SRP om rygning, nikotin og E-cigaretter i Idræt og Bioteknologi

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Bioteknologi A)
  • 12
  • 21
  • 5952
  • PDF

SRP om rygning, nikotin og E-cigaretter i Idræt og Bioteknologi

Her finder du et Studieretningsprojekt, som er skrevet i Idræt B og Bioteknologi A, som beskæftiger sig med tobaksrygning og e-cigaretter.

Problemformulering
I min opgave vil jeg redegøre for de forskellige rygeformers fysiologiske og cellebiologiske virkninger, herunder, hvilken effekt det har på vores præstationsevne under idræt. Dette vil jeg gøre ved at komme ind på, hvilke giftige stoffer cigaretten indeholder og hvilke virkninger de har på organismen.

Endvidere vil jeg inddrage et forsøg (et forsøg; der viser påvirkning af en cigaret og en e-cigaret under en coopertest), der viser effekten af rygning af e-cigaretter på kondition.

Til sidst vil jeg med inddragelse af mit forsøg vurdere om e-cigaretter er et sundere alternativ for de traditionelle cigaretter, når det omhandler kondition, herunder hvad EU, lægemiddelstyrelsen og andre lande siger til det.

Lærers kommentar

Rigtig god og gennemarbejdet opgave. Meget godt den måde du blander idræt B og Bioteknologi A, sammen, sådan så det bliver til en helhed og du ikke deler den op hvor bioteknologi kommer først og derefter idræt. Fint flow og meget godt varieret sprog. Godt du kommer helt ned på celleniveau i bioteknologi delen. Konklusionen kan dog godt blive bedre. Du konkluderer alt for meget omkring din redegørelse og for lidt omkring dit forsøg og din vurdering.

Alt i alt, rigtig god SRP-opgave.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Rygning og e-cigaretter 4
Nikotins effekt på kroppen og nervesystemet 6
Kondition 9
Forsøg - coopertest 11
E-cigaretter - et fornuftigt alternativ for traditionelle cigaretter? 15
Konklusion 17
Bilag 1: 19
Litteraturliste 23

Uddrag

"Rygning og e-cigaretter
Når man tænder en cigaret, inhalerer cigaretrøgen og det kommer ned i personens lunger eller ud i omgivelserne, sker der en masse kemiske og fysiske reaktioner, der gør, at røgen bliver meget skadeligt for helbredet.
Cigaretter indeholder en blanding af over 4000 forskellige kemiske stoffer, hvor der både indgår partikler og luftarter. En del af disse stoffer vil påvirke kroppen på en dårlig måde, f.eks. ved at fremme mutationer, dræbe celler og fremkalde en masse forskellige sygdomme som bl.a. kræft. Det vigtigste stof i cigaretten er nikotin, da den er med til at forårsage, at vi bliver afhængige af det. Endvidere indeholder cigaretten også tjære. Tjære er en fællesbetegnelse for hovedparten af de kemiske stoffer, som udgør tobaksrøgens partikler. Derudover indeholder cigaretten kulilte og irritanter. Kulilte også kaldt carbonmonoxid, hvis kemiske formel er CO, er det stof der påvirker menneskets kondition."... Køb adgang for at læse mere

SRP om rygning, nikotin og E-cigaretter i Idræt og Bioteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om rygning, nikotin og E-cigaretter i Idræt og Bioteknologi.