SRP om Stasi under DDR

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Tysk fortsættersprog A)
  • 12
  • 27
  • 7862
  • PDF

SRP om Stasi under DDR

Her finder du et Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Tysk A / Historie A omkring Stasi.

Opgaven behandler følgende emner: arbejdsmetoder, organets opbygning, indflydelse på samfundet, og afslutningsvis en vurdering af om Stasis eksistens stadig kan ses i dag.

I opgaven inddrages novellen "Was hast du getan?" af Christina Grassmeyer.

Studienets kommentar

En interessant, grundig og velskrevet opgave.
Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning:
Baggrunden for oprettelsen af Stasi
Det hemmelige politi
Livet i Stasis søgelys
Barn af en Stasi medarbejder
Stasis organisationens opbygning
DDR – Den rene stat
Spor af Stasi efter murens fald?
Konklusion
Bilag
Kilder

Uddrag

”Pas på murene har ører” var en helt almindelig og særdeles brugt sætning i det daværende DDR. Sætningen er en reference til den omfangsrige overvågning, som borgerne måtte leve med. DDR var et regime med censur, repressalier, og undertrykkelse. Man slog hårdt ned på enhver form for opposition og tolererede ingen form for anti-socialistisk aktivitet. Det var det eksterne organ Stasi, der stod for at håndhæve denne opgave. Et hemmeligt politi med næsten 300.000 ansatte, både officielt ansatte, men også hemmeligt ansatte ude i samfundet. Stasi var ikke til at spøge med, og trodsede man regeringens budskab, kunne det få omfattende konsekvenser for ens liv.
Som borger var man aldrig sikker. Ingen vidste om Stasi havde aflagt deres hjem en visit. Men hvis de havde, kunne man være sikker på, at der var installeret mikrofoner i alle rum, og at ens telefonlinjer blev aflyttet. Dertil kom de utallige meddelere som Stasi havde. Det kunne være ens bedste ven, chef, eller partner og de tøvede ikke med at informere om eventuelle anti-socialistiske udtalelser. En verden der overskred alle grænser for hvad man troede kunne lade sig gøre, og ikke mindst hvad man troede var moralsk- og etisk korrekt. En verden vi først har fået indblik i efter murens fald i 1989 og som vi aldrig vil kende den fulde sandhed omkring, da meget materiale blev destrueret inden, det blev offentliggjort.

Baggrunden for oprettelsen af Stasi

I Maj 1945 overgav den tyske militære kommando sig, og dermed var 2. verdenskrig nu afsluttet. Tyskland lå i ruiner, og det var nu de 4 sejrherrers ansvar at få Tyskland på ret køl igen. Fra d.5. juni overtog henholdsvis Storbritannien, Frankrig, Amerika og Sovjetunionen den øverste myndighed i landet. Der var dog blandede meninger omkring hvordan Tyskland nu skulle styres, og man valgte derfor at dele landet op i 4 besættelseszoner. Det samme gjorde man med Berlin. Der herskede især et modsætningsforhold mellem Sovjetunionen og de resterende sejrsherrer. Vedlagt som bilag 1, er et kort over hvordan Tyskland blev delt mellem landende... Køb adgang for at læse mere

SRP om Stasi under DDR

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.