SOP om Sunset Boulevard i USA i Afsætning og Engelsk

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 36
 • 8704
 • PDF

SOP om Sunset Boulevard i USA i Afsætning og Engelsk

SOP om Foodtendenser og potentialet for Sunset Boulevard i USA i fagene Afsætning A og Engelsk A.

I afsætning er der arbejdet med parametermix, brancheanalyse, konkurrenceforhold og kommunikationsplanlægning.

I engelsk er der arbejdet med kulturanalyse ved hjælp af Terpstras model.

Lærers kommentar

Hele opgaven lå generelt til 10 - undtagen anbefalingerne til SB, som var dårlige (karakter: 4)

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 5
2. Virksomhedspræsentation 6
2.1. Parametermix 6
2.1.1 Produkt 6
2.1.2 Pris 7
2.1.3 Placering 7
2.1.4 Promotion 7
3. Udvikling i food tendenser 8
4. Globale food tendenser 9
4.1 Fast food 9
4.2 Convenience food 9
5. Kulturanalyse 10
5.1 Terpstras kulturanalyse 11
5.1.1 Sprog 11
5.1.2 Religion 11
5.1.3 Værdier og normer 12
5.1.4 Social opbygning 12
5.1.5 Teknologi og uddannelse 13
5.2 Den merkantile kultur 13
5.2.1 Markedskultur 13
5.2.2 Forretningskultur samt omgangsformer 14
5.2.3. Forbrugerkultur 15
5.2.3.1 Amerikansk madkultur 15
6. Udviklingen indenfor sundhedsbevidsthed vs. fast food 16
7. Brancheanalyse 18
7.1 Porters Five Forces 18
7.1.1 Truslen fra nye udbydere 18
7.1.3 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 20
7.1.4 Truslen fra leverandører 20
7.1.5 Konkurrencesituationen for de etablerede virksomheder 21
8. Konkurrenceforhold 22
8.1. Konkurrentidentifikation 22
8.2 Konkurrentanalyse 23
9. Sunset Boulevards muligheder og udfordringer 24
9.1 Muligheder 24
9.2 Udfordringer 25
10. Anbefalinger til markedsindtrængen 26
11. Kommunikationsplanlægning 27
11.1 Målgruppevalg 28
11.1.1 Demografiske 28
11.1.2 Adfærdsmæssige 29
11.1.3 Psykografiske
11.1.4 Valg af målgruppe 29
11.1.5 Medievaner 30
11.2 Formål og mål 30
11.3 Kommunikationsplatform 30
11.4 Budskad 31
11.5 Medieplan 31
11.6 Igangsætning 32
12. Konklusion 33
13. Litteraturliste
14. Bilag

Uddrag

Sunset Boulevard er en dansk fast food kæde, som blev stiftet i 1996 af KD-selskaberne med Jeppe Droob som initiativtager og direktør. Jeppe Droob syntes, at der manglede et sted hvor man kunne få noget hurtig mad, som samtidig var et sundt alternativ til de eksisterende fast food kæder og fik familievirksomheden - KD-selskaberne - med på idéen. Fast food kæden fik i 2012 ny direktør og består i dag af 45 restauranter i Danmark, én restaurant på Færøerne og én restaurant i Malmø... Køb adgang for at læse mere

SOP om Sunset Boulevard i USA i Afsætning og Engelsk

[2]
Bedømmelser
 • 08-12-2014
  God opgave. massere brugbar information. God til at se hvordan opstilling skal være.
 • 13-12-2014
  Udemærket opgave - god inspiration

Materialer relateret til SOP om Sunset Boulevard i USA i Afsætning og Engelsk.