SRP om The Great Gatsby og USA i 1920'erne

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 12
  • 25
  • 9479
  • PDF

SRP om The Great Gatsby og USA i 1920'erne

Opgaven er et SRP om USA i 1920'erne, der kobler fagene Historie A og Engelsk A.

Den indeholder en redegørelse af de økonomiske, politiske og kulturelle forhold i USA i 1920'erne samt en diagramanalyse af arbejdsløsheden i USA i 1900-1960 og en analyse af en amerikansk artikel fra 1922: ”The Worker Dreams”.

Endeligt indeholder opgaven en romananalyse af "The Great Gatsby" med henblik på dens afspejling af tiden og den Amerikanske Drøm.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
USA's politiske udvikling i 1920'erne 4
USA's økonomiske udvikling i 1920'erne 4
Økonomisk velstand og teknologiske fremskridt 5
Krakket i Wall Street 5
USA's kulturelle udvikling i 1920'erne 6
The Jazz Age 6
Forbudstid og smuglere 6
Fremgang, rigdom og luksus er lykken 7
Bagom krakket i Wall Street 8
”The Worker Dreams” 9
Den Amerikanske Drøms afspejling i romanen ”The Great Gatsby” 12
Romanens tidsbillede henholdt til den historiske virkelighed 19
Konklusion 20
Underskrift: 21
Litteraturliste 22
Bilag 1 23

Uddrag

Efter 1. verdenskrig (1914-1918), var USA i 1920'erne hovedsagelig ikke et landbrugssamfund længere, for både politisk og industrielt havde USA gennemgået en eksplosiv udvikling siden slutningen af borgerkrigen (1865), hvilket også betød, at grænserne mellem civilisationerne og vildnis nu var forsvundet. Det var et land præget af urbaniseringen og stigende beskæftigelse i industrien, og denne udvikling kom mange amerikanere også til at mærke i form af bedre vilkår. Selv for den almindelige amerikaner var der tale om stigende levealder, forbedrede boligforhold og højere uddannelsesniveau. Dog ønskede flertallet i USA efter en progressiv periode , med reformer, mere regering samt mere demokrati en kursændring, hvor staten greb mindre ind i både erhvervslivet og dagligdagen. Dette kom endvidere til at præge valgkampen i 1920, hvor republikanerne genvandt magten. Nogle af de sidste progressive beslutninger blev således kvindernes stemmeret samt alkoholforbuddet. (Svendsen, 1991, s. 20-21) og (Sindberg & Larsen, 2012, s. 21 og 30)... Køb adgang for at læse mere

SRP om The Great Gatsby og USA i 1920'erne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.