SRP om school shootings (Give a Boy a Gun) i Engelsk A og Samf B

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag B, Engelsk A)
  • 12
  • 25
  • 10782
  • PDF

SRP om school shootings (Give a Boy a Gun) i Engelsk A og Samf B

Dette SRP om skoleskyderier i USA skrevet i fagene Engelsk A og Samfundsfag B kan give dig inspiration, til når du selv skal i gang med dit SRP.
SRP'et indeholder en analyse af Todd Strassers roman "Give a Boy a Gun" fra 2000.

Der bliver i opgaven redegjort for relevante træk ved det senmoderne samfund. I forlængelse heraf indeholder opgaven en analyse og fortolkning af Todd Strassers roman "Give a Boy a Gun" fra 2002 med henblik på en undersøgelse af, hvorfor skoleskyderier forekommer. Til sidst diskuteres det, hvordan skoleskyderier bedst kan forebygges.

Opgaveformulering

Redegør for relevante træk ved det senmoderne samfund og kom herunder ind på en række negative konsekvenser for individet, der kan have betydning for forekomsten af skoleskyderier.

I forlængelse af redegørelsen giv en analyse og fortolkning af romanen Give a Boy a Gun af Todd Strasser (2002) med henblik på en undersøgelse af, hvorfor skoleskyderier forekommer.

På baggrund af ovenstående og med inddragelse af vedlagte artikel, diskutér hvordan skoleskyderier kan forebygges.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Rodløs og forvirret eller selvstændig og fri 2
Giddens om senmodernitet 2
Tvangsfælleskaber og gruppetilhørsforhold 4
Erik erikson om social succes 5
Axel Honneth om anerkendelse 5
Delkonklusion 7
Romananalyse, ”Give a Boy a Gun” 7
Fortælleteknik 7
Personkarakteristik 8
Gary Searle 8
Brendan Lawlor 10
Miljøet 11
De oversete faresignaler 13
Motiver set gennem selvmordsbrevene 14
Budskab - benægtelsen 15
Årsagsforklaring 16
Delkonklusion 17
Forebyggelse af skoleskyderier 18
USA kontra Europa 18
Før skaden er sket 19
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Bilag 22
Bilag 1 22
Bilag 2 25

Uddrag

Indledning

Et godt sted at være, et godt sted at lære . Sådan siger et gammelt ordsprog. Selvom skolen mest er kendt for at være stedet hvor vi skal tilegne os den viden og de færdigheder som skal danne grundlaget for videre uddannelse, så rummer skolen et aspekt udover det faglige som er ligeså vigtigt. Det sociale. Det er nemlig også i skolen vi skal lære hvordan man omgås andre mennesker. Det er her vi lærer at begå os i fællesskabet, samt at respektere dem der er anderledes end os selv. En skole bør være et sted hvor alle bliver behandlet lige, og hvor mobning ikke tolereres. Vigtigst af alt må en skole være tryg. Alligevel kan noget tyde på at tilværelsen ikke har været helt så tryg for Eric Harris og Dylan Klebold fra Columbine i Colorado, USA. Den 20 april 1999 lidt før frokost, trådte de to kun 18-årige drenge ind på deres highschool hvor de skød og dræbte 12 medstuderende samt en lærer. Og hændelsen er langt fra enestående. Alene siden årtusindskiftet er der blevet begået 166 skoleskyderier verden over, hvoraf de 133 er foregået i USA1. For at finde svar på hvad der kan drive skolebørn så langt ud, er der blevet kigget i mange forskellige retninger. Nogle mener at det alene skyldes dårlig opdragelse. Andre placerer skylden hos voldelige videospil, den lette adgang til skydevåben, såvel som fattigdom eller blandet etnicitet i befolkningen. Nogle mener endog at film som ”Natural Born Killers” og gotisk musik bærer ansvaret for tragedierne. På samme måde som Dylan og Eric begik skyderi på deres skole, gør hovedpersonerne, Gary og Brendan, det i bogen, ”Give a Boy a Gun” skrevet af Todd Strasser i 2002. Selvom bogen er baseret på massakren i Columbine, er den ren fiktion. Men som der står i forordet; ”The story you are about to read is a work of fiction. Nothing, and everything, about it is real.”

Denne opgave forsøger at forklare skoleskyderier, med udgangspunkt i hændelsen i Columbine, ved først og fremmest at kigge på de hvordan de senmoderne forandringer har påvirket individet i en negativ retning. Hermed bliver nogle forskellige makro- såvel som mikrosociologiske teorier omkring det senmoderne individ præsenteret, da de er væsentlige i forhold til at forklare skoleskyderier. Igennem analysen af den valgte roman, tilstræbes det at kortlægge drengenes tanker, følelser og handlinger som fører frem til skyderiet. Analysen vil derfor primært fokusere på personkarakteristikker og miljø. Yderligere inddrages et udskrift af videooptagelser fra den virkelige skolemassakre i Columbine hvorigennem drengenes motiver kommer til syne. Fra en kombineret samfunds- og engelskfaglig vinkel vil der derfor gives et bud på en forklaring på, hvad der kan drive skolebørn derud hvor de får lyst til at skyde hovedet af klassekammerater og lærere. Til sidst vil der med inddragelse af artiklen, ”How To Prevent School Shootings”, blive diskuteret hvordan skoleskyderier kan forebygges... Køb adgang for at læse mere

SRP om school shootings (Give a Boy a Gun) i Engelsk A og Samf B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om school shootings (Give a Boy a Gun) i Engelsk A og Samf B.