SRP om Den perfekte 100 meter sprint

  • STX 3.g
  • SRP (Idræt B, Matematik A)
  • 10
  • 28
  • 8086
  • PDF

SRP om Den perfekte 100 meter sprint

Se et Studieretningsprojekt om 100 meter sprint, skrevet i Idræt og Matematik.

Opgaven indeholder:

En redegørelse for de fysiologiske og biomekaniske faktorer, som spiller ind under en 100m sprint.

En redegørelse at partielle afledede af funktioner af to variable. Herunder benyttelse til at bestemme ekstrema.

Eksperiment: Bestemmelse af den optimale start i en 100m sprint.

En diskussion om hvordan en sprinter vil kunne forbedre sin sprint-præstation ved brug af både lovlige og ulovlige midler.

Elevens kommentar

Der er en fejl i matematikdelen, hvor jeg har brugt to forskellige metoder.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
De fysiologiske og biomekaniske faktorer for en 100m sprint 5
Fysiologiske faktorer 5
Musklefibre og atp 5
Typer af muskelfibre 7
Reaktionsevne 7
Anaerobt arbejde 8
Biomekaniske faktorer 9
De mekaniske kræfter 10
Vinkler 11
Partielle afledede af funktioner af to variable 12
Teorien bag partielle afledede 12
Benyttelse til at bestemme ekstrema 13
Eksperiment: bestemmelse af den optimale start i 100m sprint 16
Forsøgsbeskrivelse 16
Resultater 17
Hvordan vil en sprinter kunne forbedre sin sprint-præstation? 19
Konklusion 24
Litteraturliste 25
Bøger 25
Internetsider 25
Bilag 27

Uddrag

Indledning
Som atlet, og især som sprinter er det særdeles vigtigt at kunne præstere maksimalt, hver eneste gang, det gælder. Derfor er det vigtigt at vide som udøver, hvilke faktorer der spiller ind, når man skal præstere, så man kan udnytte de forskellige ressourcer bedst muligt både ved træning og ved konkurrencer. Interessen har eksisteret lige siden mennesker har konkurreret mod hinanden. Hvem vil ikke gerne være den bedste? Alle marginaler skal i brug, for at kunne være den første, som løber over målstregen. Det er en vinderfølelse, som de fleste vil æde deres egen hat for at kunne føle.
Der er netop i disse år blevet lagt stor vægt på studier inden for idrættens verden, for at undersøge hvordan idrætsudøverne kan forbedre deres maksimale præstationsevne, og selvfølgelig ligger der en hel masse teori bag dette. Hvilke fysiologiske og biomekaniske faktorer spiller ind, når en sprinter løber sit 100m løb? Hvordan kan disse faktorer gøres bedre, så sprinteren kan blive hurtigere? Hvilke optimale værdier for en start skal der være, for at sprinter starter bedst muligt? Der vil være en nøje beskrivelse af de forskellige idrætslige og matematiske faktorer, som indgår i de ovenståen-de spørgsmål. Faktorer, som er med til at skabe en bedre forståelse for, hvordan eliten inden for de forskellige idrætsgrene er nået så langt.
Opgaven indeholder et eksperiment, som er med til at bestemme den optimale start for en 100m sprint. Dette eksperiment er udført efter anvisninger fra atletikken. Derudover bliver emner belyst som den anaerobe præstationsevne. Derudover vil der blive gjort rede for partielle afledede funktio-ner af to variable med en opgave som følge i bilag. Denne teori vil blive brugt til udregningerne i eksperimentet, netop for at finde den optimale start i en 100m sprint. Slutteligt vil der være et dis-kussionsemne angående hvordan en sprinter kan forbedre sin sprint-præstationsevne, herunder vil en forbedring af adskillige faktorer under den anaerobe præstation blive belyst, samt hvordan ulovlige midler er med til at øge en sprinters præstationsevne... Køb adgang for at læse mere

SRP om Den perfekte 100 meter sprint

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.