SRP: Sicko og ObamaCare | Mediefag B og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Mediefag B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 20
  • 6964
  • PDF

SRP: Sicko og ObamaCare | Mediefag B og Samfundsfag A

SRP i mediefag B og samfundsfag A om ObamaCare med en analyse af filmen Sicko.

På baggrund af filmanalysen ser opgaven på om ObamaCare har løst de problemer i det amerikanske sundhedssystem, som belyses i Sicko.

Opgaveformulering

- Redegør med inddragelse af en eller flere velfærdsmodeller for det amerikanske sundhedssystem med fokus på Patient Protection and Affordable Care (Obamacare)

- Der ønskes en analyse af Sicko (2007) med særligt henblik på filmens tematikker, ideologiske vinkling og budskaber, samt hvilken betydning Michael Moores person har for filmen. I analysen skal der indgå én næranalyse af et selvvalgt citat på minimum to minutter.

- Vurder i hvilket omfang Patient Protection and Affordable Care Act (Obamacare) har løst de problemer i det amerikanske sundhedssystem som Michael Moore belyser i Sicko.

Elevens kommentar

Primært diskussionsdelen som havde mangler. Det fremstod en smule overfladisk.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Velfærdsmodeller 5
Den universelle model 5
Den arbejdsmarkedsbaserede model 5
Den residuale model 6
Det amerikanske sundhedssystem 6
Den offentlige sektor 6
Den private sektor 7
Patient Protection and Affordable Care Act 7
Hvad gør PPACA? 7
Tvungen forsikring 8
Dokumentarfilmen Sicko 9
Kritik af det amerikanske sundhedssystem 9
Opbygning 11
Fortæller og fortællestil 11
Kilder og parter i sagen 12
Næranalyse 13
I hvilket omfang har Patient Protection and Affordable Care Act løst
De problemer i det amerikanske samfund som Michael Moore belyser i
Sicko 17
Konklusion 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Indledning
Prøv at forstille dig; du har en sundhedsforsikring, som du betaler til. Du bliver syg, men det bekymre dig ikke fordi du har en sundhedsforsikring. Men forestil dig så dette; den sundhedsforsikring som du har, betaler ikke din behandling og du står tilbage med en kæmpe gæld. Dette var en realitet for mange amerikanere og i 2010 blev Patient Protection and Affordable Care Act (ObamaCare) indført. Lovens formål var bl.a. at sikre alle amerikanere en sundhedsforsikring og sikre, at fik deres behandling. Men har Patient Protection and Affordable Care Act så opnået dette?

I det følgende vil der i en samfundsfaglig referenceramme blive redegjort for velfærdsmodeller og det amerikanske sundhedssystem med fokus på Patient Protection and Affordable Care Act (ObamaCare). Herefter laves en analyse af Michael Moores dokumentarfilm Sicko med fokus på dens tematikker, ideologiske vinkling og budskaber samt hvilken betydning Michael Moore har for dokumentaren. Der vil til sidst blive vurderet i hvilket om Patient Protection and Affordable Care Act har løst de problemer i det amerikanske sundhedssystem som belyses i Sicko.

Velfærdsmodeller
I den vestlige verden arbejdes der hovedsagligt med tre forskellige velfærdsmodeller – 'den universelle model', 'den arbejdsmarkedsbaserede model' og 'den residuale model'. Hver velfærdsmodel er kendt under forskellige navne, men som alle dækker det samme. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et land godt kan placeres inden for en bestemt velfærdsmodel, selvom det for enkelte ydelser eller på enkelte områder, ikke opfylder de mere principielle linjer for netop den model. Modellerne er et forsøg på at beskrive nogle hovedprincipper for, hvordan forskellige velfærdsstater ser ud...

---

Patient Protection and Affordable Care Act
I marts 2010 skrev præsident Barack Obama under på loven Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), også kaldet ObamaCare. Lovens formål er at garantere alle amerikanere sygeforsik-ring og samtidig bringe udgifterne til sundhed under kontrol. Loven implementeres gradvist frem mod år 2020.

Hvad gør PPACA?
Først og fremmest lavede PPACA en række ændringer der omfattede nye fordele, rettigheder og beskyttelse. Det betød bl.a. at indbyggere med lav eller mellem indkomst, som ikke har adgang til forsikring gennem deres arbejde, fik mulighed for at købe en sundhedsforsikring med statsstøtte. Det blev ulovligt for forsikringsselskaber, at afvise kunder grundet præ-eksisterende forhold - så-som tidligere diagnoser eller kroniske lidelser - at forsikringsselskaberne ikke længere må stoppe betalingen under et behandlingsforløb eller hvis kunden har lavet en ærlig fejl på deres ansøgning. Ligeledes forbyder PPACA forsikringsselskaberne at ligge et 'lifetime limit' på deres ydelser samt at kræve højere præmiebetaling grundet helbred eller køn. Der blev sat et 'out-off-pocket'-limit, hvilket vil sige, at der er grænser for, hvor meget forsikringen kan kræve, at kunden selv dækker. Grænsen for 'out-off-pocket-limit er forskellig, i forhold til hvilken forsikring kunden har, samt hvad og hvor mange den dækker (f.eks. om den dækker et enkel individ eller om det er en familie... Køb adgang for at læse mere

SRP: Sicko og ObamaCare | Mediefag B og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP: Sicko og ObamaCare | Mediefag B og Samfundsfag A.