SRP om Santerías indflydelse på cubansk musik og identitet

  • STX 3.g
  • SRP (Religion B, Musik A)
  • 12
  • 23
  • 4719
  • PDF

SRP om Santerías indflydelse på cubansk musik og identitet

Her ser du et Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Religion B og Musik A, der handler om Santería-religionens historiske, musikalske og religiøse rødder samt dens kulturelle påvirkning på Cuba. Dette gøres blandt andet ved at analysere sangen "El Cuarto de Tula" af Buena Vista Social Club.

Opgaveformulering

Redegør for Santerías musikalske og religiøse rødder og karaktaristika.

Analyser ritualet toque de santo (Gudernes rytme) og inkludér Van Gennep teori om overgangriter.

Analyser de religiøse batárytmer Lalubanche (kald til orishaen Elgguá) og Aguere (kald til orishaen Ochosi)

Diskuter, udfra et musiketnologisk perspektiv, i hvilket omfang Santería-religionen har haft betydning for den cubanske identitet og nationalfølelse.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Forside
2. Abstract
3. Indholdsfortegnelse
4. Indledning
5. Afrikanernes vej til Cuba
• Santería – en synkretisme
• Orishaerne og den hellige kraft ashé
6. Det musikalske ritual toque de santo
• Liminalitet
• Orishaindvielse- og besættelse
7. Batá – en tromme som axis mundi
• Analyse af rytmen Lalubance
• Polyrytmisk skema
8. Transkulturation og son-genren
9. Musikalsk analyse af El Cuarto de Tula
• Formanalyse
• Funktionsharmonisk analyse
• Melodisk analyse
• Groove
10. Santerías status i det moderne Cuba
• Santería i den socialistiske stat
11. Konklusion
12. Litteraturliste
13. Bilag

Uddrag

Indledning

Den afro-cubanske musik er et produkt af forskellige kultures sammensmeltning. På kolonitidens Cuba mødte afrikanske slaver spanske immigranter, og en gensidig påvirkning af religionsdyrkelse og musikpraksis fandt sted. I denne opgave vil denne kulturelle sammensmeltnings betydning for cubansk musik og identitet blive undersøgt nærmere. Først vil der følge en redegørelse for hvilke historiske begivenheder, der stimulerede santerías opståen, og hvilke musikalske og religiøse træk, som kendetegner den. Dernæst følger en musikalsk- og religionsfaglig analyse, som har til formål at undersøge i hvilken grad musik og religiøsitet spiller sammen, i santerías årlige ritual toque de santo. Derefter følger en musikalsk analyse af son-nummeret El Cuarto de Tula, der har til formål at adskille og belyse genrens rødder. Endelig diskuteres det i hvilket omfang, santería og den afrikanske kultur har påvirket den cubanske musik og identitet.


Afrikanernes vej til Cuba

I kolonitiden var Cuba underlagt Spanien. Spanierne havde siden 1500-tallet importeret afrikansk arbejdskraft, men forholdene ændrede sig imidlertid da den haitianske revolution (1792) brød ud i den franske koloni Saint-Dominique. Saint-Dominique havde indtil revolutionen været den største eksportør af sukker i Vestindien, men da slaverne gjorde oprør, blev produktionen afbrudt. Cuba var også sukkerproducent, men efter Den Haitianske Revolution, kunne den store efterspørgsel på sukker ikke efterleves, da der var begrænset med arbejdskraft på Cuba. Derfor importerede de spanske kolonialister, de følgende 30 år mellem 1790 og 1811, omkring 250.000 slaver til deres sukkerplantager på Cuba. Det anslås at 80-90 % af alle Cubas slaver blev importeret i årene efter 1790.
På Cuba var magthaverne imidlertid nervøse for, at de cubanske slaver skulle lave et lignende oprør som det på Haiti. Derfor arrangerede de spanske autoriteter de såkaldte Cabildós. Cabildos de naicón eller cabildos de negros var sociale fælleskaber organiseret for slaverne. Dannelsen af disse slavesamfund var essentiel for den afrikanske kulturs overlevelse. Etableringen af cabildoerne resulterede i en dyrkelse af de nyankommne slavers fælles religion og kultur.

...

Santería – en synkretisme

Som følge af katolsk indflydelse på afro-cubanernes memorerede, medførte yorubakultur, udsprang der en synkretistisk religion. Det vil sige en religion, der kombinerer dele af flere forskellige religioner til en ny religiøs retning. Yorubakulturen indordnede sig de katolske forhold, spanierne havde indført på Cuba. På den måde fusionerede yorubareligionen med katolicismen, og skabte det, vi i dag kender som santería. De yorubanske guder santos er smeltet sammen med de katolske helgener, og deler derfor samme glose santo (sankt=helgen). En af synkretismeteorierne bag sammensmeltningen går ud på, at afroerne narrede katolikkerne til at tro, at de tilbedte helgenerne. Fra spansk side ønskede man, at evangalisere afroerne. Men

... Køb adgang for at læse mere

SRP om Santerías indflydelse på cubansk musik og identitet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.