SOP: Strategisk analyse af Maersk Oil i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 46
  • 9796
  • PDF

SOP: Strategisk analyse af Maersk Oil i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Her finder du et SOP vedrørende virksomheden Maersk Oil, som er en del af A. P. Moeller - Maersk Group. SOP'et søger at finde frem til Maersk Oil's fremtidige strategiske vækstmuligheder. Dette søges gjort gennem en karakteristik af virksomheden samt en redegørelse af konsekvenserne for Maersk Oil, som følge af ændringerne i olieprisen. Herudover er der udarbejdet en analyse af Maersk Oil's økonomiske udvikling samt en analyse af oliebranchen, hvor der ligges fokus på Maersk Oil's betydning for A. P. Moeller - Maersk Group.

Er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Opgaveformulering

1. Virksomhedskarakteristik af Maersk Oil
2. Redegørelse for konsekvenser for Maersk Oil, som følge af ændringen i olieprisen
3. Analyse af Maersk Oil's økonomiske udvikling
4. Analyse af oliebranchen med fokus på Maersk Oil's markedsmæssige position samt vurdering af Maersk Oil's betydning for A. P. Moeller - Maersk Group.
5. Diskussion og vurdering af Maersk Oil's fremtidige strategiske vækstmuligheder

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
2. Metode- og materialevalg 1
2.1 afgrænsning 2
3. Karakteristik af mærsk oil a/s 2
3.1 økonomiske konsekvenser for virksomheden, grundet ændringer I olieprisen// 4
4. Analyse af maersk oil´s økonomiske udvikling 5
4.1 økonomisk oversigt 6
4.11 indtjeningsevne: 6
4.12 rentabilitetsanalyse: 7
4.2 konklusion på den økonomiske udvikling 11
5. Analyse af branchen, samt markedsmæssige position 12
5.1 skydeskivemodellen 12
5.11 samme produkt til samme målgruppe 12
5.12 samme produktkategori 12
5.13 samme basale behov dækkes 13
5.14 alle produkter 13
5.2 konkurrenceforms modellen 13
5.3 porters five forces 13
5.31 truslen fra kunder 14
5.32 truslen fra substituerende produkter 14
5.33 truslen fra leverandører: 14
5.34 truslen fra nye indtrængere 15
5.35 konkurrencesituationen I branchen 15
5.4 markedspositionen for maersk oil 16
6. Vurdering af maersk oil´s betydning I a. P. Moeller – maersk group 17
7. Diskuter og vurder maersk oil´s fremtidige strategiske vækstmuligheder 18
8. Konklusion 19
9. Litteraturliste 22
9.1 artikler & andet tekstmateriale: 22
9.2 video & film: 28
9.3 statistik & nøgletal: 29
10. Bilag 31
10.1 bilag 1 – overblik over prisen på brent råolie(2011-2016), samt trendlinje for perioden q2 2014-q1 2016 31
10.2 bilag 2 – oliepris I us dollars fra 2005-2015, hvor 1 I x-aksel svarer til år 2005 osv. 32
10.3 bilag 3 – nettoomsætning for maersk oil(mio. Kr.) fra 2005-2015, hvor 1 på x-aksen, svarer til 2005 osv. 33
10.4 bilag 4 – indekstal for maersk oil´s omsætning, samt oliepris I perioden 2005-2015 33
10.5 bilag 5 –økonomisk oversigt 34
10.6 bilag 6 – indtjeningsevne 34
10.7 bilag 7 – afkastningsgrad 34
10.8 bilag 8 – key figueres 35
10.9 bilag 9 – overskudsgrad 35
10.10 bilag 10 – aktivernes omsætningshastighed 35
10.11 bilag 11 – egenkapitalens forrentning 36
10.12 bilag 12 – soliditetsgrad 36
10.13 bilag 13 – likviditetsgrad 36
10.14 bilag 14 - skydeskivemodellen 37
10.15 bilag 15 – konkurrenceforms modellen 37
10.16 bilag 16 – porters five forces 38
10.17 bilag 17 – pestel-analyse 38
10.18 bilag 18 – nuværende fordeling af energiformer, samt estimeret udvikling frem mod år 2035 41
10.19 bilag 19 – nedenstående skema viser maersk oil´s globale markedsandel I % 41
10.20 bilag 20 – årligt resultat 2011-2015 I mio. Usd. 42
10.21 bilag 21 – olieprisens indflydelse på maersk group´s resultat 42

Uddrag

1. Indledning

Maersk Oil er en af Danmarkshistoriens største og vigtigste virksomheder, og har altid klaret sig godt, og sat et tydeligt præg på branchen, men nu står virksomheden overfor nogle store økonomiske udfordringer. Maersk Oil er en national og international anerkendt virksomhed, og er sammen med resten af branchen, hårdt ramt af de aktuelle ændringer i omverdensforholdene.

Jeg vil i opgaven, udarbejde en virksomhedskarakteristik af Maersk Oil, hvorefter jeg vil beskrive de økonomiske konsekvenser for virksomheden, som følge af ændringerne i olieprisen. Derefter, vil jeg udarbejde en analyse af Maersk Oil´s økonomiske udvikling vha. en økonomisk oversigt, indtjeningsevne og rentabilitetsanalyse. Efter at have analyseret den økonomiske udvikling, udarbejder jeg en brancheanalyse, hvor Maersk Oil´s markedsmæssige position vil blive inddraget. Til sidst i analysen, vil Maersk Oil´s betydning for A. P. Moeller – Maersk Group, blive vurderet. Maersk Oil´s fremtidige strategiske vækstmuligheder vil bagefter blive diskuteret og vurderet, før hovedkonklusionen bliver udarbejdet.

2. Metode- og Materialevalg

Eftersom mit fagvalg har været bestående af afsætning- og virksomhedsøkonomi, har jeg inddraget metoder fra fagene, hvor jeg har udarbejdet relevante modeller som porters five forces, skydeskivemodellen, PESTEL-analyse mv. Jeg har yderligere anvendt fagbegreber, og udarbejdet opgaven ud fra både kvalitative- og kvantitative data. Det er foregået i et bredt omfang, for at kunne danne et overblik over virksomheden, produktet, markedet osv., og derefter kunne gå i dybden med materialet.

Det anvendte kvalitative metode består af anerkendte kilder såsom Børsen, Berlingske Busi-ness, Bloomberg Business, finans.dk, Energywatch, Marittime, samt involverede virksomheds egen hjemmeside. Udover ovennævnte del af den kvalitative metode, er Maersk's publicerede bøger også været benytte, samt Youtube-videoer fra pålidelige kilder, som f.eks. Wall Street Journal og PwC(PricewaterhouseCoopers). Den kvantitative metode har gennemgående bestået af Maersk årsrapporter, og statistik sider som statista.com, mekkographics.com, samt bilag fra kilder.

2.1 Afgrænsning
Eftersom Maersk Oil befinder sig på et globalt marked, vil opgaven udarbejdes med udgangspunkt i branchens globale markedsforhold. Yderligere vil opgaven om Maersk Oil være afgrænset til virksomhedens olieprodukt, da det står for op imod 90% af virksomhedens aktiviteter, og har en aktuel problemstilling med omverdenens ændringer.

3. Karakteristik af Mærsk Oil A/S

Maersk Oil A/S er en B2B SBU og en del af A. P. Moeller - Maersk Group´s fem forretnings-områder, og beskæftiger sig med udvinding, forskning, produktion og salg af olie til udbud på et globalt marked. Virksomheden stammer fra 1962, hvor Maersk Group fik koncession til sine aktiviteter indenfor oliebranchen, og det førte til en dominerende position i Skandinavien mellem 70- og 80érne ... Køb adgang for at læse mere

SOP: Strategisk analyse af Maersk Oil i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.