SRP om vækst i Ghana og udviklingslande i Samfundsfag A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 23
  • 9609
  • PDF

SRP om vækst i Ghana og udviklingslande i Samfundsfag A og Historie A

Studieretningsprojekt (SRP) i Samfundsfag A og Historie A, som indeholder en redegørelse for, hvordan forholdet var mellem koloni og kolonimagter og hvilken betydning dette har haft på hvordan økonomien ser ud i et Uland, her er Ghana inddraget som case. Der er undersøgt, hvorvidt der kan være tale om at Ghana er et udviklingsland ved at kigge på befolkningspyramider, Ginikoefficient mm. Afslutningsvis er der på baggrund af udviklingsteorier givet et bud på hvordan der kan skabes vækst i et uland

Opgaveformulering

Hvad kan skabe udvikling i 3. verdenslande?

- Redegør for hovedtræk ved imperialismen og for karakteristika ved de økonomiske relationer mellem kolonierne og kolonimagterne. Inddrag kilder der kan belyse de økonomske relationer.

- Undersøg hvad der karakteriserer Ghanas udviklingsniveau med henblik på at vurdere, hvorvidt Ghana kan karakteriseres som et uland eller et iland.

- Diskuter, hvad der kan skabe øget udvikling i 3. verdenslande, herunder hvilken betydning FN’s 2030 mål har for landenes fremtidige udvikling. Inddrag Ghana som case. I diskussionen skal du anvende teori om økonomisk udvikling.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Abstract
Indholdsfortegnelse
2. Indledning
3. Redegørelse af imperialismen
- 3.1 Motivet for imperialismen
- 3.2 Imperialisme eller kapitalisme.
- 3.3 Kapløbet om Afrika
- 3.4 De hvide er den sorte race overlegen.
- 3.5 Det økonomiske grundlag
- 3.6 Delkonklusion
4. Undersøgelse af Ghanas udviklingsniveau
- 4.1 Iland eller uland.
- 4.2 FN 2015 mål
- 4.3 Økonomi
- 4.4 Fattigdom i Ghana
- 4.5 Udvikling
- 4.6 Blackers models
- 4.7 Hvorfor er den økonomiske vækst så vigtig?
- 4.8 Ulighed
- 4.9 Delkonklusion
5. Hvordan kan der skabes økonomisk vækst i et uland?
- 5.1 FN 2030
- 5.2 De tre økonomiske tilgange
- 5.3 Bistand
- 5.4 International handelsteori
- 5.5 Inflation
- 5.6 Udviklingsproblemer
- 5.7 Delkonklusion
6. Konklusion
7. Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

I denne opgave vil jeg fokusere på væksten i ulande med Ghana som case. Det primære formål med opgaven er, at finde ud af, hvorfor ulandene er så langt bagud økonomisk i forhold til ilandene. Samtidig vil jeg beskæftige mig med, hvordan der fremtidigt kan skabes vækst i et uland.

Gennem en redegørelse vil jeg undersøge, hvorfor de europæiske lande har valgt at kolonisere sig i Afrika under imperialismen. Til dette vil jeg tage fat i relevante kilder, samt belyse grunden til at Afrika både dengang og nu er det fattigste kontinent på jorden. I undersøgelsen vil jeg belyse, hvorvidt Ghana kan kategoriseres som et uland eller et iland ved at kigge på forholdene i Ghana. Denne undersøgelse vil primært beskrive udviklingen af Ghanas økonomi, samt konsekvenserne af denne. Dette vil jeg gøre på baggrund af antagelsen, at velfærd og økonomi ofte går hånd i hånd. I diskussionen vil jeg fokusere på, hvordan det så er muligt at skabe vækst i Ghana, med henblik på de faktiske forhold og den nuværende udvikling. Til dette vil der blive brugt udviklingsteorier, strategier og viden om international handel og økonomi. På den måde kan sagen belyses, så der på bedst mulige måde kan findes et svar på, hvordan der skabes vækst i et uland. Til dette er fagene samfundsfag og historie valgt, da historie med kilder, kan finde flere vinkler på forholdet mellem kolonimagt og koloni. Samfundsfag kan via teorier og strategier forklare, samt besvare hvordan der skabes vækst i et uland.

3. Redegørelse af imperialismen 3.1
Motivet for imperialismen
Imperialismen var i Afrika i høj grad et kapløb. Et kapløb mellem de europæiske lande om først at erobre nye områder. Kapløbet om Afrika begyndte for alvor i starten af 1880'erne. Dengang ejede de europæiske stormagter kun 10% af det samlede areal af Afrika. Til sammenligning kontrollerede de europæiske stormagter hele Afrika i 1914, bortset fra Etiopien og Liberia ...

---

4. Undersøgelse af Ghanas udviklingsniveau
4.1 Iland eller uland
Gennem en analyse vil der blive undersøgt, hvorvidt Ghana er et iland eller et uland. Der er ikke nogen præcist defineret grænse for, hvornår et land betegnes som et uland, og hvornår et land betegnes som et iland. Et uland, også kaldet udviklingsland, er et land, der befinder sig i det tidligste stadie i en udviklingsproces. Størstedelen af et ulands BNP, består af primærproduktion, dvs. produktion af råvarer, der bliver eksporteret til udlandet21. I nyere tid er der kommet flere faktorer i spil, når man snakker om, hvorvidt et land er et iland eller uland. De klassiske parametre... Køb adgang for at læse mere

SRP om vækst i Ghana og udviklingslande i Samfundsfag A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.