SOP om rygning og rygeloven samt samfundsøkonomien ved rygning

SOP om rygning og rygeloven samt samfundsøkonomien ved rygning

Her finder du et SOP i Samfundsfag B og International Økonomi A, som beskæftiger sig med rygning og samfundsøkonomien herunder mikro- og makroøkonomi. Desuden beskæftiger opgaven sig med sociologien bag rygning og om rygeloven er et udtryk for et formyndersamfund.

Opgaveformulering

Redegør for sociologien i rygning og undersøg det politiske grundlag for rygeloven, og redegør for den politiske og økonomiske situation vedrørende rygning.
Analyser de mikro – og makroøkonomiske konsekvenser af rygning og rygeloven og kom herunder ind på om rygning isoleret set overskud eller underskud for samfundet.
Diskuter og vurder om rygeloven er udtryk for et formyndersamfund.

Elevens kommentar

Opgaven er præget af nogle grammatiske og strukturelle fejl grundet manglende korrekturlæsning samt en enkelt forkert/forældet fakta.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Afgrænsning 5
Metode 5
Redegør for sociologien i rygning og undersøg det politiske grundlag for rygeloven. Redegør for den politiske og økonomiske situation vedrørende rygning 7
Sociologien i rygning 7
Det politiske grundlag for rygeloven 8
Den politiske situation vedrørende rygning 9
Den økonomiske situation vedrørende rygning 11
Delkonklusion 11
Analyser de mikro – og makroøkonomiske konsekvenser af rygning og rygeloven og kom herunder ind på om rygning isoleret set overskud eller underskud for samfundet 12
Makroøkonomiske konsekvenser af rygning og rygeloven 13
Tidslinje med offentlige og lovgivningsmæssige tiltag 14
Økonomiske tiltag 15
Unge og socialt dårligst stillede er mere udsatte 17
Grænsehandel 18
Substituerende tobaksvare 20
Giver rygning isoleret set overskud eller overskud for samfundet 21
Delkonklusion 22
Diskuter og vurder om rygeloven er udtryk for et formyndersamfund 23
Rygeloven anno 2007 og 2012 23
Borgernes frihed kontra ufrivillig udsættelse af passiv rygning 24
Samlet vurdering 25
Delkonklusion 25
Konklusion 27
Litteraturliste 29
Bilag

Uddrag

Indledning

I 1988 kom de første incitamenter mod rygning. De kom ikke blot fra private foreninger som Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Hjerteforeningen, men også fra det offentlige blandt andet med etableringen af Tobaksrådet. Siden da, har der været et større fokus på rygningen og dets konsekvenser både fra et sundhedsmæssigt perspektiv, men også fra et samfundsøkonomisk. Man ser efterhånden flere organisationer som WHO, der arbejder aktivt for at nedsætte rygeadfærden i Danmark og resten af dets medlemslande. I forlængelse af dette har regeringen vedtaget flere tiltag til forebyggelsen mod rygning, ved for eksempel at sætte de sundhedsmæssige konsekvenser på cigaretpakkerne, hæve aldersgrænsen for køb af tobaksrelaterede produkter, vedtage rygelove mod ufrivillig udsættelse af passiv rygning og sætte afgifterne op i håb om at kunne påvirke især de unges rygeadfærd nutidigt og fremtidigt. Dette anser især rygere og borgerlige partier som stigmatiserende og i mod den enkelte persons frihed, men spørgsmålet er om disse tiltag fra statens side har et større formål end blot at beskytte ikke-rygerne?
Indledningsvis redegøres der for sociologien i rygning og det politiske grundlag for rygeloven bliver undersøgt. Herudover gøres der rede for den politiske og økonomiske situation vedrørende rygning. Dernæst analyseres de mikro- og makroøkonomiske konsekvenser af rygning og rygeloven, og om rygning isoleret set giver underskud eller overskud for samfundet. Afslutningsvis bliver der foretaget en diskussion og vurdering om hvorvidt rygeloven er udtryk for et formyndersamfund.

Afgrænsning

Som det fremgår i opgaveformuleringen, vil denne opgave særligt beskæftige sig med det politiske grundlag for rygeloven samt den politiske og økonomiske situation vedrørende rygning. Opgaven ønsker et indblik i hvordan mikro- og makroøkonomiske konsekvenser af rygning og rygeloven påvirker samfundet, herunder om rygning isoleret set giver overskud eller underskud for samfundet i analysedelen. Analysen afgrænser sig fra perioden 1986 – 2014, fordi denne tidsperiode har relevans for min opgave, idet der i denne periode har været tilstrækkeligt meget materiale til ..... Køb adgang for at læse mere

SOP om rygning og rygeloven samt samfundsøkonomien ved rygning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.