SRP om spiseforstyrrelser og "De tre veninder" i Dansk A og Biologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi A, Dansk A)
  • 10
  • 41
  • 11918
  • PDF

SRP om spiseforstyrrelser og "De tre veninder" i Dansk A og Biologi A

Dette SRP er skrevet i Biologi og Dansk og undersøger sygdommen bulimi og andre spiseforstyrrelser.

Med fokus på diagnosen bulimi undersøger opgaven de fysiologiske konsekvenser ved sygdommen. Derudover redegøres der for, hvilke årsager til fremkomsten af bulimi, der bliver forsket i. Selvom der ikke findes et entydigt svar på, hvad årsagen skyldes, findes der alligevel en række elementer indenfor biologien, som er værd at undersøge nærmere.

Dernæst diskuteres det, hvordan sygdommen bulimi bliver fremstillet i det 21. århundrede. Hvordan er en bulimikers verden, hvorledes kan man litterært fremstille en spiseforstyrrelsesramt piges tankegang og dertil at stille spørgsmålet; kan vi give modebranchens forskruet kvindekropsideal skylden for, at så mange unge piger bliver ramt af en spiseforstyrrelse?

Med udgangspunkt i dette belyses behandlingsmetoder af spiseforstyrrelser og det vurderes, hvorledes vi kan forebygge og afhjælpe de unge, som lider af denne komplicerede sygdom med dens mange bivirkninger på kroppen og psyken.

I danskdelen er en analyse af Jesper Wung-Sungs novelle De tre veninder med særligt fokus på hovedpersonen, som lider af bulimi.

Lærers kommentar

Super flot opgave. Dog har du nogle småfejl i biologidelen, og så mangler du at knytte danskdelen og biologidelen mere sammen.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Hvad er en spiseforstyrrelse?
De forskellige spiseforstyrrelser
Bulimia nervosa - Nervøs overspisning
Fysiologiske konsekvenser ved bulimia nervosa
Nedsættelse af energiindtagelse
Energiforholdene under normale omstændigheder
Energiforholdene under faste eller ekstrem nedsættelse af fødeindtagelsen
Neurotransmittere
Antidepressiv medicin
Spiserørskatar
Forekomsten af spiseforstyrrelser
Tvillingforsøg
Koncentrationen af leptin
De tre veninder af Jesper Wung-Sung (2000)
Bulimikeren Sara
Saras eventyr
De sproglige billeder, som formidler en bulimikers tanker
Fremstillingen af spiseforstyrrelsen bulimi
Budskab og stillingstagen
Perspektivering
Diskussion af behandlingsmetoder i DK
Vurdering af forebyggelse og afhjælpning
Konklusion
Dato og underskrift
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

HVAD ER EN SPISEFORSTYRRELSE?
Mange mennesker forbinder ordet spiseforstyrrelse med et individ, som er sygeligt undervægtig - men i virkeligheden er spiseforstyrrelser meget mere end dét. Ordet spiseforstyrrelser dækker over fænomenet at have "forstyrrelser i spisemønstret", hvilket betyder, at man har et forstyrret forhold til mad. Individer med spiseforstyrrelser opfatter ofte deres krop som værende anderledes, end de ønsker - altså er der tale om, at der opstår en forstyrrelse i kropsbilledet.
Generelt for spiseforstyrrelser gælder det, at den sygdomsramte har en forskruet selvopfattelse med tilhørende tvangstanker samt en forvrænget kropsopfattelse.

(...)

DE TRE VENINDER AF JESPER WUNG-SUNG
Novellen De tre veninder er skrevet af forfatteren Jesper Wung-Sung i anno 2000. Novellen stammer fra novellesamlingen Og havet klapper fra samme år. Wung-Sung er kendt for at formidle sine tekster således, at den danske hverdag bliver formidlet på en anderledes måde. Han griber fat i problemer, som han mener, er nødt til at blive sat under debat. Han skriver med den såkaldte "isbjergsteknik", hvilket betyder, at vi kun får toppen af isbjerget (fortællingen), men resten ligger lige under overfladen klar til at blive fortolket. Novellen er skrevet i den litteraturhistoriske periode realisme og selvbiografi25, som blandt andet har fokus på det sociale, men også på virkeligligheden som den er - hvilket også kommer til udtryk i Wung-Sungs novelle De tre veninder... Køb adgang for at læse mere

SRP om spiseforstyrrelser og "De tre veninder" i Dansk A og Biologi A

[1]
Bedømmelser
  • 02-10-2014
    ok.........................

Materialer relateret til SRP om spiseforstyrrelser og "De tre veninder" i Dansk A og Biologi A.