SOP om reklamers fremstilling af kvinden i de trykte medier i Afsætning A og Dansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
  • 12
  • 30
  • 8228
  • PDF

SOP om reklamers fremstilling af kvinden i de trykte medier i Afsætning A og Dansk A

SOP om reklamers fremstilling af kvinden i de trykte medier skrevet i fagene Dansk A og Afsætning A. Projektet indeholder en analyse af en reklame for Tom Ford fra SS2008 for Women's Eyewear, samt en reklame for Gucci fra 2003.

Opgaveformulering

1. Redegør for målgruppen for Tom Ford og Gucci med udgangspunkt i selvvalgte trykte reklamer
2. Analyser selvvalgte trykte reklamer for Tom Ford og Gucci med vægten lagt på reklamernes fremstilling af kvinden
2. Analyser selvvalgte trykte reklamer for Tom Ford og Gucci med vægten lagt på reklamernes fremstilling af kvinden

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Metode 4
1. Redegør for målgruppen for Tom Ford og Gucci med udgangspunkt I selvvalgte trykte reklamer 5
1.1 Hvem er en del af Tom Fords målgruppe? 5
1.2 Hvem er en del af Guccis målgruppe? 6
1.3 Delkonklusion på Gucci og Tom Fords målgruppe 7
2. Analyser selvvalgte trykte reklamer for Tom Ford og Gucci med vægten lagt på reklamernes fremstilling af kvinden 8
2.1 Analyse af to selvvalgte reklamer 8
2.1.1 Tom Ford - Indhold, opbygning og kommunikation 8
2.1.2 Tom Ford - Psykografiske og reklamepsykologiske virkemidler 11
2.1.3 Tom Ford - Reklamens fremstilling af køn 12
2.1.4 Gucci - Indhold, opbygning og kommunikation 13
2.1.5 Gucci - Psykografiske og reklamepsykologiske virkemidler 16
2.1.6 Gucci - Reklamens fremstilling af køn 17
2.2 Delkonklusion af reklamernes fremstilling af køn 18
3. Diskuter om reklamerne rammer den rigtige målgruppe 19
4. Hovedkonklusion 23
5. Litteraturliste 24
5.1 Artikler 24
5.2 Bøger 25
5.3 Internetsider 26
5.4 Interviews 27
6. Bilag 28
6.1 bilag 1 - Tom Ford SS 2008 womens eyewear reklame kampagne I vogue 28
6.2 bilag 2 - Gucci SS 2003 reklamekampagne I vogue 29
6.3 bilag 3 - Komposition - Tom Ford 29
6.4 bilag 4 - Komposition - Gucci 30
6.5 bilag 5 - Brandet Gucci - Logo 30
6.6 bilag 6 - Guccis unge målgruppe 30

Uddrag

Indledning
Vi bliver hver dag bombaderet, med sanseindtryk. Det sker gennem menneskers holdninger, men disse sanseindtryk kommer også fra reklamer. Vi bliver konstant manipuleret af rekla-mer, som vil have os til tro på at deres produkt er bedre end de andre. Virksomheder prøver hver dag at finde virkemidler, som netop rammer os som konsumenter bedre end de andre virkemidler. En af de mest anvendte virkemidler er sex. Sex sælger og folk hopper i med ho-ved først. Jeg vil i denne opgave redegøre for henholdsvis Gucci og Tom Fords målgruppe med udgangspunkt i de reklamer jeg har valgt. Jeg vil her efter analysere reklamerne med vægten lagt på hvordan kvinderne fremstilles i reklamerne. Jeg vil herunder kigge på hvordan disse reklamer rammer os som forbruger og hvordan det er at virksomhederne manipulere os. Jeg vil til sidst diskutere om det overhovedet er den rigtige måde at reklamere på og om man rent faktisk rammer den intenderede målgruppe. Reklamerne kan således komme til at fremstille kvinderne som objekter, for at få manden til at købe produktet gennem den sexappel som kvinden har. Reklamerne kan også provokere konsumenten og på denne måde få reklamerne til at lagre sig i vores hjerner så vi husker dem. Jeg har valgt at analysere en reklame fra Tom Ford som skal sælge solbriller til kvinder og en reklame fra Gucci som skal sælge tøj til mænd. De to reklamer er begge produceret af Tom Ford som designer. Guccis reklamer er fra 2003 og er den første som Tom Ford producerede, den anden er fra 2008 da Tom Ford startede egen virksomheden efter han forlod Gucci. Målet med min opgave er at finde frem til hvordan kvinden generelt fremstilles i de trykte medier, jeg har til dette valgt fagene dansk og afsætning da disse fag passer til valg af emne og derudover komplementere disse fag hinanden på en sådan måde så jeg kan nå mit mål.

Metode
I denne opgave vil jeg inddrage teorier og metoder, som er relevante for udarbejdelse af min problemstilling. Jeg vil demonstrere, at jeg selvstændigt har kunne sætte mig ind i nye faglige områder i form af reklame -og personlighedspsykologi. Jeg skriver i fagene dansk og afsæt-ning, hvor dansk er et humaniora fag og afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Jeg vil derfor anvende hermeneutisk metode i min opgave for at kunne fortolke mine kilder, og der-med få en bedre forståelse af disse samt benytte mig af samfundsvidenskabelige metoder som dataindsamling, og herunder kvalitative data for at kunne få en dybere forståelse. Dette vil alt sammen blive understøttet af Blooms taksonomi. Jeg vil i gennem hele min opgave være kildekritisk og vælge relevante materialer som er valide og troværdige. Der vil både være engelske og danske kilder i form af bøger, artikler og internetsider, som endvidere vil kunne underbygge min opgave samt besvare min problemformulering. Jeg vil i form af danskfaglige metoder bygge min opgave op ud fra hermeneutisk metode, herunder medievidenskabelige teorier bestående af kommunikations -og reklameanalyse. Dette for at kunne fordybe mig i min analyse og dermed analysere de trykte reklamer fra henholdsvis Gucci og Tom Ford, med vægten lagt på reklamernes fremstilling af køn og anvendelse af reklame psykologiske virkemidler. Jeg har valgt disse reklamer, da de giver et godt indtryk af hvordan kvinder fremstilles i de trykte medier. De to eksempler er to grove eksempler på hvordan kvinden kan fremstilles, jeg har valgt de to ekstreme reklamer da jeg på denne måde kan understrege pointerne bedre. I form af afsætningsmæssig metode, vil jeg komplementere med den danskfaglige metode med hensyn til kommunikationsanalysen og AIDA modellen, samt målrette Gucci og Tom Fords kommunikation og dermed bruge metoder og teorier fra begge fag. Herudover vil jeg inddrage Asger Liebsts teori om pilen og øjet til analyse af reklamens virkemidler. Årsagen til, jeg har valgt disse metoder og teorier fra begge fag er, at disse endvidere vil give mulighed for at få en dybere og bedre forståelse af hele opgave. Jeg vil perspektivere til andre virksomheder som har udført lignende reklame kampagner, for at få en dybere forståelse i reklame verdenen. På denne måde demonstrerer jeg, at jeg har en faglig baggrundsviden, som jeg kan sætte ind i en ny sammenhæng.

1. Redegør for målgruppen for Tom Ford og Gucci med udgangs-punkt i selvvalgte trykte reklamer
1.1 Hvem er en del af Tom Fords målgruppe?
(Jf. Afgrænsningen, fokuseres der på målgruppen for Tom Ford. Der refereres til Bilag 1. - Re-klame af: Tom Fords Solbriller til kvinder)

Tom Fords målgruppe er ikke den ordinere konsument på et studielån eller anden budget, som medfører en lav disponible indkomst. Konsumenten er selvforsørgende med en interesse for mode . Tom Ford stræber efter konsumenten som leder efter noget, som tydeligt ... Køb adgang for at læse mere

SOP om reklamers fremstilling af kvinden i de trykte medier i Afsætning A og Dansk A

[1]
Bedømmelser
  • 01-02-2017
    Knap så god - men den kan bruges

Materialer relateret til SOP om reklamers fremstilling af kvinden i de trykte medier i Afsætning A og Dansk A.