SRP: Filmen Precious og Den Amerikanske Drøm

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag B)
 • 10
 • 21
 • 5910
 • PDF

SRP: Filmen Precious og Den Amerikanske Drøm

Du finder her et SRP om social arv, som tager udgangspunkt i filmen Precious og perspektiverer til den amerikanske drøm.

Opgavens problemformulering lyder sådan:

"I denne opgave vil jeg ud fra en engelskfaglig og samfundsfaglig synsvinkel analysere den amerikanske film ”Precious”, som omhandler en afroamerikansk piges opgør med den sociale arv. Desuden vil jeg med udgangspunkt i begrebet den amerikanske drøm diskutere, hvilke muligheder der er for at bryde den sociale arv i nutidens amerikanske samfund. For at kunne belyse mulighederne fyldestgørende vil jeg inddrage sociologerne Pierre Bourdieu og Anthony Giddens."

Du kan læse mere om social arv i vores kompendium Social arv, hvor vi også kommer ind på Bourdieu og Giddens' syn på social arv.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Analyse og fortolkning af filmen precious med særligt henblik på filmens fremstilling af den sociale arv 4
Analyse 4
Bag om filmen 9
Delkonklusion 9
Diskuter med udgangspunkt I begrebet den amerikanske drøm – hvilke muligheder, der er for at bryde den sociale arv I nutidens amerikanske samfund. Diskussionen skal inddrage relevant sociologisk teori om social arv. 10
Pierre bourdieus opfattelse af social arv: 11
Anvendelse af bourdieus teori om precious evne til at bryde den sociale arv 13
Anthony giddens 13
Anvendelse af giddens teori om precious evne til at bryde den sociale arv 14
Er der nogle samfundsmæssige faktorer der står I vejen for at bryde den sociale arv eller opnå den amerikanske drøm? 15
Dette leder tilbage til spørgsmålet, er det muligt, at bryde den sociale arv I nutidens amerika? Og er den amerikanske drøm opnåelig? 16
Konklusion 17
Litteraturliste: 19
Bilag 21
Bilag 1: 21
Bilag 2: 21

Uddrag

I det moderne samfund vokser ikke alle op under de samme vilkår. Et stigende antal børn har en opvækst i ressourcesvage hjem eller udsættes for omsorgssvigt, hvilket betyder, at de udsættes for fysisk eller psykisk svigt fra deres forældre. Nogle børn formår, på trods af dårlige vilkår i deres barn- og ungdom, at bryde den sociale arv, det vil sige, at de klarer sig bedre end deres forældre. Disse børn kaldes mønsterbrydere. Social arv defineres som ”at karakteristika, som findes i forældregenerationen gives videre til børnene, og at forskellige former for ulighed og problemer reproduceres fra generation til generation.” Begrebet social arv anvendes ofte i forbindelse med negativ social arv, hvor børn viderefører de samme belastende, negative livsomstændigheder som deres forældre.
Den amerikanske drøm har eksisteret i USA længe og defineres som troen på at alle uanset social arv, race og køn, igennem slid og hårdt arbejde kan opnå succes. På baggrund af den sociale arv, rejser det spørgsmålet: Er den amerikanske drøm blot en illusion eller er det muligt, på trods af alle odds, at bryde den sociale arv og opnå succes i nutidens amerikanske samfund?... Køb adgang for at læse mere

SRP: Filmen Precious og Den Amerikanske Drøm

[6]
Bedømmelser
 • 05-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Mangler lidt en rød tråd, og kan ikke se det taksonomiske niveau. Men overordnet en god opgave og god inspiration.
 • 12-11-2015
  pokdspkodsdpkopkodspkdospkodspodksopkodpkskodspkdsopsdopkdopsk
 • 15-12-2015
  Fin opgave for en nybegynder :D hahahahaha
 • 19-06-2015
  Rigtig god opgave, hjalp mig i forbindelse med min egen SRP!

Materialer relateret til SRP: Filmen Precious og Den Amerikanske Drøm.