SRP: Skizofreni & Analyse af A Beautiful Mind

  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
  • 7
  • 23
  • 7961
  • PDF

SRP: Skizofreni & Analyse af A Beautiful Mind

Emnet for dette SRP er skizofreni og i opgaven analyseres bogen og filmen ”A Beautiful Mind”, og det diskuteres om det at muligt at leve med sygdommen skizofreni.

Redegørelse af skizofreni kommer ind på de forskellige former for skizofreni, samt symptomer der hører til de forskellige typer skizofreni og hvilke behandlingsmuligheder der findes. Herunder forklares brugen af medicin og elektrochok.

Filmen og bogen ”A Beautiful Mind” analyseres og sammenlignes. Hovedfokus er at kommentere og analysere John Nash. Her kommer opgaven ind på, hvordan han er beskrevet i bogen sammenlignet med i filmen. Desuden forklares, hvordan de to fortolker hans liv forskelligt og på hvilke måder.

Opgavens diskussion kommer ind på de forskellige behandlinger, der findes og fordele ved fx OPUS' behandling. Det diskutereres også om det er muligt at leve med sygdommen og om det overhoved er muligt at overkomme skizofreni.

Opgaveformulering

Redegør for teorier om skizofreni. Du skal fokusere på symptomer og behandlingsmuligheder.

Analysér filmen A Beautiful Mind med fokus på hovedpersonen. Du skal endvidere karakterisere, hvordan udvalgte dele af Sylvia Nasars biografi er blevet omsat til film.

Diskutér, med i udgangspunkt i din redegørelse og analyse, hvorledes man kan leve med skizofreni og kom herunder ind på fordele og ulemper ved forskellige behandlingsformer. Inddrag det vedlagte bilag i diskussionen.

Studienets kommentar

For at få en højere karakter i denne opgave vil det være en god ide at komme mere ned i filmen og bogen A beautiful mind og lave en mere dybdegående analyse og sammenligning. Undgå uformelle formuleringer som "I will talk about..."
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Hvad er skizofreni 5
Forklaringsmodeller for skizofreni 5
Symptomer 7
Behandling og forskningsresultater 7
A Beautiful Mind 9
Referat 9
Fotografering og effekter 11
Nash 13
Diskussion 15
Hvor vidt er det muligt at leve med skizofreni? 18
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning

Mit emne i denne opgaver er skizofreni og jeg vil redegøre for skizofreni, analysere bogen og filmen ”A Beautiful Mind” samt diskutere om det at muligt at leve med sygdommen skizofreni.

I min redegørelse af skizofreni kommer jeg ind på de forskellige former for skizofreni, samt symptomer der hører til de forskellige typer skizofreni og hvilke behandlingsmuligheder der findes. Jeg vil forklare om brug af medicin og elektrochok. Jeg vil redegøre for de forskellige teorier, som handler om enten forklaring af skizofreni og eller behandling af sygdommen.

Jeg har valgt filmen og bogen ”A Beautiful Mind”, som jeg vil analysere og sammenligne med hinanden. Mit hovedfokus vil være at kommentere og analysere John Nash. Jeg vil komme ind på, hvordan han er beskrevet i bogen sammenlignet med i filmen. Jeg vil også forklare, hvordan de to fortolker hans liv forskelligt og på hvilke måder.
I denne opgave vil jeg også komme ind på, den måde filmen ”A Beautiful Mind” er filmet på.

I min diskussion kommer jeg ind på de forskellige behandlinger der findes og fordele ved fx OPUS' behandling. Jeg diskuterer også om det er muligt at leve med sygdommen og om det overhoved er muligt at overkomme skizofreni.

Jeg vil komme meget ind på familieterapi, da mange tror at skizofreni bare kan kureres med medicin. Viden om skizofreni ikke er speciel høj i Danmark og ikke mange ved, at det er en af de mest udbredte psykiske lidelser vi har og hvad sygdommen egentlig går ud på... Køb adgang for at læse mere

SRP: Skizofreni & Analyse af A Beautiful Mind

[1]
Bedømmelser
  • 19-12-2021
    .