SOP om Scandinavian Tobacco Group i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

SOP om Scandinavian Tobacco Group i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

Her finder du et SOP om Scandinavian Tobacco Group (STG Assens). SOP'et tager udgangspunkt i en situation, hvor Scandinavian Tobacco Group overvejer at investere i en ny maskine til at påføre advarsler på deres dåser. Der søges herigennem svar på i SOP'et hvorledes Scandinavian Tobacco Group bør gennemføre investeringen af den nye maskine. Dette gøres ved at udarbejde en virksomhedskarakteristik af Scandinavian Tobacco Group samt en redegørelse for forhold, som kunne påvirke valget af finansiering i forbindelse med investeringsprojektet. Herefter er der udarbejdet en analyse af selve investeringsforslaget.

Opgaveformulering

1. Virksomhedskarakteristik af Scandinavian Tobacco Group Assens A/S
2. Redegørelse for forhold, der påvirker virksomhedens valg af finansiering i forbindelse med dette investeringsprojekt
3. Beskriv og analyser virksomhedens investeringsprojekt, herunder hvilken type investering der er tale om
4. Vurder om virksomheden, ud fra beregningerne samt andre forhold i øvrigt, bør gennemføre investeringen

Lærers kommentar

Godt overblik over faget og god gennemgang af investeringsprocessen.
Fremragende opgave.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
2. Virksomhedskarakteristik af STG Assens 2
2.1. STGs investeringspolitik 2
3. Finansieringsmuligheder 3
3.1. Finansiering med egenkapital 3
3.2. Finansiering med fremmedkapital 4
3.3. Andre forhold 4
4. Beskrivelse af investering 5
4.1. Hvordan bliver det gjort nu? 5
4.2. Den nye investering 5
5. Valg af finansiering 6
6. Valg af kalkulationsrente 7
6.1. Lånerenten/Markedsrenten 7
6.2. Alternativrenten 8
6.3. Risiko/Tidshorisont 8
6.4. Inflation 8
6.5. Endelig kalkulationsrente 9
7. Beregning af investeringen 9
7.1. Nettobetalingsstrøm 9
7.2. Likviditetssammenligning 10
7.3. Beregning af kapitalværdien 11
7.4. Følsomhedsberegninger og kritiske værdier 12
7.5. Intern rente 13
8. Andre forhold 14
9. Vurdering af investering 16
9.1. Finansiering 16
9.2. Investering 16
9.3. Payback 17
10. Konklusion 18
11. Kildeliste 20
12. Liste over bilag 21

Uddrag

1. Indledning
I denne opgave vil jeg behandle emnet investering, nærmere bestemt en konkret investering for en virksomhed. For at en virksomhed kan vokse og udvikle sig, er det essentielt, at den investerer. Investeringer giver virksomheden mulighed for at forøge sin kapacitet, effektivisere sin produktion, opdatere sit udstyr og mange andre ting. En investering kan dog også give bagslag. Dette skyldtes, at en given investering ofte er irreversibel. Derfor er det meget vigtigt, at virksomheden grundigt overvejer og tager stilling til om denne investering er nødvendig og om den kan betale sig. Investeringen drejer sig i dette tilfælde om en rationaliseringsinvestering i et produktionsanlæg til yderligere påsætning af advarsler hos virksomheden STG Assens.

Ud fra min opgaveformulering kan det ses, at det er dette jeg vil beskæftige mig med i denne opgave . Jeg vil starte denne opgave med at udarbejde en virksomhedskarakteristik af Scandinavian Tobacco Groups afdeling i Assens. Efter dette vil jeg redegøre for hvilke muligheder virksomheden har for at finansiere deres investeringsprojekt med fremmedkapital og hvilke forhold der spiller ind i valget. Jeg vil afslutte den redegørende del af min opgave med at beskrive hvilken investering STG Assens overvejer at gennemføre.

Med baggrund i disse redegørelser vil jeg analysere og beregne selve investeringen for at finde ud af om den er lønsom. Til sidst vil jeg vurdere og konkludere på om STG Assens bør gennemføre denne investering og beskrive hvilken andre eksterne og interne forhold der kan spille ind i den endelige beslutning.
Til besvarelse af denne opgave, som er skrevet i fagene virksomhedsøkonomi A og finansiering B, vil jeg benytte mig af relevant metode . Til løsning af min opgave vil jeg benytte mig af flere forskellige kilder, blandt andet årsregnskabet for STG Assens, informationer omkring investeringen udleveret af virksomheden , samt mine fagbøger for at få relevant information omkring emnet investering.

2. Virksomhedskarakteristik af STG Assens
Assens tobaksfabrik blev stiftet i 1864 af Georg Gundersen . Fabrikken har siden da udvidet og har fokuseret mest på rulletobak tobak og pibetobak. I 1990 blev 50 % af virksomheden opkøbt af Scandinavian Tobacco Group og skiftede navn til Orlik Tobacco Company. I 2008 opkøbte STG resten af Orlik og fabrikken har siden da været kendt som STG Assens . I dag har Afdelingen i Assens udviklet sig til at være en af de største spillere på verdensmarkedet, når det kommer til produktion af pibetobak. Udover fabrikken i Assens ligger der endnu en fabrik i Holstebro. Hvor der i Assens fokuseres på fremstilling af pibetobak, bliver der i Holstebro produceret finskåret tobak. STGs hovedmarkeder er USA og Europa, hvor de har ledende positioner indenfor de fleste af deres markeder.

”Kort fortalt er selskabet størst i USA på håndrullede cigarer, størst i Europa på maskinfremstillede cigarer og finskåren tobak og nummer et i verden for pibetobak”
- Claus Skovhus, Business.dk

STG Assens er et datterselskab af det store tobaksselskab Scandinavian Tobacco Group, som er ejet af Skandinavisk Holding A/S og Swedish Match. STG Assens havde i 2014 en omsætning på cirka 811 millioner kroner og et resultat på 120,5 millioner kroner. Udover dette havde STG Assens i 2014 en balance på cirka 1,6 milliarder kroner og 241 ansatte.

2.1. STGs investeringspolitik
Som virksomhed er det en god ide at have en investeringspolitik. Den kan hjælpe virksomheden med at havde nogle overordnede retningslinjer, for hvilke krav en investerings skal opfylde. Den kan for eksempel sige noget om prisen på en investering, eller størrelsen af den. Hos STG Assens er den investeringspolitik meget simpel og enkel. Den hedder Payback politikken. Investeringspolitikken går ud på at STG Assens har sat nogle grænser for hvor lang tid en investering må være om at tilbagebetale sig selv . Bilaget viser altså, at der er tre niveauer til investeringer i STG. Hvis det man bruger på en investering er to år eller færre om at tjene sig selv ind igen, skal man helt sikkert gennemføre investeringen. Hvis investeringen derimod er omkring tre år om det, er det en investering der skal genovervejes. Hvis investeringen til gengæld er over fire år om at tjene sig selv ind, skal den ikke gennemføres. Dette er en meget kontant politik, som godt kan være lidt hård, men den sikrer at STG Assens hurtigt får deres penge ind igen, og investeringspolitikken undgår også en alt for lang pengebinding i investeringen..... Køb adgang for at læse mere

SOP om Scandinavian Tobacco Group i Virksomhedsøkonomi A og Finansiering B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.