SRP: Science Fiction og The Hunger Games

SRP: Science Fiction og The Hunger Games

Opgaven er et SRP i fagene engelsk A og IT B, der besvarer hovedspørgsmålet:

"Hvilket fremtidssyn er repræsenteret i "The Hunger Games?"

Opgaven indeholder også en redegørelse for science fiction genren, en analyse af The Hunger Games(den første i serien), en redegørelse for og analyse af en selvlavet hjemmeside og afslutningsvis en diskussion vedrørende det medialiserede samfund.

Lærers kommentar

Engelsk abstrakt:
Rigtig godt
Flot sprog, god anvendelse af fagtermer og korrekt anvendelse af akademisk terminologi
Tværfagligheden fremgår tydeligt

Indledning:
Gør emnet relevant
Forklarer taksonomisk progression
Valg af emne samt empiri
Valg af fag
Fremgangsmåde

Redegørelse:
Fin og velstruktureret redegørelse af genren, mange gode elementer
Samles op / Rundes fint af i delkonklusion

Analyse:
God bro fra både introduktionen og redegørelsen, samt selve opgavens emne i starten af analyseafsnittet.
Fint handlingsreferat, kort og præcist
Særlig fokus på miljø: ganske almindelig miljøkarakteristik, hverken videre analyse eller fortolkning, blot en beskrivelse med få analytiske pointer (fx ydre værdier i Capitol grundet udseendet), ingen direkte eksempler behandles... Miljøet som fokuspunkt er først behandlet under tematik fra side 11(ulighed mellem rig og fattig , oprør) ikke særlig velovervejet struktur ifht opgaveformuleringen
Ærgerligt at den korruption (peacekeepers) der nævnes på side 6 ikke uddybes mere
Der kunne også ønskes en bedre bro mellem miljø og personkarakteristik
God personkarakteristik, mange gode eksempler der behandles direkte, god nærlæsning
Fin analyse af personerne samt deres forhold og udvikling
God analyse af tematikken i romanen, men dette burde være bundet sammen med miljøet
Nogenlunde analyse af symbolik, dog lidt tynd fortolkning af ild
Igen kommer hun ind på miljøet, Panem s 15
Der ses på science fiction træk på side 16, dette havde fungeret bedre hvis implementeret igennem analysen
Runder fint af med delkonklusion

Hjemmeside
Måtte gerne forklare sammenhængen mere detaljeret
Nogle detaljer er ikke beskrevet godt nok
God anvendelse af fagterminologi
Gode beskrivelser

Brugergrænseflade
Arkitektur
Programmering
Modelering af database (dette kunne dog have været bedre, men det er der da)
Godt fat i gode solide grundelementer

Diskussion
Ok

Perspektivering
Fin sammenhæng mellem hunger games og diskussionen

Konklusion:
Kunne godt besvare problemformuleringen mere grundigt, den besvares bedre af opgaven

Materiale:
Kunne godt have benyttet engelsk sekundær litteratur til et emne som science fiction, i stedet for danske oversættelser af teorien...

Formalia:
Godt sprog og flot anvendelse af fagtermer
Få fejl

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 2
2. Science Fiction Genren 3
2.1. Novum 4
2.2. Post-apokalyptisk fiktion 4
2.3. Delkonklusion 5
3. The Hunger
Games 6
3.1. Miljø 6
3.2. Persongalleri 7
3.2.1. Katniss Everdeen 7
3.2.2. Peeta Mellark 10
3.2.3. Forholdet mellem Katniss og Peeta 10
3.2.4. Haymich Abernathy 10
3.3. Tematik 11
3.3.1. Ulighed 11
3.3.2. Underholdning over mennesker 11
3.3.3. Oprør 12
3.3.4. Kropsidealer 13
3.4. Symbolik 13
3.4.1. Ild 13
3.4.2. Jagt 14
3.4.3. Sladderdroslen 14
3.4.4. Panem 15
3.5. Science fiction træk 16
3.6. Delkonklusion 16
4. Hjemmeside 17
4.1. Brugergrænsedesign 17
4.2. Kode 18
4.2.1 Programmering 19
4.3. Arkitektur 19
4.3.1. Klient-server-arkitektur 19
4.3.2. Tre-lags-arkitektur 20
4.4. Database 20
4.5. Delkonklusion 21
5. Det Medialiserede Samfund 22
5.1. Sociale Medier 22
5.2. Massemedier 23
5.3. Perspektivering 24
5.4. Delkonklusion 24
6. Konklusion 25
7. Litteraturliste 26

Uddrag

Science fiction har i realiteten eksisteret så længe litteraturen har været til, men først i kraft af industrialiseringen, omkring 1870, opstår den selvstændige genre, der kendes i dag. Dette skyldes til dels at industrialiseringen effektiviserede arbejdsgangen, og dermed gav den almindelige borger mere fritid til eksempelvis underholdning. Ydermere medførte den tekniske udvikling at man i højere grad begyndte at overveje, hvordan samfundet ville udvikle sig i fremtiden . Science fiction kan altså anskues som en fremtidsgenre, men denne opfattelse er dog ikke tilstrækkelig, da science fiction egentlig beskriver samtidens konsekvenser for fremtiden. Grundlæggende kan genrens præmis forklares ved at den pågældende periodes tankegang ligger til grund for en forskydning mellem virkelighed og det fortalte ... Køb adgang for at læse mere

SRP: Science Fiction og The Hunger Games

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.