SRP om Ruslands overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 36
 • 10848
 • PDF

SRP om Ruslands overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi

Studieretningsprojekt (SRP) i Historie A og Samfundsfag A, som handler om Ruslands overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi. Opgaven svarer på hvorfor Sovjetunionen og planøkonomien brød sammen, hvorfor og hvordan man indførte markedsøkonomien, samt om den hurtige overgang har haft nogle konsekvenser for Rusland i dag.

Opgaveformulering

Hvorfor brød sovjetunionen og derfor også planøkonomien sammen?

Hvorfor og hvordan indførte man markedsøkonomien?

Og har den hurtige overgang haft nogle konsekvenser for Rusland i dag ?

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indhold
Abstract 2
Indledning 4
Sovjetunionen i lyset af det 20.århundrede 4
Sovjetunionen på vej mod sammenbrud 6
Det endelige sammenbrud 8
Fra planøkonomi til markedsøkonomi 11
Omstændighederne 11
Den uigenkaldelige privatisering 14
Voucherprivatiseringen 15
Pengeprivatiseringen 16
Privatiseringens konsekvenser 17
Privatiseringsprocessens indflydelse på Rusland i dag 20
Den politiske konsekvens indflydelse 20
Den økonomiske konsekvens indflydelse 22
Den sociale konsekvens indflydelse 23
Perspektivering 23
Konklusion 24
Kilder 26
Bilag 28

Uddrag

Indledning

Den frie markedsøkonomi er i dag den mest udbredte samfundsøkonomiske model i verden. Den udviklede sig først i England, Nordvesteuropa og USA i det 19. århundrede, men udbredte sig stille og roligt til resten af verden igennem det 20. århundrede. Det var dog ikke alle lande der fulgte denne bølge. Nogen valgte i stedet at isolere sig og styre den økonomiske udvikling ved at følge den planøkonomiske model. Historiens gang har dog vist, at den planøkonomiske model har måtte vige for udbredelsen af markedsøkonomien, og at landene, der indførte planøkonomi har måtte omstille sig til markedsøkonomi.

Sovjetunionen var i næsten 70 år kommunismens og derfor også planøkonomiens højborg. Unionen stod i ideologisk kontrast til vestens kapitalistiske indretning med den frie markedsøkonomi. I 1991 brød unionen sammen og Rusland indførte derefter markedsøkonomi på bare 7 år. Men hvorfor brød sovjetunionen og derfor også planøkonomien sammen ? Hvorfor og hvordan indførte man markedsøkonomien ? Og har den hurtige overgang haft nogle konsekvenser for Rusland i dag ?

Denne opgave kigger på netop disse spørgsmål. Først vil sovjetunionens sammensætning blive gennemgået og derefter vil der blive redegjort for unionens sammenbrud. Dette vil frembringe en forståelse for hvilke årsager der ledte til unionen i fald. Derefter vil omstændighederne, selve overgangen og konsekvenserne af overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi blive analyseret, hvilket vil frembringe en idé om hvilke interesser, der lå bag måden man valgte at implementere markedsøkonomi i Rusland. Til sidst vil den markedsøkonomiske implementering sættes i perspektiv til Rusland i dag. Konsekvensernes betydning for Rusland i dag vil blive diskuteret, hvilket vil ende ud i en vurdering af, i hvor stor grad overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi har en betydning for landet i dag. Samlet set fører opgaven til en forståelse for hvordan det kommunistiske Rusland kunne blive til det kapitalistiske Rusland på så kort tid.

---

Fra planøkonomi til markedsøkonomi
Efter sovjetunionens sammenbrud blev Jeltsin valgt af folket til Ruslands præsident i juni 1991. Han havde nu både den folkelige og parlamentariske opbakning til at indføre den yderst positivt omtalte markedsøkonomi, som lovede frihed, stabilitet og velstand. Den frie markedsøkonomi skulle overordnet set skabes ved fri prisdannelse, makroøkonomisk stabilitet, privatisering, deregulering og fri international handel31. Det mest omfattende blev dog privatisering af statsejendom, hvilket giver sig selv, da stort set al ejendom i landet stadig var eget af staten. Det klare mål var at få adskilt politik og økonomi så meget som muligt... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ruslands overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi

[1]
Bedømmelser
 • 25-01-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Opgaven er god, men man kan ikke se nogle af bilagene