SRP om stress og søvnrytmer i Biologi A og Psykologi B

  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Biologi A)
  • 10
  • 36
  • 6424
  • PDF

SRP om stress og søvnrytmer i Biologi A og Psykologi B

Studieretningsprojekt (SRP) om stress og søvnrytmer i fagene Biologi A og Psykologi B med inddragelse Sov godt! - om søvn og stress af Mikael Rasmussen.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse for hvad stress er, idet du forklarer symptomer og sygdomsudvikling i et fysiologisk og psykologisk perspektiv.

Forklar hvorledes stress kan påvirke patienten fysisk og psykisk. Inddrag "Sov godt - om søvn og stress"

Diskuter og vurder forskellige metoder til behandling af stressrelaterede søvnproblemer.

Inddrag artiklen "Dårlig søvn et alvorligt problem for folkesundheden"

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1.0 Indledning 4
2.0 Hvad er stress? 5
2.1 Kortvarig stress 5
2.2 Det autonome nervesystem 5
2.3 Hvad sker der fysiologisk? 6
2.4 Langvarig stress 6
2.5 Hvad sker der fysiologisk? 7
2.6 Hvad sker der psykologisk? 9
2.7 Symptomer på stress 9
De adfærdsmæssige reaktioner kan være øget forbrug af stimulanser,
Herunder kaffe, tobak og alkohol som de mest almindelige, samt
Forbrug af angstdæmpende og beroligende medicin. Herudover kan de
Adfærdsmæssige hovedsymptomer være aggressivitet, glemsomhed og
Dårlig nattesøvn.[] 10
3.0 Stress påvirker vores søvn 10
3.1 Søvnens vigtighed 10
3.2 Sådan påvirker stress vores søvn 10
3.3 Konsekvenser af søvnløshed 12
3.4 Fysiologiske konsekvenser 13
3.5 Psykologiske konsekvenser 14
4.0 Behandlingsmetoder af stressrelaterede søvnproblemer 15
4.1 Farmakologiske behandlingsformer 15
De farmakologiske behandlingsformer virker på kort sigt, men effekten
Aftager langsomt efter dage til få uger. Det er en vanedannede
Behandlingsform, som på sigt kan være farlig, da hjernen vender sig til
At få sovemedicin og virkningen bliver svagere. Derudover er der en del
Bivirkninger tilkoblet.[] 15
4.2 Sovepiller 15
4.3 Melatonin 16
4.4 Psykologiske behandlingsformer 17
4.5 Stimuli-respons-kontrol 17
4.6 Søvnrestriktion 17
4.7 Kognitiv adfærdsterapi 18
4.8 Diskussion og vurdering 18
5.0 Konklusion 19
6.0 Litteraturliste 20
6.1 Bøger 21
6.2 Internetsider 21
6.3 PDF-filer 22
6.4 Artiker 23
7.0 Bilag 24
7.1 Bilag 1 - 24
7.2 Bilag 2 - 25
7.3 Bilag 3 - 32

Uddrag

1.0 Indledning
Stress er et stort problem i det moderne samfund, grundet de mange deadlines, temposkift, forandring og krav der stilles fra alle sider. Det siges, at stress er blevet den nye folkesygdom. Stress er en naturlig biologisk mekanisme, som hjælper os med at overleve. Stress gør dig i stand til at handle hurtigt, så vi kan håndtere de belastninger, farer, trusler og udfordringer vi stilles overfor i dagligdagen. Når opgaven er afsluttet aftager stressen. Fortsætter stressen gennem flere uger, måneder eller år vil det have en negativ effekt på kroppen, da den er i konstant alarmberedskab og ikke får lov til at slappe af og dermed vende tilbage til normaltilstanden.[1][2] Derudover medfører stress en del konsekvenser, både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige. Et af de mest almindelige er søvnproblemer, hvilket også er et udbredt problem i det moderne samfund. Der kan være mange faktorer indblandet i søvnproblemer, men når det kommer som en reaktion på stress er det ofte et tegn på for meget kortisol i kroppen.[3] Min opgave falder i tre dele. I den første del, vil jeg redegøre for hvad stress er samt hvordan stress udvikles og hvilke symptomer der er på stress i et biologisk og psykologisk perspektiv. Endvidere vil der komme en analyse af, hvordan stress påvirker søvn og hvilke konsekvenser det har. I den afsluttede del vil der være en diskussion og vurdering af de farmakologiske og psykologiske behandlingsformer. Endelig vil der være opsamling af alle trådende i en samlet konklusion, som det sidste i min opgave. Jeg vil anvende de to artikler, som er vedlagt min opgaveformulering: ”Sov godt – om søvn og stress” og ”Dårlig søvn et alvorligt problemer for folkesundheden”. Derudover vil jeg bruge forskellige internetkilder, andre artikler og bøger.

2.0 Hvad er stress?
Stress er en naturlig biologisk mekanisme som vi er født med og som er meget vigtig for os. Grundlæggende er stress nødvendigt for, at vi mennesker kan overleve. Det er en aktivering af kroppen, som gør os i stand til at yde noget ekstra i pressede situationer, såvel fysisk som psykisk. Hvis ikke vi får lov til at reagere fysisk, når vi bliver stressede, hober stressen sig op inde i vores krop. Dog går det også ud over vores psyke. Når vi taler om stress, er der tale om to typer stress, hhv. kortvarig- og langvarig stress.[4][5]

2.3 Hvad sker der fysiologisk?
Når du er stresset frigives RH, et releasinghormon, fra hypothalamus. Hormonet føres direkte til hypofysen, via. blodbanerne, hvor det stimulerer hypofysens forlap, så den afgiver ACTH, adrenokortikotropthormonet. Herefter føres ACTH til binyrebarken, hvor hormonet kortisol frigives.[11] RH er et releasinghormon, som producereres i hypothalamus nervcelle; den region i hjernen, hvor hypofysen hæfter sig. Hormonet frisættes til lokale blodkar og regulerer hypofysens afgivelse af kønshormoner

2.5 Hvad sker der fysiologisk?
Hvis kroppen efter kortvarig stress ikke får lov til at vende tilbage til normaltilstanden, pga. en konstant belastning, vil udskillelsen af de tre stresshormoner adrenalin, noradrenalin og kortisol fortsætte og det vil skade kroppen. Adrenalin findes i binyremarven i særlig stor mængde og det udskilles ved, at det sympatiske nervesystem stimulerer binyremarven til at frigive både adrenalin og noradrenalin

2.6 Hvad sker der psykologisk?
Der følger også en række psykologiske konsekvenser ved langvarig stress. Som tidligere nævnt skrumper hippocampus, hvilket gør at vi bliver dårligere til at huske. Derudover får vi destruktive følelser og vi er ikke længere i stand til at se muligheder, da det førhen var hippocampus, som hjalp os med dette. Da amygdala vokser, er det den som styrer os og vi udvikler enten angst eller frygt, da det er amygdalas funktion. Alt efter den stressramtes personlighed lukker de enten helt i og bliver pludselig meget indadvendt eller også bliver de irritable og vrede, hvilket på længere sigt vil gå ud over deres medmennesker.

2.7 Symptomer på stress
Der er tre typer symptomer, som kan gøre os opmærksomme på, at vi er stressede: fysiske-, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner. De fysiske reaktioner er meget lige til. Hvis du er stresset reagerer kroppen og du mærker nogle fysiske symptomer. Ved kortvarig stress reagerer kroppen ligesom når du bliver forskrækket, ved indre uro, koldsved på panden, forøget blodtryk og hjertebanken. Langvarig stress medfører dog nogle længerevarende fysiske belastninger, som fordøjelsesproblemer, mavesmerter og forringet sexlyst.
…... Køb adgang for at læse mere

SRP om stress og søvnrytmer i Biologi A og Psykologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.