boston-matricen bosten-matricen 36
Bilag 5: analyse af indtjeningsevnen 39
Bilag 6: analyse af soliditet og likviditet i Novo Nordisk A/S 40

Uddrag

Indledning
Følgende opgave vil benytte fagene virksomhedsøkonomi A og finansiering B til at vurdere fremtidsudsigterne hos den globalt medicinale virksomhed Novo Nordisk, samt om køb, salg eller hold af aktien vil være den fornuftige løsning. Opgaven indeholder en redegørelse af børsnøgletallet P/E, der relateres til Novo Nordisk, samt en fundamental analyse, der behandler de interne og eksterne forhold for virksomheden og branchen. Efterfølgende vurderes fremtidsudsigterne for Novo Nordisk, hvor der vil blive sat fokus på attraktiviteten for aktien gennem de væsentligste børstal.

Metode afsnit
I fundamentalanalysen vil en PEST-analyse blive inddraget til at belyse de samfundsmæssige forhold, der tager part i virksomhedens udvikling. Til at beskrive konkurrencesituationen i branchen vil Porters Five Forces blive benyttet. Herved vil det blive vurderet, hvorvidt det i fremtiden vil være en attraktiv branche for Novo Nordisk og hvordan de har positioneret sig i forhold til de nærmeste konkurrenter. En analyse af Novo Nordisk værdikæde vil belyse deres kernekompetence og en analyse af virksomhedens produktportefølje, vha. Boston-matricen, vil bevise hvor vigtig en rolle produkterne har i denne branche. vha. en nøgletalsanalyse vil der blive kommenteret på virksomhedens finansielle situation. De væsentligste dele af analyserne vil blive delt op i en kritisk SWOT, hvilket vil danne grundlag for virksomhedens fremtidsudsigter. Til slut laves der en vurdering af Novo Nordisks aktie gennem en analyse af de væsentligste børsnøgletal, hvor evt. køb, salg eller hold af aktien vil blive diskuteret.

Afgrænsning
I denne opgave er fokus hovedsageligt afgrænset til Novo Nordisks insulinpræparater. Denne afgrænsning finder jeg relevant, set i forhold til et stadig stærkt voksende marked, globalt set, hvilket forøger virksomhedens vækstmuligheder. Derudover står insulinpræparaterne også for 79% af virksomhedens omsætning, hvilket derfor også understøtter mit valg af afgrænsning. Derudover afgrænses der også til B2B, da virksomheden primært afsætter sine produkter til forsikringsordninger og offentlige sundhedssystemer. Regnskabsanalysen vil dog tage udgangspunkt i hele virksomheden, da det ikke er muligt at finde konkurrenttal nok inden for insulinområdet, til at kunne fuldføre analysen.

Virksomhedsportræt
Novo Nordisk er en dansk medicinalvirksomhed, der beskæftiger sig indenfor områderne diabetes, fedme, hæmofili og vækstforstyrrelser. De har 90 års innovativ erfaring, hvilket har gjort Novo Nordisk til den førende spiller på det globale insulinmarked, med en markedsandel på 47%. Største delen af Novo Nordisks omsætning, ca. 79%, kommer fra salget af insulinpræparater. Gennem de seneste år har de oplevet en stor vækst, og i dag er de en af Danmarks største virksomheder, målt på omsætning, men den største mål på markedsværdi. Novo Nordisk brugte i året 2014 omkring 14 mia. kr. på forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvilket udgjorde 15% af virksomhedens omsætning. Novo Nordisk har en fokuseret strategi, samt kontinuerlige investeringer i forskning, hvilket har medført virksomhedens konkurrencedygtige pipeline af nyudviklede innovative produkter og en dominerende markedsposition på et attraktivt marked... Køb adgang for at læse mere

SOP om værdiansættelse af Novo Nordisk | Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om værdiansættelse af Novo Nordisk | Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B.