SRP om sygdommen ALS og "Ice Bucket Challenge"

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Biologi B)
  • 7
  • 32
  • 8533
  • PDF

SRP om sygdommen ALS og "Ice Bucket Challenge"

Dette SRP i Samfundsfag og Biologi handler om sygdommen ALS og kampagnen for at lave opmærksomhed om sygdommen "Ice Bucket Challenge".

Opgaveformulering

Redegørelse for mediernes rolle i det senmoderne samfund, herunder begrebet medialisering.

Redegørelse for sygdommen ALS og behandlingsmuligheder.

Undersøgelse af hvordan den virale kampagne ”Ice bucket challenge” bliver brugt til at skabe opmærksomhed om ALS.

En sammenlignende undersøgelse af, hvordan en eller flere andre lignende organisationer vælger at bruge medierne til at skabe opmærksomhed om deres sag

Diskussion om etisk grænse for anvendelse af sociale medier angående livstruende sygdomme med udgangspunkt i bilag 1 og 2.

Lærers kommentar

Forkert brug af begrebet 'Urbanisering'.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for mediernes rolle i det senmoderne samfund, herunder begrebet medialisering 3
Teori om medialisering 4
Medialiseringen i praksis: 5
Politisk medialiseringsproces: 6
Medialisering af habitus: 7
Redegørelse for sygdommen ALS og behandlingsmuligheder: 9
Symptomer: 10
Årsager til sygdommen: 13
Behandlingsmuligheder: 14
Undersøgelse af hvordan den virale kampagne ”Ice bucket challenge” bliver brugt til at skabe opmærksomhed om ALS: 14
Teori om viral kampagne 15
Den virale kampagne; ALS – Ice Bucket Challenge 15
En sammenlignende undersøgelse af, hvordan en eller flere andre lignende organisationer vælger at bruge medierne til at skabe opmærksomhed om deres sag: 17
Kræftens bekæmpelse: 17
Movember Foundation: 18
Sammenligning: 19
Diskussion om etisk grænse for anvendelse af sociale medier angående livstruende sygdomme med udgangspunkt i bilag 1 og 2: 21
Konklusion: 25
Litteraturliste: 27
Bilag 1: 29
Bilag 2: 30
Bilag 3: 31

Uddrag

Indledning:
Amyotrofisk Lateral Sklerose, forkortet ALS er en sjælden sygdom, der går ind og angriber neuroner i hjernens nervebaner, hjernestamme og rygmarv. Dette medfører pareser og atrofi i muskulaturen . Derfor bliver der forsket meget i sygdommen, men det har desværre ikke været muligt at knække koden, til trods for at der har været kendskab til sygdommen i mere end 140 år . ALS hører til de såkaldte degenerative nervesygdomme, hvor dissemineret sklerose og Parkinsons sygdom også hører ind under. I Danmark ses der kun 70 nye tilfælde af ALS hvert år.

Der findes flere typer af ALS, men i alle sygdomsforløb, vil konsekvenserne ved sygdommen være de samme. Muskelatrofi og pareser er næsten fælles for dem alle.
Via en viral kampagne (ALS – Ice Bucket Challenge) i sommeren 2014, blev der indsamlet mange penge til forskning i sygdommen. Dette har også skabt en masse opmærksomhed omkring sygdommen.

Denne opgave omhandler sygdommen ALS, hvor der vil blive gjort grundigt rede for denne sygdom, samt behandlingsmulighederne dertil.
På baggrund af den måde ALS – Ice Bucket Challenge udspredte sig på vil der ligeledes blive set på brugen af virale kampagner, og hvordan andre lignende organisationer bruger internettet til at promovere dem selv.

I opgaven sættes der også fokus på medialisering, og dets effekt på samfundet, samt en diskussion om hvorvidt det er etisk forsvarligt at anvende sociale medier til brug af oplysning om livstruende sygdomme, med anvendelse af samfundsfaglig teori... Køb adgang for at læse mere

SRP om sygdommen ALS og "Ice Bucket Challenge"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.