SRP om Raketfysik i Matematik og Fysik

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Fysik A)
  • 10
  • 33
  • 6539
  • PDF

SRP om Raketfysik i Matematik og Fysik

Dette SRP handler om raketfysik. Opgaven er skrevet i Fysik og Matematik.

Opgaven kommer ind på begrebet impulsiv og impulsivbesvarelse, metoden separation af de variable samt opstiller en formel til beregning af sluthastigheden for en raket.

Elevens kommentar

Fik den fine karakter 10. Teorien er fejlfri, men forsøget gik lidt galt.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Impuls og impulsbevarelse 4
Separation af de variable 5
Metode 5
Eksempler 5
Bevis 7
Sætning 7
Bevis 7
Raketligningen – sluthastighed 8
Raketligningen i tyngdefeltet 9
Sluthastighed 10
Maksimalhøjde 11
Vandrakettens princip 12
Densitetens indvirkning 12
Vandraket forsøg 1 13
Vandraket forsøg 2 – varieret vandmængde 15
Konklusion 16
Litteraturliste 16
Bilag 17

Uddrag

Impuls, også betegnet bevægelsesmængde, er et begreb fra mekanikken inden for fysik. Senere vil impuls og impulsbevarelse vær grundlag for at finde frem til Raketligningen. Følgende afsnit er skrevet ud fra Orbit BA af Morten Brydensholt m.fl. side 315-316.
Ved en partikels bevægelsesmængde p forstås produktet af dens masse m og dens hastighed v.
p=m*v
Enheden for impuls bliver da (kg*m)/s, enheden har ikke noget specielt navn som f.eks. kraft har. Impuls er en vektor og har derfor en retning. Dog bliver der kun brugt impuls i en retning i denne opgave. Newtons 2. lov kan også skrives således:... Køb adgang for at læse mere

SRP om Raketfysik i Matematik og Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.