SOP med en strategisk analyse af LEGO på det kinesiske marked

  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP
  • 10
  • 33
  • 8911
  • PDF

SOP med en strategisk analyse af LEGO på det kinesiske marked

Her finder du et SOP med en strategisk analyse af LEGO med fokus på det kinesiske marked. Opgaven er besvaret med en kombination af analyseværktøjer fra Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.

Opgaveformulering

Udarbejd en virksomhedskarakteristik af LEGO A/S.

Udarbejd en økonomisk analyse af LEGO A/S.

Udarbejd en strategiske analyse af virksomheden med henblik på at vurdere virksomhedens nuværende situation på det kinesiske marked.

Diskuter selskabets muligheder for at bevare eller videreudvikle deres nuværende position på det kinesiske marked. Kom evt. med forslag til strategiske tiltag.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Metode 4
Afgrænsning 5
Virksomhedskarakteristik af LEGO A/S 5
Økonomiske analyse 7
Rentabilitetsanalyse 7
Indtjeningsevnen 9
Soliditetsgrad og likviditetsgrad 10
Delkonklusion 11
Strategiskanalyse 11
Intern analyse 12
Værdikædeanalyse 13
SW-opstilling 16
Delkonklusion 16
Ekstern analyse 17
Porter's 5 forces 17
Omverdensforhold (nærmiljø) 19
OT-opstilling 21
Delkonklusion 21
Vurdering af virksomhedens situation 21
Diskussion af fremtidig position på det kinesiske marked 22
Konklusion 24
Litteraturliste 26
Bilag 28
Bilag 1 – Regnskabstal 28
Bilag 2 - Aktiver 29
Bilag 3 – LEGO Koncernens infrastruktur 30
Bilag 4 – SWOT-opstilling 31
Bilag 5 – TOWS-opstilling 32
Bilag 6 – Urkund kvittering 33

Uddrag

Metode

For den bedst mest mulige besvarelse af denne problemformulering, vil der blive anvendt forskellige modeller og metoder. Disse modeller og metoder hjælper til at præcisere de endelige vurderinger bedst muligt.
Den skriftlige opgave er inddelt i 6 dele – en virksomhedsbeskrivelse, en regnskabsanalyse, en intern analyse, en ekstern analyse, en kort vurderende del, som leder videre til en diskussion med strategiske tiltag til hvordan, LEGO kan bevare eller videreudvikle deres position på det kinesiske marked.

For at give en konkret introduktion af LEGO, vil der først blive udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse. Udarbejdelsen vil med understøttelse fra faglige metoder give et retvisende billede af koncernen.

Regnskabsanalysen vil give et grundigt billede af LEGO's økonomiske situation fra 2010-2013. Til udarbejdelsen vil den primære kilde være LEGO's årsrapporter i form af regnskabstal og ledelsesberetninger.

Derefter vil jeg analysere LEGO's interne situation, hvor en værdikædeanalyse vil indgå, hvis hen-sigt er at fastlægge kernekompetencerne. Som afrunding af den interne analyse, vil der blive opstil-let en SW-opstilling. I forlængelse af den interne situation vil den eksterne situation også analyseres. Dette vil ske på baggrund af en brancheanalyse, hvor den primære kilde er en rapport om traditionelt legetøj på det kinesiske marked. Omverdenmodellens nærmiljø vil belyse de mangler som brancheanalysen måtte efterlade. Som afrunding på den eksterne analyse, vil der blive opstillet en OT-opstilling.

På baggrund af disse metoder og modeller vil LEGO's nuværende situation på det kinesiske marked kort blive vurderet ud fra en SWOT-opstilling. Opgaven vil ende ud i en diskussion, hvorvidt jeg vil diskutere LEGO's opretholdelse eller videreudvikling af deres position. Dette vil ske ved hjælp af Ansoffs vækstmatrix og Portens konkurrencestrategier. Til sidst vil opgaven opsummeres i en konklusion... Køb adgang for at læse mere

SOP med en strategisk analyse af LEGO på det kinesiske marked

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.