SOP: Strategisk analyse af Apple i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 29
  • 7158
  • PDF

SOP: Strategisk analyse af Apple i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SOP om Apple, som indeholder en strategisk analyse af virksomheden med fokus på smartphone markedet i Danmark.

SOP'et indeholder en karakteristik af virksomheden med fokus på deres udvikling og deres valg af målgruppe. Hernæst er der udarbejdet en analyse af markedet for smartphones i Danmark, hvilket efterfølgende benyttes til at vurdere Apples muligheder fremadrettet. SOP'et afsluttes med en strategiplan for salget af smartphones med udgangspunkt i Apples produkter.

Er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

Opgaveformulering

- Virksomhedskarakteristik med fokus på historie og målgruppe
- Analyse af udbudsforholdene på smartphonemarkedet i DK
- Vurdering af Apples muligheder fremadrettet
- Strategiplan for smartphones med eksempel i Apple

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Virksomhedskarakteristik med fokus på historie og målgruppe. 2
Historie 2
Virksomhedskarakteristik fortsat 5
Analyse af udbudsforholdene på smartphonemarkedet I dk 8
Konkurrencetragtmodel 8
Porters five forces 9
Nye indtrængere 9
Substituerende produkter 10
Leverandør 11
Kunder 12
Styrkevurdering 13
Vurdering af Apples muligheder fremadrettet 14
Muligheder for nuværende produkter 14
Muligheder for fremtidige produkter 15
Strategiplan for smartphones med eksempel I Apple 16
Forøgelse af markedsandele 17
Etablering af butikker I nye lande 18
Implementering af produktlinjen elbil 18
Resultat ved implementering 19
Overordnet konklusion 19
Kilde- og litteraturliste 20
Bøger 20
Internetsider og artikler 20
Bilag 23
Bilag 1 – årsrapport 23
Bilag 2 – minerva modellen 23
Bilag 3 – porters generiske strategier 23
Bilag 4 – ansoffs vækstmatrix 24
Bilag 5 – konkurrencetragtmodel 25
Bilag 6 – styrkevurdering af branchens five forces 26

Uddrag

Indledning

Apples historie samt målgruppe er et spændende emne, som rækker meget langt. Målgruppen har jeg afgrænset, da jeg vil analysere målgruppen i Danmark og ikke på hele det internationale marked. Ved hjælp af minervamodellen vil jeg analysere, det danske marked og derefter redegøre for den målgruppe, som Apple har i Danmark. Da jeg analysere målgruppen ud fra Danmark, vælger jeg, at afgrænse markedsandelene til smartphones, da min opgave senere vil handle om smartphone markedet i Danmark. Apple er en stor spiller på smartphone-markedet, som ikke har differentieret sig på samme måde, som de andre spillere på markedet, da de kun har én serie af smartphones. Hvordan kan det forholdsvist snævre udbudsforhold hamle op med konkurrenterne generelt, på det danske marked? Det vil jeg gerne finde ud af.

For at analysere dette, vil jeg benytte en konkurrencetragtmodel, der skal vise Apples konkurrenter og forskelle deriblandt. Derefter vil jeg anvende analysemodellen Porters Five Forces for, at analysere branchen i forhold til nye indtrængere, kunder, leverandører, substituerende produkter og dermed også konkurrenter i branchen. Som slutning på analysen af Porters Five Forces, laver jeg en konklusion, der med en styrkevurdering, konkludere de fem kræfter i Porters Five Forces. Til sidst vil jeg vurdere, hvad jeg mener Apple fremadrettet kan gøre, og dermed udarbejde en strategiplan for Apple og Apples smartphones som et eksempel. Eksemplet er Apples strategiplan, grundet den viden rapporten har givet. Strategiplanen der udarbejdes for Apple, er lignende andre smartphone producenters. Grunden til, at strategiplanen er fortrukket med et eksempel, er fordi udførelsen og kvaliteten dermed bliver bedre.

Den viden jeg i forvejen har erfaret mig med Apple er, at jeg har læst Steve Jobs selvbiografi, haft om virksomheden i folkeskolen og set film omkring Steve Jobs. Jeg har lånt materiale til denne opgave, og fundet oplysninger på nettet. Dernæst skal jeg i løbet af min analyse, finde oplysninger omkring udbudsforhold på smartphone-markedet m.m.

Virksomhedskarakteristik med fokus på historie og målgruppe.

Historie
Apple blev stiftet i april 1976 af Steve Jobs og Steve Wozniak, deres historie går længere tilbage, faktisk til 1969 hvor Jobs stadigvæk gik i High School. Mens Jobs gik i High School, arbejdede Wozniak ved en fremtidig konkurrent, Hewlett-Packard, som i daglig tale hedder HP. De fik hurtigt interesse for hinanden og i sær Jobs, som så op til Wozniak, da Wozniak var fem år ældre, men også klogere end Jobs på elektronik delen. De mindede ufatteligt meget om hinanden, derfor var deres færd imod Apple ligesindet og nærmest planlagt. Da de efter mange timer i hinandens selskab udviklede en blå boks, som kunne bruges til, at ringe gratis i telefonbokse, gik det op for dem, at de skulle arbejde sammen. De lavede omkring 100 af de blå bokse, og solgte dem alle. Dette var starten på noget stort. Jobs har selv udtalt ”Hvis det ikke havde været for de blå æsker, havde der ikke været noget Apple” alt dette skete i 1972, altså 4 år før Apples start. Jobs besøgte ”All One Farm” som var hans sæsonarbejde, hvor han beskar granatæbler. Da han skulle hentes i lufthavnen, hentede Wozniak ham og de begyndte, at diskutere navnet på den virksomhed de ville søge om dagen efter. Flere navne kom op, dog endte valget på Apple Computer, med den forklaring, at ordet Apple blødgjorde ordet Computer. Derudover var der den fordel, at deres navn ville ligge foran Atari, hvor Jobs i en periode arbejdede, i telefonbogen. De besluttede sig for, at ... Køb adgang for at læse mere

SOP: Strategisk analyse af Apple i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP: Strategisk analyse af Apple i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A.