SOP om Spilteori i VØ & Matematik

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Matematik A, SOP)
  • 12
  • 26
  • 7051
  • PDF

SOP om Spilteori i VØ & Matematik

I dette SOP vil der blive fundet frem til de optimale løsninger virksomheder kan anvende i givne konfliktsituationer ved hjælp af den matematiske og økonomiske teori spilteori.

Ud fra forskellige løsningsstrategier gives der eksempler på konflikter mellem stridende virksomheder. Ved hjælp af de spilteoretiske strategier analyseres den optimale strategi for en given virksomhed.

Opgaven kommer ind på, hvordan det vil påvirke de spilteoretiske strategier, hvis konkurrencesituationen ændres og der kommer flere spillere på markedet. Til sidst vurderes anvendeligheden af spilteorien i den virkelige verden.

Studienets kommentar

Virkelig fin kombination af fagene Virksomhedsøkonomi og Matematik.
Fint med brugen af eksempler til at illustrere de forskellige teorier.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning
1.1 Metode
1.2 Afgrænsning
2. Spilteori indledning
3. Spilteoretiske begreber
3.1 Spilleregler
4. Løsningsstrategier
4.1 Minimax-strategien
4.2 Saddelpunkt
4.3 Dominerende og Dominerede strategier
4.3.1 Dominerende strategi
4.3.2 Domineret strategi
4.4 Nash-ligevægt
4.5 Blandede strategier
4.6 Baglæns løsning
5. Ændret konkurrence situation
6. Spil teori i praksis
7. Konklusion
8. Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning

Virksomheder er dagligt i konflikterende konkurrence mod hinanden. I denne opgave vil der blive fundet frem til de optimale løsninger virksomheder kan anvende i givne konfliktsituationer ved hjælp af den matematiske og økonomiske teori spilteori. Jeg vil ud fra forskellige løsningsstrategier give eksempler på konflikter mellem stridende virksomheder, hvorefter jeg ved hjælp af de spilteoretiske strategier vil analysere mig frem til den optimale strategi for en given virksomhed. Jeg vil i min opgave komme ind på, hvordan det vil påvirke de spilteoretiske strategier, hvis konkurrencesituationen ændres og der kommer flere spillere på markedet. Jeg vil til sidst vurdere anvendeligheden af spilteorien i den virkelige verden.

1.1 Metode

For at løse denne opgave vil jeg bruge den matematiske og økonomiske teori spilteori. Spilteori har til formål at finde den optimale løsning mellem to virksomheder i konkurrence. Derfor vil denne opgave omhandle spilteori, og hvilke løsningsstrategier der kan anvendes til at opnå det optimale udbytte. Spilteorien benytter teorien om markedsformer, til at opstille rammen for et spil. Spilteorien bruges oftest på et duopolmarked.

Under opgavens analysedel, som tager udgangspunkt i følgende fra min problemformulering: ”Analysér ved hjælp af spilteori på selvvalgte eksempler, hvordan en virksomhed på et duopolmarked kan vælge den optimale strategi”, har jeg valgt en struktur, hvor jeg først kort beskriver et grundlæggende begreb, eksempelvis Minimax-strategien, og derefter benytter det pågældende begreb analytisk til at finde den optimale strategi ud fra egne eksempler.
Jeg synes, at denne struktur giver den bedste forståelse for de spilteoretiske begreber, da hvert enkelt begreb suppleres med en tilhørende analyse inden det næste begreb præsenteres... Køb adgang for at læse mere

SOP om Spilteori i VØ & Matematik

[1]
Bedømmelser
  • 17-12-2021
    Givet af HHX-elev på 3. år