SRP: Smertestillende lægemidler og fremstilling af paracetamol

  • STX 3.g
  • SRP (Kemi B, Biologi A)
  • 10
  • 40
  • 3131
  • PDF

SRP: Smertestillende lægemidler og fremstilling af paracetamol

SRP om smertestillende lægemidler og fremstilling af paracetamol med fagkombinationen Biologi A og Kemi B.

Opgaven indeholder en redegørelse af nervesystemet samt en redegørelse over hvad der fysiologisk sker når man oplever smerte.

Derudover er der en redegørelse over to former for smertestillende medicin: Panodil (paracetamol) og Morfin.

I opgaven er der opstillet en rapport over fremstilling af paracetamol som indeholder det nødvendige teoriafsnit.

Opgaven rundes af med en diskussion vedrørende fordele og ulemper ved brug af smertestillende medicin og dernæst kommer en konklusion.

Lærers kommentar

God og flot opgave med en pæn overordnet struktur. Manglede lidt mere fordybelse i enkelte ting f.eks. med hensyn til at forklare polaritet af de forskellige stoffer samt mere fordybelse i enkelte dele af nervesystemet.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2.2 Membranpotentiale
2.3 Impulsoverførsel i synapse
2.4 Smerte fysiologisk set
3. Former for smertestillende medicin
3.1 Panodil
3.3 Morfin
4. Forsøg: Fremstilling af paracetamol
4.1 Formål
4.2 Teori
4.3 Eksperimentelt
4.4 Diskussion
4.5 Konklusion
5. Fordele og ulemper ved smertestillende medicin
6. Konklusion
7. Litteraturliste
8. Bilag

Uddrag

Paracetamol er et yderst almindeligt smertelindrende produkt, som anvendes i flere præparater af smertestillende medicin, herunder panodil. Men hvordan virker paracetamol egentlig i kroppen, og hvordan fremstilles det? I følgende vil der komme en beskrivelse af nervesystemet med henblik på en redegørelse for hvad smerte er og hvad der rent fysiologisk sker når vi oplever smerte. Dernæst vil der komme en karakteristik af nogle former for smertemedicin med hensyn til kemisk opbygning, virkningsmekanisme og bivirkninger. Herefter vil opgaven fokusere på syntese af paracetamol, hvor der følger en grundig redegørelse for anvendt teori, procedurer og resultater fra forsøget. I teorien herunder bliver der lagt vægt på reaktanterne –og produkternes kemiske og fysiske egenskaber, samt reaktionsmekanisme og eventuelle biprodukter. Derudover vil der blive diskuteret eventuelle fordele og ulemper ved brug af forskellige typer af smertelindrende medicin. Opgaven afrundes slutteligt med en konklusion, som vil være i dialog med opgavens problemstillinger... Køb adgang for at læse mere

SRP: Smertestillende lægemidler og fremstilling af paracetamol

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.