SRP: Den Sorte Død og SIR-modellen

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 12
 • 37
 • 7923
 • PDF

SRP: Den Sorte Død og SIR-modellen

Søger du et eksempel på et Studieretningsprojekt (SRP) om emnet "Den sorte død", kan du her se et eksempel i Matematik A og Historie A, som overordnet undersøger spredningen af "Den sorte død" i Europa, og hvorvidt den kan beskrives med den statistiske SIR-model.

Opgaven tager et matematisk og historisk syn på pandemien, som skyldtes bakterien Yersinia Pestis (pest) med særligt fokus på Europa. SIR-modellen introduceres og det forklares hvordan den kan bruges til at forklare pandemien.

Modellen benyttes desuden til at beskrive et normalt eksempel på NGHF på en skole med 900 elever.

Ydermere perspektiverer opgaven til Ebola og "Den sorte død" i nutiden på Madagascar.

Opgaveformulering

- Gør rede for SIR-modellen herunder dens forudsætninger.
- Redegør for udbredelsen af den sorte død i senmiddelalderens Europa og giv forskellige bud på baggrunden for den udbredelse, der skete. Inddrag herunder vedlagte bilag.
- Undersøg om den sorte døds forløb kan beskrives med SIR-modellen.
- Drag paralleller mellem den sorte død og epidemier i nutidens samfund.

Lærers kommentar

En lav 12'er med lidt svingende mellem 10 og 12.

Elevens kommentar

En sikker 12'er havde involveret noget mere diffrentialregning.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgavens abstract er forfejlet, idet det ikke er et resumé af opgaven, men en oversættelse af problemformuleringen.

Læs mere om SIR-modellen i vores kompendium SIR-modellen.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 5
Litteraturafsnit 5
Redegørelse for SIR-modellen 6
Teori om SIR-modellen og dens funktion 6
Eksempel på simulering 9
Fordele og ulemper 10
Den sorte død i Europa 11
Hvad er den sorte død? 11
Den sorte døds udbredelse 13
Årsager til udbredelsen af den sorte død 15
Udnyttelse af SIR-modellen til at beskrive den sorte død. 22
Perspektivering til nutiden 25
Konklusion 30
Litteraturliste 31
Bilag 33
Bilag 1 33
Bilag 2 35
Bilag 3 36
Bilag 4 37
Bilag 5 38

Uddrag

Indledning
En voldsom bakterie kaldt "Yersinia Pestis" har på forskellige tidspunkter i historien ramt især Europa og Asien med overraskende og dødelig kraft. Eksempelvis var den skyld i Den Justianske Pest fra det 6. århundrede og epidemien i Norden, specielt København fra det 18. århundrede. Allermest kendt var den for den sorte død, som havde sit højdepunkt omkring årene 1347-1353. Ved indførelse til Europa igennem silkevejene til Kina , spredte den sig hastigt efter at flygtende og smittede Geonesere fra Kaffa ankom til Sicilien via skibe. Det menes, at den på sit højeste har dræbt omkring 25-60% af Europas befolkning. I denne opgave vil der tages udgangspunkt i spredningen af den sorte død i Europa, og hvor vidt den kan beskrives med den statistiske SIR-model.

Litteraturafsnit
Denne opgave udnytter sig af forskellige forfattere, heraf også egentlige historikere til at beskrive den sorte død og til at perspektivere til nutiden. De fire mest brugte forfattere er Karsten Alnæs, Mogens Carstensen, Michael Nordberg og Hanne Guldberg Mikkelsen. Karsten Alnæs er en norsk prosaforfatter, som skriver fag- og skolebøger og andet fiktion. Mogens Carstensen skriver bøger om mennesket, heraf også "Menneske, samfund, historie - kapitler af verdenshistorien" og "Gyldendals kompakt verdenshistorie", hvor han har arbejdet med flere forfattere. Michael Nordberg er en svensk historiker, som også har skrevet "Renæssancens virkelighed - 1400-tallets Italien - myter og realitet". Til sidst er Hanne Guldberg Mikkelsen også en forfatter, som har skrevet forskellige historie bøger, heriblandt "2. Verdenskrig I Danmark", "Tutankhamon", "Hekse Og Trolddom", "Kejser Augustus" og flere. Ydermere udnytter denne opgave sig af Den Store Danske, Verdenssundhedsorganisation og andre statslige organisationer som det amerikanske CDC og danske Center for Biosikring og -Beredskab, samt en førstehåndskilde fra Italien af Giovanni Boccaccio.
Nogle af informationerne i disse bøger og fra andre andenhåndskilder kan være lidt unøjagtige eller på anden vis problematiske. Dette er grundet, at til tiden under den sorte død, så var der ikke blevet skrevet og gemt mange dokumenter. Nogle kirker har holdt styr på antallet som døde, men generelt er der en lille mængde af førstehåndskilder. Dette er eksempelvis skyld i den store afvigelse, i hvor stor en andel af Europas befolkning som døde. Nogle mener så lidt som 25% og andre helt op til 60%. Derfor skal alle specifikke informationer, som hvornår byerne eller områder bliver ramt af pesten og hvor mange døde, ikke nødvendigvis tages som absolutte, da nogle er kvalificerede gæt.

Redegørelse for SIR-modellen
Teori om SIR-modellen og dens funktion
Dette afsnit udnytter informationer fra Duane Q. Nykamp og David P. Morrisseys læring om SIR-modellen og Allan Lind Jensens "Epidemiologi - Den klassiske SIR model" .

SIR-modellen er en statistisk model, som beskriver spredningen af smitsomme sygdomme. Modellen benytter sig af tre forskellige stadier, som individer vil gå igennem eller starte i.
S : Suspectibles eller modtagelige individer, som kan blive smittet.
I : Infected eller smittede individer, som kan smitte modtagelige individer.
R : Removed eller fjernede individer, som ikke længere indgår i epidemien. De kan være blevet raske eller dræbt under sygdommen. De kan ikke længere smitte... Køb adgang for at læse mere

SRP: Den Sorte Død og SIR-modellen

[1]
Bedømmelser
 • 27-09-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  jeg manglede en opgave der beskrev SIR-modellen, hvilket denne opgave hjalp mig med