SRP om Ruslands annektering af Krim og den historiske legitimering

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 27
  • 9505
  • PDF

SRP om Ruslands annektering af Krim og den historiske legitimering

SRP skrevet i Historie A og Samfundsfag A om annekteringen af Krim og den historiske legitimering.

Opgaveformulering

Hvorfor har Rusland annekteret Krim i 2014 og hvordan bruger Putin fortiden til at legitimere indtagelsen af Krim?

Jeg vil besvare den stillede opgave udfra følgende spørgsmål:

- Redegør for forholdet mellem Krim og Rusland med selvvalgte tidsnedslag
- Undersøg hvordan Putin bruger fortiden til at legitimere annekteringen af Krim
- Diskuter, hvilke strategiske overvejelser Rusland har i forbindelse med annekteringen af Krim

Elevens kommentar

Indledningen kunne godt havde været lidt kortere

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning: 3
1. Redegør for forholdet mellem Krim og Rusland med selvvalgte tidsnedslag 4
1.1 - 1783 – Krim bliver indlemmet af Katarine II 5
1.2 - 1954 – Khrusjtjovs foræring af Krim 6
1.3 - 1997 – Traktaten for Venskab, Samarbejde og Partnerskab 7
1.4 - 2008 – Krigen i Georgien 8
1.5 - 2014 – Annekteringen af Krim som følge af 2014-revolutionen 9
Delkonklusion 10
2. Undersøg hvordan Putin bruger fortiden til at legitimere annekteringen af Krim 11
2.1 Aktualisering og Erindringspolitik 11
2.2 Nedbrydning af Putins tale i den gyldne hal 12
2.21 Selvbestemmelsesretten vs. Suverænitetsprincippet 13
2.22 Putin-doktrinen 14
Delkonklusion 15
3. Diskuter, hvilke strategiske overvejelser Rusland har i forbindelse med annekteringen af Krim 16
3.11 De historiske erfaringer 16
3.12 Sikkerhedspolitisk grundopfattelse 16
3.13 Eksterne omgivelser 17
3.14 Interne omgivelser 19
3.15 Beslutningstagerens opfattelse af situationen 20
Delkonklusion 21
Konklusion 22
Litteraturliste 22
Bilag 24

Uddrag

Indledning:
For at løse opgaven: Hvorfor har Rusland annekteret Krim i 2014 og hvordan bruger Putin fortiden til at legitimere indtagelsen af Krim, er det væsentligt at se på den nuværende sikkerhedspolitiske situation globalt, og regionalt for at forstå aktørernes handlinger og ressourcer1.

Indtil murens fald i 1989, var det dominerende system præget af biopolaritet og terrorbalance mellem Sovjetunionen og USA. Den kolde krig ophørte ved Sovjetunionens kollaps i 1991 og Warszawa-pagtens opløsning, hvilket medførte et svækket Rusland nb. som dog stadig har A-våben. 1. januar 1992 opstod Rusland i den nuværende statsdannelse. Det dominerende systemet udviklede sig nu til en unipolær dominans, med USA som 'verdens politimand'2. Ifølge Branners Hegemoniteori3 vil en ledende nations styrke verdenspolitisk bygge på statens militære dominans understøttet af dens teknologiske og økonomiske ressourcer. Dog hævder teorien at stater kun kan holde denne type magt i relativ begrænset tid, da konkurrerende, økonomiske og teknologiske udviklinger kan ændre den absolutte førerstilling. Der kan ske ændringer hvor omkostningerne ved at oppebære militær overvægt bliver for omkostningsfuld i forhold til de ressourcer der skal bruges til at vedligeholde velstanden internt i landet4.

I denne udvikling halter Rusland for nuværende langt bagud. Især på det økonomiske område. Rusland har planlagt at skabe en Euroasiatisk union blandt de tideligere sovjetrepublikker, dermed stærkere økonomisk samarbejde skal modsvare samarbejdet inden for EU. Heri ville Ukraine være den vigtigste deltager med 45 millioner indbyggere og udviklet industri5.

På det regionale plan har NATO ekspanderet ind i de gamle Warszawa-pagt lande, som har ansøgt om medlemskab af forsvarsalliancen af frygt for russisk aggression efter deres oprettelse som uafhængige stater ved Sovjetunionens opløsning. Hvor langt NATO kan udstrække sig, synes Putin dog at kunne sætte en grænse for – i tilfældet af Ukraine og Krim. Idet de gamle østlande fra Warszawa-pagten er blevet optaget i NATO, er NATO nu rykket helt frem til Ruslands sikkerhedspolitiske og geopolitiske interessesfære. Der er et nyt trusselsbillede i Europa og for Rusland er fjendebilledet vokset med fokus på NATOs aggressive fremrykning. Ifølge Putins egne udtalelser ville Rusland aldrig provokere eller angribe et NATO-land. Men med hensyn til Ukraine og Krim kan det være Ruslands sidste bastion som man ikke vil acceptere rykker tættere på EU og NATO: ”En milepæl i Ruslands deroute var Ukraines opnåelse af suverænitet i 1992. Det havde russerne meget svært at affinde sig med, for, som det hedder, var fra gammel tid ”Sankt. Petersborg Ruslands hoved, Moskva dets hjerte og Kiev dets skød”. Spillet om Ukraines geopolitiske tilhørsforhold har selvfølgelig været i gang lige siden.”6

1. Redegør for forholdet mellem Krim og Rusland med selvvalgte tidsnedslag
Hvorfor Rusland annekterede Krim i 2014 og hvordan Putin bruger fortiden til at legitimere indtagelsen af Krim er et komplekst spørgsmål, der skal besvares ved først at danne sig et overblik over det historiske forhold mellem Krim og Rusland. Jeg har valgt fem tidsnedslag, som jeg føler har en essentiel relevans til forståelsen af forholdet mellem Rusland og Krim og samtidig er væsentlige for at kunne besvare de andre spørgsmål i opgaven. Jeg vil redegøre ud fra den skriftlige arbejdsmetode man bruger i faget historie, af typen 'fremstillingsopgave'7. Jeg afgrænser mig fra at gå i dybden med det osmaniske rige, da jeg ikke føler den lange tidsperiode har samme relevans for besvarelsen af min problemstilling. Og ud fra relevante kilder vil jeg derved gå mere i dybden med de selvvalgte tidsnedslag.

1.1 - 1783 – KRIM BLIVER INDLEMMET AF KATARINE II
Krim har altid været en eftertragtet halvø, der har haft en strategisk god position i forhold til Sortehavet. Ud over positionen var det, set ud fra et russisk perspektiv, en afgørende begivenhed for forholdet mellem dem og Krim, at storfyrste... Køb adgang for at læse mere

SRP om Ruslands annektering af Krim og den historiske legitimering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.