SRP om social ulighed i USA i Engelsk A og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 25
  • 7828
  • PDF

SRP om social ulighed i USA i Engelsk A og Samfundsfag A

SRP om ulighed i USA skrevet i Engelsk A og Samfundsfag A med analyser af Barack Obamas tale "State Of The Union Address" fra den 20. januar 2015 og Joni Ernsts modsvar "Republican State of the Union response" fra den 21. januar 2015.

Opgaveformulering

- Redegør for den sociale ulighed i USA på baggrund af bilag A og selvvalgt materiale.

- Foretag en komparativ retorisk analyse af det vedlagte uddrag af Præsident Obamas State of the Union Address (2015) og Joni Ernsts Republican State of the Union Response (2015) med fokus på virkemidler og at identificere centrale amerikanske værdier i den politiske debat. I analysen skal du inddrage viden om ideologi og amerikansk politik.

- Diskuter Obamas muligheder for at bekæmpe den stigende økonomiske ulighed i USA

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Redegørelse for den sociale ulighed i USA 4
Komparativ retorisk analyse af uddrag af Præsident Obamas State of the Union Address og Joni Ernsts Republican State of the Union Response. 6
Indledning 6
Tekstfunktion 7
Sproget 9
De to modpoler 13
Politiske værdier 14
Afslutning 16
Diskussion af Obamas muligheder for at bekæmpe den stigende økonomiske ulighed i USA. 16
Konklusion 18
Litteraturliste 20
Bilag 22

Uddrag

Indledning
Økonomisk ulighed er et yderst omtalt emne over alt i verden, også i USA. Økonomisk lighed giver mere stabilitet for alle familier, lavtstående som højtstående. Det er dog et politisk spørgsmål, hvorvidt økonomisk lighed er et vigtigt emne, og især hvad man skal gøre ved det – hvis man skal. Demokraterne og republikanerne i USA kæmper en kamp, om hvordan der skal handles, når det omhandler denne ulighed – dette er en kamp, som måske aldrig ender, og et problem der måske aldrig bliver løst. Altså, er dette et særdeles interresant emne at undersøge nærmere.
Derfor vil opgaven, ud fra den givede problemformulering, redegøre for den økonomiske ulighed i USA, ved hjælp af forskellige grafer og diagrammer, som er bygget på undersøgelser om USA og andre lande.
Derefter vil den lave en komparativ, retorisk analyse af Præsident Obamas State of the Union Address, og Senator Joni Ernsts Republican State of the Union Response. Der fokuseres på hvilke virkemidler der er brugt i talen, ved at udvælge nogle engelske analysepunkter som omhandler retorik og virkemidler. Desuden vil opgaven identificere de centrale amerikanske værdier, som bliver diskuteret i den politiske debat. Her inddrages der viden om ideologi og amerikansk politik, både 'gammel' viden, men også nyfunden viden, ved hjælp af samfundsfagsbøger og interresante hjemmesider.
Til sidst diskuteres Obamas muligheder for at bekæmpe den økonomiske ulighed i USA – og der vurderes hvorvidt det overhovedet er muligt for ham at realisere. Dette vil bl.a. blive gjort, ved hjælp af undersøgelse af diskursen omkring Obamacare, og generelt Obamas tiltag og holdninger, men samtidigt inddrages også tidligere funden viden omkring ideologierne i USA.

Redegørelse for den sociale ulighed i USA
På baggrund af Bilag A(1), som er lavet i 2013 – som på y-aksen viser mobiliteten mellem indkomster mellem børn og deres forældre, med høj mobilitet i bunden af aksen, og lav mobilitet i toppen af aksen, og på x-aksen viser indkomstuligheden i landet, her med lav ulighed i venstre side af aksen, og høj ulighed i højre side af aksen – ses det, hvordan USA ligger længst til højre på x-aksen og tredje-øverst på y-aksen, Altså, USA er det land, hvor indkomstuligheden er højest, og er et af de lande hvor der er lavest social mobilitet – kun overhalet af Storbritanien og Italien. Det påvises derfor her, at der er en høj social ulighed i USA. Man kan her sammenligne med Danmark, som ligger aller nederst på y-aksen, og altså er det land med størst social mobilitet, og samtidigt har Danmark også lav indkomstulighed, men dog lidt højere end Finland og Sverige. Danmark er altså et af de lande med lavest social ulighed. I Bilag A(2), er der igen lavet en undersøgelse, der forsøger at påvise den økonomiske ulighed, i forskellige lande. På y-aksen vises hvor stor en procentandel af landets samlede indkomst, der tilfalder den rigeste procent af befolkningen, og på x-aksen ses de forskellige årstal, sådan at vi på grafen kan se udviklingen af hvor stor en procentdel der tilfalder ... Køb adgang for at læse mere

SRP om social ulighed i USA i Engelsk A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.