SRP: Racisme i USA

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
 • 12
 • 26
 • 8036
 • PDF

SRP: Racisme i USA

Her ser du et godt eksempel på et SRP på STX i Engelsk A og Samfundsfag A, som er udarbejdet af Studienets redaktion.

Opgaveformulering

Hvordan kan politiske taler og skønlitterære tekster bidrage til diskursen om racediskrimination i USA?

• Redegør for racediskrimination i politiet i USA i nyere tid med inddragelse af relevant statistik om problemets omfang.
• Foretag sammenlignende diskursanalyser af henholdsvis Barack Obamas tale i forbindelse med Trayvon Martin-dommen (2013) og Joe Bidens tale i forbindelse med George Floyd-dommen (2021) med fokus på deres italesættelse af racediskrimination i politiet og mulige løsninger.
• Analysér filmen The Hate U Give (2018) med fokus på filmens italesættelse af racediskrimination i politiet.
• Diskuter, hvilke muligheder hhv. politiske taler og skønlitterære tekster som spillefilm har for at italesætte racediskrimination i det amerikanske samfund

Indhold

Indledning
Redegørelse
- Større andel af afroamerikanere end hvide amerikanere bliver dræbt af politiet
- Der er fællestræk ved de drabssager, som fik stor medieopmærksomhed
- Diskrimination i trafikken og i forbindelse med rusmidler
- Afroamerikanere fylder mere i kriminalitetsstatistikker
- Social klasse som risikofaktor
- Opsummering
Diskursanalyse
- Nodalpunkter og ækvivalenskæder
- Diskursernes problematisering af racediskrimination
- Løsninger på racediskrimination og systemisk racisme
- Forskellige kontekster
- Det samme problem italesat på forskellige måder
Filmanalyse
- Racediskrimination eller selvforsvar – forskellige blik på racediskrimination i politiet
- Drabet på Khalil – seerens fortolkningen af politivold
- Fortolkning – filmens budskab om racediskrimination
Diskussion
Konklusion
Kilder

Uddrag

Indledning
Igennem de seneste år har USA oplevet en række højt profilerede sager, hvor afroamerikanere er blevet dræbt under konfrontationer med politiet. Disse sager har fået stor opmærksomhed i medierne, hvilket dels skyldes, at ofrene ofte var ubevæbnede i situationen, og dels at detaljerne i sagerne har lettere ved at nå offentlighedens kendskab, fordi næsten alle går rundt med et videokamera i lommen.

Det er dog også et fælles kendetegn ved mange af disse sager, at de sjældent fører til alvorlige domme mod de involverede politibetjente, som ofte ender med enten at slippe for tiltale, blive helt frikendt eller at få en relativt mild dom, såsom uagtsomt manddrab. Dette mønster blev dog brudt af dommen mod Derek Chauvin, som i 2021 blev dømt for mord efter at have dræbt den afroamerikanske mand George Floyd i 2020.

Ikke desto mindre hersker debatten om systemisk racisme i det amerikanske politi- og retsvæsen dog fortsat, og i de seneste år har en lang række forskellige stemmer bidraget til denne debat. Vi har fx set flere politiske taler fra amerikanske præsidenter som respons på nogle af de konkrete sager og de efterfølgende domfældelser, men vi har også set, at nyere skønlitterære værker har taget problemstillingen op og leveret andre perspektiver... Køb adgang for at læse mere

SRP: Racisme i USA

[1]
Bedømmelser
 • 21-12-2021
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Godt eksempel på en gennemarbejdet og aktuel SRP, men det er ærgerligt at "jeg" og "man" bruges så ofte.