SOP med strategisk analyse af BMW Danmark A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP
  • 7
  • 43
  • 9906
  • PDF

SOP med strategisk analyse af BMW Danmark A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Her finder du et studieområdeprojekt (SOP) om virksomheden BMW i Danmark. Der er i studieområdeprojektet udarbejdet en strategisk analyse af BMW Danmark A/S med fokus på at finde frem til, hvilke fremtidsudsigter BMW har på det danske marked. Svaret på dette søges løst ved udarbejdelsen af en regnskabsanalyse, en analyse af markedsforholdene og en intern analyse af BMW Danmark A/S.

Studieområdeprojektet er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.

Opgaveformulering

1. Virksomhedskarakteristik af BMW Danmark A/S
2. Redegørelse af BMW Danmark A/S' markedsforhold i Danmark
3. Analyse af interne strategiske forhold for BMW Danmark A/S
4. Diskussion og vurdering af, hvordan fremtiden ser ud for BMW Danmark A/S i Danmark

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Afgrænsning 1
Indledning 2
Metode 3
1. Karakteristik 4
2. Analyse 6
2.1 Regnskabsanalyse 6
2.2 Boston Modellen 11
2.3 Værdikæde 14
2.4 Poters Five Forces 18
2.5 Skydeskivemodellen 21
2.6 SWOT-Analyse 22
3. Diskutere og vurdere 25
3.1 Konkurrentanalyse 25
3.2 BMW Danmark A/S fremtidige muligheder 26
4. Konklusion 28
5. Litteraturliste 29
6. Bilag 31

Uddrag

Indledning:
Bayerische Motoren Werke bedre kendt som BMW er en tysk bil, motorcykel og motorfabrikant, som blev grundlagt i München i år 1917. Virksomheden har på nuværende tidspunkt hovedsæde i München, og står blandt de største og stærkeste udbydere i branchen.

I studieretningsprojektet tager jeg som tidligere nævnt udgangspunkt i BMW Danmark A/S, idet jeg har afgrænset emnet. Opgaven er opstillet således, at jeg på baggrund af de tre opdelte taksonomiske niveauer vil udføre opgaven. Mit hovedområde med studieretningsprojektet er først at karakterisere BMW Danmark A/S og deres markedsforholde på det danske marked. Dernæst en intern strategisk analyse af BMW Danmark A/S ved hjælp af en række udarbejdede modeller. Til sidst en diskussion og vurdering af, hvordan fremtiden ser ud for BMW i Danmark med de store udbydere i hælene.

Årsagen til det valgte emne er grundet min store interesse indenfor bilindustrien. Derudover har BMW længe været i en stor udviklingsproces, hvilket har vakt min interesse og er dermed grunden til virksomheds valget. Jeg har valgt at skrive opgaven i fagene virksomhedsøkonomi og afsætning, idet jeg mener fagene går hånd i hånd. Efter en diskussion med mine to udvalgte vejledere kom vi frem til, hvorledes opgaven skulle opbygges, og hvor jeg primært skulle have min fokus. Det væsentlige var, hvordan jeg kunne bruge begge fag til at kombinere opgavens faglighed, og dermed gribe opgaven godt an.

Afgrænsning:
I min problemformulering får jeg til opgave at redegøre, analysere samt diskutere og vurdere det danske marked for BMW. BMW er en stor global virksomhed, hvilket vil sige at de har en del datterselskaber med forskellige arbejdsopgaver alt efter hvilket land og marked, der er tale om. På det danske marked er BMW opdelt i to selskaber nemlig BMW Danmark A/S og BMW Financial Services Denmark A/S.

Jeg har i studieretningsprojektet valgt at tage udgangspunkt i et af de to selskaber nemlig BMW Danmark A/S. Dette skyldes BMW Danmark A/S har en større indflydelse på det danske marked, end samarbejdspartnerselskabet har. Derudover vil jeg tage udgangspunkt i bilbranchen, idet BMW Danmark A/S også er importør af motorcykler. Dermed afgrænser jeg mit emne til en mindre mundfuld.

Metode:
Som tidligere nævnt i indledningsafsnittet har jeg valgt at skrive i fagene virksomhedsøkonomi og afsætning. Dette gjorde jeg fordi jeg mente at disse to fag, understøttede mit emne bedst.

BMW er som sagt en stor global virksomhed, hvilket betyder at det er nemt at researche og finde informationer om dem. Men i dette tilfælde tager jeg udgangspunkt i BMW Danmark A/S, hvilket udgør en lille del af selve BMW koncernen. Dette betyder at det er meget svært, at finde de rette informationer. Jeg har benyttet mig af den kvantitative metode, idet man i Danmark kan finde tal på alle virksomheder. Derudover har jeg foretaget mig en grundig desk research, idet jeg har brugt en del tid på at søge og læse informationer. Jeg har derudover benyttet mig af de sekundære kilder, idet de informationer jeg har fundet, er officielle for alle.

Jeg har valgt at bygge min analyse del op som en pyramide, idet jeg starter med at finde de interne faktorer først, hvorefter de eksterne kommer ind efterfølgende. Det vil sige at jo længere man kommer ned i analysen, desto tættere er man på BMW Danmark A/S konkurrence situation.

Jeg har i første omgang valgt at ligge ud med en regnskabsanalyse, idet jeg mener den giver et klart overblik over hvordan det går og har gået for virksomheden. Dernæst har jeg valgt at udarbejde den såkaldte Boston-model, idet den kommer ind på virksomhedens forretningsområder, som i virkeligheden er de punkter virksomheden lever på. Den tredje model der kommer på banden er værdikæden. Grunden til at den allerede kommer som den tredje model, er grundet Boston-modellen der giver et overblik over, hvad BMW Danmark A/S skaber værdi udfra. Derfor kommer værdikæden i spil, idet den viser hvad der skaber værdi for virksomheden.

Efter de værdiskabende modeller er udarbejdet, kommer Poters Five Forces, skydeskivemodellen og SWOT analysen på banden. Dette skyldes fordi, jeg nu begynder på den eksterne analyse, hvor jeg udarbejder hvilke konkurrencemæssige trusler og muligheder BMW Danmark A/S er i blandt.
Jeg har valgt at lave konkurrentanalysen i min vurderings del, idet jeg mener det giver et meget bedre sammenhæng. Dette skyldes fordi, jeg skal diskutere og vurdere BMW Danmark A/S fremtidige muligheder, udfra konkurrentanalysen..... Køb adgang for at læse mere

SOP med strategisk analyse af BMW Danmark A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP med strategisk analyse af BMW Danmark A/S i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.