SRP om Våbenlovgivning i USA

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 28
  • 9510
  • PDF

SRP om Våbenlovgivning i USA

SRP i Engelsk og Samfundsfag om den amerikanske befolknings holdninger til våbenlovgivningen og hvordan denne påvirkes af diskurser.

I opgaven bliver der redegjort for, hvordan våbenlovgivningen er lige nu og for to organisationer, NRA og Brady Center to Protect Gun Violence, som henholdsvis kæmper for og imod en fri våbenlovgivning.

Der undersøges, hvilke diskurser de to organisationer prøver at sætte, og på den måde forsøger at påvirke befolkningen. Dette sker ud fra en analyse af NRAs hjemmeside, en tale af NRAs CEO Wayne La Pierre (NRA's Wayne LaPierre full CPAC speech 2013) og en tale af præsidenten for Brady Center to Protect Gun Violence (Dan Gross' speech Second amendment and Gun Laws).

Talerne bliver analyseret med udgangspunkt i Laclau og Mouffes diskursanalyse.

Herefter diskuteres det, hvilken indflydelse interessegrupperne har på det politiske system, og hvilken form for magt, der bliver brugt. Hvordan interessegrupperne påvirker politikernes handlinger, og hvorfor politikerne vælger at handle, som de gør, diskuteres med udgangspunkt i Molins, Downs og Kaare Strøms model.

I forbindelse med ovenstående diskuteres det også, hvorvidt lobbyisme er et demokratisk problem eller ej.

Til slut i opgaven er en vurdering af hvordan, og om hvorvidt, det kan lade sig gøre at ændre den amerikanske befolknings holdning til våben.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning s.4
1. Redegørelse
1.1 Våbenlovgivningen i USA s.4-5
1.2 Lobbyisme s.5-7
1.3 NRA s.7
1.4 Brady Center to Protect Gun Violence s.7
1.5 Det amerikanske politiske system s.7-8
1.6 Republikanerne og Demokraterne s.8-9
1.7 Frontier-tesen og andre amerikanske værdier s.9-10
2. Metode og teori
2.1 Laclau og Mouffes diskursanalyse s.10-11
2.2 Magtbegrebet s.11
2.3 Molins model s.11
2.4 Downs model s.11-12
2.5 Kaare Strøms typologi s.12
3. Analyse
3.1 NRAs hjemmeside s.12-14
3.2 Wayne La Pierres tale s.14-17
3.3 Dan Gross' tale s.17-20
4. Diskussion
4.1 Hvem har magten, og hvorfor handler politikerne, som de gør? s.20-21
4.2 Lobbyisme – et demokratisk problem? s.21-22
4.3 Hvordan kan den amerikanske befolknings holdning ændres? s.22-24
5. Konklusion s.24-25
Kildeliste s.26-28
Bilag s.28

Uddrag

Amerikanerne har altid været modstandere af en stærk centralmagt, som har sin rod fra dengang de var styret af Storbrittanien. I deres forfatning står der skrevet ”We the people”, hvilket udtrykker, at USA skal være styret af befolkningen. For at sikre at der ikke kommer en stærk og magtfuld centralmagt, er der mange forskellige institutioner, som skal holde hinanden i skak. Disse institutioner blev i Forfatningen delt i magtens tredeling, som man har i de fleste vestlige lande. Men udover magtens tredeling har de i USA også det, som bliver kaldt checks and balances. Checks and balances er det system, som gør at instanserne holder hinanden i skak. For eksempel er kongressen, den lovgivende magt, delt i to kamre. De to kamre er Senatet og Repræsentanternes hus, og de to kamre kan ophæve hinandens love. Derudover kan også de føderale domstole og Højesteret erklære en lov i strid med Forfatningen og på den måde ugyldiggøre den... Køb adgang for at læse mere

SRP om Våbenlovgivning i USA

[1]
Bedømmelser
  • 05-04-2015
    bedste opgave om våbenkulturen i usa hvis i spørger mig!