SOP om Search Engine Optimization & Search Engine Marketing | IT A og Afsætning A

  • HHX 3. år
  • SRP (It A, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 32
  • 8150
  • PDF

SOP om Search Engine Optimization & Search Engine Marketing | IT A og Afsætning A

Her finder du et SOP om Search Engine Optimization (SEO) & Search Engine Marketing (SEM).
Opgaven er skrevet i fagene IT A og Afsætning A i december 2015.

Projektet starter ud med en beskrivelse af SEO og SEM og ser herigennem nærmere på hvordan virksomheder kan benytte værktøjer til at opnå konkurrencemæssige fordele. Ud fra dette er der blevet udarbejdet en analyse af to virksomheders brug af værktøjerne og herigennem vil man kunne se forskellene på de to værktøjers anvendelse på forskellige søgemaskiner. Projektet afsluttes med en vurdering og en diskussion af de moralske og etiske aspekter indenfor SEO og SEM samt en vurdering af hvorvidt disse værktøjer bliver en vigtig kompetence for virksomheder i fremtiden.

Opgaveformulering

- Gør rede for begrebet SEO og SEM og hvordan virksomheder kan benytte disse til at skaffe sig konkurrencefordele.
- Foretag en sammenlignende analyse af 2 virksomheders anvendelse af SEO og SEM samt hvilke forskelle der er på SEO og SEM på de forskellige store søgemaskiner.
- Vurdér og diskutér de moralske og etiske aspekter inden for SEO og SEM og giv dit bud på i hvor høj grad SEO og SEM bliver en vigtig kompetence for virksomheder i fremtiden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Hovedafsnit 2
1.1 SEO 2
1.1.1 De vigtigste søgeoptimeringsfaktorer 3
1.2 SEM 6
1.2.1 Google AdWords 6
1.2.2 Annonceringstyper 7
1.3 SEO og SEM til at anskaffe sig konkurrencefordele 8
2.1 Analyse af Eventyrsport A/S og Udeliv A/S' brug af SEO og SEM 9
2.2 Analyse af Eventyrsport A/S' brug af SEO og SEM 9
2.3 Analyse af Udeliv A/S' brug af SEO og SEM 12
2.4 Sammenlignende analyse af Eventyrsport A/S' og Udeliv A/S' brug af SEO og SEM 14
2.5 De tre store søgemaskiner Google, Bing og Yahoo! 16
3.1 Moralske og etiske aspekter 17
3.2 SEO og SEM som en vigtig kompetence for virksomheder i fremtiden. 19
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilag 26
Bilag 1: Hyppighed af computer- og internetbrug i aldersgrupperne 16-64 og 65-89 år 26
Bilag 2: Udvalgte formål ved internetbrug i aldersgrupperne 16-64 og 65-89 år 26
Bilag 3: Målgruppeprofil for outdoor branchen 27
Bilag 4: Google screenshot – Søgeresultater med søgeordene ”Outdoor udstyr” 27
Bilag 5: Google screenshot – Søgeresultater med søgeordene ”Outdoor udstyr” 28
Bilag 6: Sammenlignende overblik af Eventyrsport A/S og Udeliv ApS' regnskaber. 28

Uddrag

Indledning
Baggrund for mit valg af fag til brug for denne studieretningsopgave er, at sammenspillet mellem afsætning og IT i den digitaliseret verden er et nødvendigt redskab for selskabers brug af ageren på det såvel det lokale, regionale og internationale marked. SEO og SEM er to meget omdiskuterede begreber inden for online markting i erhvervslivet. Markedsføring igennem søgemaskinerne er blevet mere og mere udbredt, uanset hvilken branche man agerer i. SEO og SEM åbner grænseløse muligheder for markedsføring på internettet.

Dette leder videre til hvad er SEO og SEM egentlig? Kan man anskaffe sig konkurrencemæssige fordele ved at benytte SEO og SEM? Hvordan ser det tekniske bag virksomhedernes hjemmesider ud og hvordan differentierer de sig fra hinanden for at få en bedre placering i søgemaskinerne? Hvilke store søgemaskiner er tilstede på søgemarkedet og hvad er forskellene på dem? Hvad er de etiske og moralske aspekter inden for SEO og SEM? I hvor høj grad bliver SEO og SEM en vigtig kernekompetence i fremtiden?

I denne rapport vil der blive redegjort for begreberne SEO og SEM, hvor jeg har afgrænset den tekniske del bag SEO, til de vigtigste faktorer i søgemaskinen Google. Under redegørelsen af SEM har jeg valgt at afgrænse det til Google AdWords. Efterfølgende i den analyserende del, vil der komme en individuel analyse af Eventyrsport A/S og Udeliv A/S' brug af SEO og SEM inden for Google vha. af et analytisk internet baseret værktøj. Derefter sammenlignes de to virksomheders anvendelse af SEO og SEM ud fra analyserne og hvordan det mulighvis har påvirket deres regnskaber. Udover dette vil der analyseres på, hvilke forskelle der er på SEO og SEM på de forskelige store søgemaskiner, som er Google, Yahoo! og Bing. Under vurdering og diskussion, vil det blive diskuteret hvilke moralske og etiske aspekter, der er inden for SEO og SEM. Derudover vil jeg vurdere, hvorvidt SEO og SEM bliver en vigtig kompetence at have for virksomheder i fremtiden.

Min søgestrategi bestod i første omgang af informationssøgning af kilder der var relevante i reltation til mit emne. Disse kilder gav inspiration til ny viden og nye termer inden for mit emne. Herefter benyttede jeg mig af blkosøgning, hvor jeg brugte de nye termer og begreber til at finde andre både kvantitative men også kvalitative oplysende og relevante artikler og internet kilder. Angående kildekritik med hensyn til informationssøgningen, har jeg meget påpasselig med hvilke kilder der blev udvalgt. Jeg vurderede nøje kildernes oprindelse og indhold i forhold til troværdighed. Jeg benyttede mig primært af Google til informationssøgning, fordi der er mange informationsteknologiske internet kilder og artikler, der er relevante og troværdige, selvom internet kilder fra Google ofte anses som utroværdige. Mine kilder er både dansk- og engelsksproget.

Hovedafsnit

Begreberne SEO og SEM er forkortelser for Search Engine Optimazation og Search Engine Marketing, hvilket på dansk betyder søgemaskineoptimering og søgemaskinemarketing. Begge disse begreber kategoriseres under promotionsformen online markedsføring. De to begreber har til formål at tiltrække mest muligt relevant trafik på en hjemmeside. Denne trafik omdannes til flest mulige konverteringer. SEO i sig selv er en betegnelse for en virksomheds fokus på at optimere deres hjemmeside så vidt muligt. SEM er derimod de betalte promotionsindsatser på søgemaskinerne. Under dette kan nævnes PPC (Pay Per Click) , Paid Placement eller Google Adworks... Køb adgang for at læse mere

SOP om Search Engine Optimization & Search Engine Marketing | IT A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Search Engine Optimization & Search Engine Marketing | IT A og Afsætning A.