SRP om Slaget om England og Churchills tale "Their Finest Hour"

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 12
  • 33
  • 14942
  • PDF

SRP om Slaget om England og Churchills tale "Their Finest Hour"

SRP skrevet i fagene Engelsk A og Historie A om Slaget om England. Opgaven indeholder desuden en analyse af Winston Churchills tale "Their Finest Hour" fra 18. juni 1940.

Opgaveformulering

- Redegør for optakten til Slaget om England, med bl.a. fokus på Chamberlains Appeasement politik.
- Analyser Churchills tale ''Their Finest Hour''.
- Diskutere Slaget om England betydning for andenverdenskrig.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 2
Indledning 4
Optakten til Slaget om England 5
Før Krigens start 5
Appeasement - Politik 5
2. verdenskrig 7
Slaget om England 8
Winston Churchill ''Their Finest Hour'' 9
Sammenhold med Appeasement-politikken 15
Diskuter i hvilken grad slaget om England kom til at spille en rolle for krigens forløb 17
Konklusion 21
Bilag: 22
Litteraturliste: 31

Uddrag

Indledning

Slaget om England anses for at være den største luftkamp nogensinde, hvor englænderne i et desperat håb gjorde alt for at stoppe nazisterne i at få luftherredømme over England og invadere det. Jeg har valgt dette emne, da det har haft en stor betydning for Europas historie, da udfaldet af Slaget om England afgjorde en del. Det er også i denne periode, at Winston Churchill holder nogle af sine bedste taler, og benytter retorikken rigtig godt, hvilket er interessant at undersøge. Opgaven omhandler Slaget om England. Til at begynde med vil optakten til slaget om England samt selve slaget blive undersøgt ved hjælp af en redegørelse, understøttet af adskillige kilder. Efterfølgende vil den britiske premierminister Winston Churchills tale 'Their Finest Hour' blive analyseret med primært fokus på, hvad budskabet er, hvordan bliver det formuleret, og hvordan holder den sammen med Chamberlains Appeasement politik. Til slut vil jeg diskuter, hvilke rolle slaget om England spillede for krigens forløb, hvor jeg ville se det fra flere sider ved at finde forskellige holdninger til slagets rolle fra forskellige kilder. Sayeed Bellal Zkria SRP 22. december 2015 5 Optakten til Slaget om England Før krigens start Efter Tysklands nederlag i 1. verdenskrig, var landet ustabilt og i krise. En mand satte sig for at løse Tysklands problemer: Adolf Hitler. Hitler blev Tysklands rigskansler i 1933 og Führer året efter. I årene 1936-38 begyndte Hitler en plan der skulle sikre Tysklands dominans i Central og Østeuropa og udvide ”det tredje rige”. Nazisterne forsatte deres hurtige oprustning af den tyske hær og økonomien skulle omstruktureres således, at den kunne tilpasse sig den stigende oprustning og autarki.1 Idéen med autarkiet var at gøre landet selvforsynende, så det kunne generobre det tyske riges stormagtsstatus som det havde mistet efter 1. Verdenskrig. Hitlers politik om oprustning og autarki var afhængigt af hans idé om ”lebensraum”2. Lebensraum var en idé om at udvide de tysker grænser, især ind i Østeuropa3. For at kunne forsætte oprustningen til krig og autarki, var der behov for flere ressourcer, og for at det skulle blive muligt, var Tyskland nød til at udvide sig, hvilket var et brud på Versaillestraktaten, underskrevet efter første verdenskrigen. Den 10. marts 1938 gav Hitler ordre til iværksættelse af Operation Otto i Østrig, der skulle træde i kraft dagen efter. Operationen var en annektering af Østrig. Den 12. marts gik tyske tropper over den østrigske grænse uden at møde modstand. Den nyvalgte kansler af Østrig, Seyss-Inquart, erklærede Østrig en provins i Det Tyske Rige.

Appeasement – politik

Tjekkoslovakiet var en flernational stat. Det største mindretal var de tre mio. tyskere som primært boede nær grænsen til Tyskland. De blev kaldt sudetertysker og ønskede uafhængighed fra Tjekkoslovakiet4. En konflikt, som både Hitler og Chamberlain blandede sig i. Hitler mente, at Frankrig og England ikke var i stand til at intervenere pga. manglende militære forberedelse og vilje.5 Efter at Vest magterne (England og Frankrig) havde forholdt sig passivt ved Østrigs indlemmelse, var Hitlers mål at komme i besiddelse af Tjekkoslovakiet og 1 Overy, Richard, ''Det tredje rige'', s. 151. 2 ''plads til at leve'' 3 Bilag 1. 4 Kirchhof, Hans m.fl., Den 2.Verdenskrig, s. 68 5 Overy, Richard ''Det tredje rige'', s. 179 Sayeed Bellal Zkria SRP 22. december 2015 6 ville stoppe ''undertrykkelse af 3½ mio. tyskere'', som han sagde i en tale d. 12 september 1938. 6

...

Winston Churchill ''Their Finest Hour''.

(talen vedlagt i bilag.) Den 10. maj 1940 invaderede Tyskland Frankrig under Hitler. Britiske tropper var stationerede i Frankrig for at forsvare deres allierede imod tyskerne. Den tyske hær viste sig at være ustoppelig, og d. 16. juni søgte Frankrig en våbenstilstand. England var nu alene imod Tyskland. Den 18. juni 1940 henvendte premierminister Churchill sig til Underhuset27 for at informere om den nuværende situation. Talen: ''Their Finest Hour'' tematiserer primært 2. verdenskrig, hvor hovedtemaet er Englands rolle i krigen. Formålet med talen varierer, da ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Slaget om England og Churchills tale "Their Finest Hour"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.