SRP om fedme og særligt udsatte befolkningsgrupper i Samfundsfag A og Idræt B

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 32
  • 7571
  • PDF

SRP om fedme og særligt udsatte befolkningsgrupper i Samfundsfag A og Idræt B

SRP i Idræt B og Samfundsfag A, som handler om fedme og overvægt i det senmoderne samfund. Med hjælp af Bourdieus kapitalbegreber udredes hvilke befolkningsgrupper der løber en større risiko for fedme. Forskellige politikker til forebyggelse af fedme diskuteres også med inddragelse af bl.a. Habermas.

Desuden analyseres Sundhedsstyrelsens kampagne "30 minutter om dagen" ud fra både et Samfundsfags- og Idrætsmæssigt perspektiv, ligesom opgaven redegør for, hvordan hhv. fysisk aktivitet og inaktivitet påvirker kroppen.

Opgaveformulering

- Der ønskes en analyse af målsætningerne (både på individ- og samfundsplan) for kampagnen ”30 minutter om dagen”. Kom herunder ind på hvilke fysiologiske ændringer der kan opnås, hvis anbefalingerne følges.
- Undersøg med inddragelse af Pierre Bourdieus kapitalbegreber om der er særlige befolkningsgrupper, der har øget risiko for udviklingen af fedme, og diskuter hvorfor det forholder sig sådan.
- Oprems forskellige politikker til forebyggelse af fedme og diskuter med inddragelse af bl.a. Jürgen Habermas ́ system/livsverden-begreber hvilke interesser velfærdsstaten har i at bekæmpe fedme.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

0. Abstract 2
1. Indledning 6
1.1. Opgaveformulering 6
2. 30 minutter om dagen 7
2.1. Målsætninger på samfundsplan 7
2.2. Målsætninger på individplan 9
3. Hvorfor kommer vi I bedre form? 11
3.1. Centrale fysiologiske tilpasninger 11
3.2. Perifere fysiologiske tilpasninger 12
3.3. Hvad sker der hvis man ikke følger 13
4. Pierre bourdieu 14
4.1. Felt 14
4.2. Kapitaler 14
4.3. Habitus 15
5. Befolkningsgrupper særligt udsat for fedme 16
5.1. Social arv 16
5.2. Kroppen som investering 18
5.3. Investering kræver ressourcer 19
5.4. Individ 21
5.5. Aktør vs struktur 22
5.6. Delkonklusion 22
6. Jürgen habermas 23
6.1. Systemverden og livsverden 23
6.2. Systemverdens kolonisering af livsverdenen 23
7. Kampagner og afgifter eller ej? 24
7.1. Politikker imod fedme 24
7.2. Systemverden vs livsverdenen 27
7.3. Delkonklusion 28
8. Konklusion 29
9. Litteraturliste 31
9.1. Bøger 31
9.2. Rapporter 31
9.3. Internetsider 32

Uddrag

1. Indledning
Fedmeepidemien raser og et stadigt stigende antal danskere bliver overvægtige. Sundhed er betragtet som et gode, men hvorfor har så mange et ambivalent forhold til det? Vi bliver konstant overhældt med kampagner, der alle bringer et budskab, om hvordan vi skal leve vores hverdag. Men hvad bringer disse kampagner? Og hvad sker der hvis man tager dem til sig? Skaber disse politiske tiltag, i form af kampagner og afgifter et incitament for at individet bliver overvægtigt og er der bestemte befolkningsgrupper hvor årsagen er højere end andre?
Vha. idrætsvidenskabelige fakultet vil opgaven belyse hvilke fysiologiske tilpasninger der sker ved træning. Ligeledes vil opgaven undersøge hvilke, befolkningsgrupper der har øget risko for at blive overvægtige. Tilsidst vil opgaven diskutere hvilke interesser velfærdsstaten har i at bekæmpe fedme. Dette aktuelle problem, kan belyses på forskellige måder, denne opgave tager en sociologisk tilgang til fedmeepidemien vha. Pierre Bourdieus kapitalbegreber og Jürgen Habermas' System- og Livsverdens begreber.

5. Befolkningsgrupper særligt udsat for fedme
I det kommende afsnit foretages der en undersøgelse, om der er særlige befolkningsgrupper, der er udsat for fedme. Ved hjælp af Bourdieu og begreberne felt, kapital og habitus vil der blive diskuteret hvilke befolkningsgrupper, der har øget risko for at blive overvægtige. En stigende procentdel af befolkningen bliver overvægtige, dette på trods af oplysende...

6.1. Systemverden og livsverden
Systemet består af en objektiv holdning. I det senmoderne samfund er effektivisering essentielt. Penge bliver styringsmidlet, og ressourcen som skal maksimeres. Dette resulterer, ifølge Habermas, i en øget objektivisering, hvor mennesker bliver objekter frem for individer. Kommunikationen er sat til side, og evnen til refleksion er ikke eksisterende. I livsverdenen derimod er kommunikation essentiel, for denne verden er subjektiv og bygger på hvert enkelt individ fremfor en stor gruppe. Solidariteten er essentiel, fordi menneskelige...

7.1. Politikker imod fedme
Der er de seneste år blevet implementeret en række forskellige politikker, der bidrager til forebyggelsen af fedme. Disse politikker består blandt andet af afgifter på fødevarer såsom sukker- og chokoladeafgiften. Disse afgifter fungerer som sundhedsregulerende politikker. Systemet går ind og regulerer, hvilke fødevarer, der skal være højere afgifter på og derved dyrere for forbrugeren at købe. Dette er derfor en direkte magt.
Kampagnen “30 minutter om dagen” er ligeledes et politisk tiltag i bekæmpelsen af fedme. Dette tiltag er ikke en direkte magt udøvet af politikkerne. Dette er en kampagne til oplysning, altså en indirekte magt.
Vha. Habermas' system- og livsverden begreber, kan de to politiske tiltag inddeles i hhv. systemverdenen og en øget kolonisering af livsverdenen. Afgifter er en lov, der vedtages, og... Køb adgang for at læse mere

SRP om fedme og særligt udsatte befolkningsgrupper i Samfundsfag A og Idræt B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om fedme og særligt udsatte befolkningsgrupper i Samfundsfag A og Idræt B.