SOP om Planøkonomi på Cuba

  • HHX 3. år
  • SRP (Spansk A, International Økonomi B, SOP)
  • 10
  • 21
  • 6973
  • PDF

SOP om Planøkonomi på Cuba

Et SOP om Cubas planøkonomi samt analyse af levevilkårene under dette. Herudover en vurdering af Cubas overgang fra planøkonomi til markedsøkonomi.

Opgaven er skrevet i International Økonomi B og Spansk A.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Redegørelse 4
Begrebet planøkonomi 4
Væsentlige forskelle mellem planøkonomi og markedsøkonomi 4
Analyse 5
Den cubanske befolknings levevilkår 5
HDI-Indeks 6
Gini-Koefficienten 7
Gennemsnitlig levealder 8
Arbejdsløsheden 8
Delkonklusion 9
Fordele og ulemper for den almindelige cubaner og disses levevilkår 9
Delkonklusion 14
Vurdering samt perspektivering 15
Perspektivering 15
Vurdering af udviklingsmulighed ved overgang til markedsøkonomi når Fidel Castro dør. 16
Konklusion 18

Uddrag

Indledning
Den økonomiske verden og fremmedkulturer har altid været af min store interesse, derfor har jeg valgt at kombinere de to ting ved at kigge på Cubas økonomi. Hvis man tænker på den Cubanske økonomi kan man ikke udelade planøkonomien. Herefter var der mange tanker som slog mig. Jeg har blandt andet altid undret mig over, hvad årsagen til brugen af systemet er, og hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at bruge det planøkonomiske system i praksis. Det fik mig også til at tænke over, hvordan man, i så oplyst en verden som vi har i dag, kan holde befolkningens drømme nede. Grunden til at jeg føler det er et meget aktuelt emne er, at Fidel Castro for 6 år siden gik af som præsident, men forholdene stadigvæk ikke har ændret sig. Efter Fidel Castro i 2008 valgte ikke at genopstille til valget, vandt broderen Raul Castro. Raul menes at være mere tilbøjelig til at give cubanerne nogle rettigheder som Fidel ikke ville give. Raul har blandt andet indført nogle økonomiske reformer hvilket betød at landmænd kunne dyrke deres eget landområde samt cubanerne sågar kunne bruge mobiltelefoner.

Det hele startede egentligt den 16. februar 1959 hvor Fidel afsatte den tidligere USA-Støttede premierminister Fulgencio Batista, hvilket var en følge af den Cubanske revolution ført af Fidel og M-26-7 hvilket også bliver kaldt 26. juli-bevægelsen (som Che Guevara var medlem af). Fidel blev den nye premierminister og den 3. december 1976 blev han præsident for republikken Cuba. Fidel og Rauls idé var lige fra starten at gøre Cuba til en kommunistisk ø. Fidel fik herefter dårligere og dårligere helbred hvilket også var årsagen til at han blev nødt til at trække sig fra valget i 2008.

I min opgave vil jeg starte med at redegøre for selve grundstenene i det planøkonomiske system, og derefter redegøre for de væsentlige forskellige mellem dette og markedsøkonomien. Det er meget vigtigt at forstå forskellen mellem disse to former, for at kunne forklare de positive og negative bi/påvirkninger. Det kaldes den komparative metode.

Jeg vil i opgaven benytte blogindlæg og artikler til at få den nødvendige viden til at analysere levevilkårene for den almindelige Cubaner, og derved gøre brug af den kvalitative metode. Til at analysere vilkårene vil jeg kigge nærmere på statiske indikatorer såsom HDI-indeks og Gini-koefficient mv. Ligeledes vil jeg også se på, hvilke påvirkninger det har på befolkningen, at køre med et planøkonomisk system.

I min vurdering vil jeg forklare mit syn på Cubas fremtidige udviklingsmuligheder, i en eventuel overgang fra Planøkonomi til markedsøkonomi, eller blandingsøkonomi. I vurderingen vil jeg ud fra min analyse, forklare hvilke udfald udviklingen kan få og hvordan den kan opnås.
Herudover vil jeg komme ind på en perspektivering til andre lande, som har gennemgået samme transition fra kommunistisk planøkonomi til liberalistisk markedsøkonomi.

Redegørelse
I det kommende afsnit vil jeg ud fra problemformuleringens første hovedpunkt, redegøre for begrebet planøkonomi, samt beskrive forskellen mellem planøkonomien og markedsøkonomien. Disse emner er afgørende for analyse delen i det efterfølgende afsnit, for at have en grundlæggende forståelse for Cubas nuværende og mulige fremtidige økonomisystem.

Begrebet planøkonomi
Et planøkonomisk system er kendetegnet ved, at staten styrer markedet. Når der er tale om planøkonomi betyder det egentligt at økonomien er planlagt. Planøkonomi er karakteriseret ved 3 kendetegn nemlig; Staten ejer virksomhederne, staten ejer produktionen og staten styrer prisdannelsen. Det vil sige, at staten styrer produktionen og priserne på markedet, og så vidt også til hvad der skal produceres og hvor meget. Derfor ser vi oftest planøkonomi i kommunistisk styrede lande, hvor staten har meget magt for ikke at sige alt. Staten ejer h... Køb adgang for at læse mere

SOP om Planøkonomi på Cuba

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.