SOP om Spies & Rejsebranchen

  • HHX 3. år
  • SRP (Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A, SOP)
  • 7
  • 30
  • 8202
  • PDF

SOP om Spies & Rejsebranchen

SOP om Spies rejser og virksomhedens position i rejsebranchen.

I opgaven bliver der givet en kort virksomhedsbeskrivelse, herunder en beskrivelse af deres servicepakke.

I den analyserende del stilles Spies op mod deres største konkurrent Star Tour. Hertil er der lavet forskellige strategiske analyser, der skal være med til at se deres forskelle og ligheder. De to konkurrenter stilles til sidst op i mod hinanden økonomisk.

Efter sammenligningen gives der forskellige forslag, til hvordan Spies kan ændre deres parametermix for at skabe vækst.

Ud analyserne vurderes det, hvilke af forslagene, der vil være mest relevant for Spies at udføre. Derudover vurderes de økonomiske konsekvenser af forslagene.

Studienets kommentar

Fornuftig udformning af analysen, god struktur og mange relevante informationer.
Fint kildearbejde og ligeledes fin sammenhæng mellem problemformulering og konklusion.
Iht. Porters Five Forces, så skal området for substituerende produkter skrives om, da der skal ligges fokus på alternativer til de produkter, som Spies udbyder og ikke blot hvad andre konkurrenter i branchen tilbyder.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 4
Indledning 5
Metode 6
Spies virksomhedsbeskrivelse og deres servicepakke 6
Spies' historie 6
Spies i dag 7
Spies servicepakke 7
Sammenlignende analyse af Spies og Star Tour 9
Branche analyse 9
Ansoff's vækstmatrice 12
Porters generiske strategier 13
Boston-matricen 14
Den konkurrencemæssige position 15
Parametermix 15
Økonomisk analyse 19
Forslag til fremtidigt parameterindsats 22
Forslag til ændring i promotion parameter 22
Forslag til ændring af produktparameter 23
Forslag til ændring af prisparameter 23
Forslag til ændring i distributionsparameter 23
Vurdering af forslag 24
Forslag 1 til promotion parameter – Trustpilot 24
Forslag 1 til prisparameter – Eksklusive hoteller med skimming strategi 24
Konklusion 26
Litteraturliste 28
Bilag 30
Bilag 1 – Spies regnskab 30
Bilag 2 – Star Tour regnskab 31
Bilag 3 – Positioneringskort 32

Uddrag

Indledning
Spies har i mange år haft den største markedsandel i Danmark, men er langsomt blevet indhentet af Star Tour. De store konkurrenter ligger lige om lige i løbet om at have den største markedsandel, og Spies er derfor nødsaget til at tage aktion.

Spies' sloganer, som ”Spies, rejs og vær glad” og det nuværende ”Ferier du ikke vil hjem fra”, har sat sig fast i de flestes bevidsthed. Spies er et anerkendt rejsebureau, som er kendt for sine mange rejser, men med en konkurrent på siden bliver de presset. Men hvad er det Spies kan gøre for at få sin markedsandel tilbage? Hvordan skal de differentiere sig fra Star Tour? Skal de ofre penge på markedsføring? Skal de justere deres priser? Ændre deres rejser? Eller måske finde flere distributionsmuligheder? Alt sammen vil jeg komme rundt omkring i min opgave.

---

Spies virksomhedsbeskrivelse og deres servicepakke
Spies' historie
Simon Spies
Simon Ogilvie Spies er født d. 1. september 1929, og er stifteren af charterselskabet Spies A/S. Det var en ren tilfældighed at Simon Spies blev rejseleder. Det skete da han var strandet på den spanske ø Mallorca, og var løbet tør for penge. Han fik sin mad ved at lokke turister ind på en dansk restaurant. Under sit ophold fandt han ud af at der var et stort potentiale i hotellernes ubenyttede vinterpladser. D 11/11-1956 kom den første annonce i Berlingske Tidende, og var starten på et rejseeventyr for Simon Spies. Forretningen blev drevet i sin fætter og fætterens kones lejlighed, hvor hun solgte rejserne og Simon Spies var rejseleder. Han stiftede flyselskabet Conair i 1964 og var en vigtig brik i selve Spies koncernen. Han døde d. 16. april 1984 og blev altså kun 64 år gammel... Køb adgang for at læse mere

SOP om Spies & Rejsebranchen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.